Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Επώνυμα του παρελθόντος-Σαντζάκι Ευρίπου-Αρβανιτοχώρια,1528/9

Παρακάτω παραθέτω τα ονοματεπώνυμα των αρχηγών των νοικοκυριών ανα χωριό που καταγράφηκαν στην οθωμανική απογραφή του 1528-9 στο σαντζάκι της Ευρίπου, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηρισμένων αρβανίτικων χωριών της Αττικής και της Βοιωτίας που άνηκαν σ’αυτό το σαντζάκι.

Χωριό(karye) Δάρδιζα Αναστάσιμο, αρβανίτικο, 4 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας.(Ο οικισμός δεν υπάρχει σήμερα,μάλλον πρόκειται για την ομώνυμη περιοχή στους πρόποδες της Πάρνηθας, κοντά στο στρατόπεδο "Καποτά" * )  
Istin Palusa, Gini Palusa, Mitra Palusa, Panyura Palusa

Χωριό Iston Ivirana(Βρανά), αρβανίτικο, 22 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας.(Πρόκειται για τον οικισμο Βρανά κοντά στο Μαραθώνα)
Borgono Ivrana, Dima Ispata, Yorgi Ispata, Todor Muzaki, Petro Istamatopulo, Istoya Ispata, Leka Ispata, Domenika Ispata, Dimo Orfano, Pandi Ispata, Meksa Ispata, Yorgi Ispata, Gini Ispata, Leka Manesi, Dima Ispata, Gini Kotomula, Dima Ispata, Meksa Ispata, Yorgi Istefano, Tuda Parfirya, Leka Ispata, Andiriya Mankino, χήρα Lula.

Χωριό Yorgi Lopesi, αρβανίτικο, 6 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Η σημερινή Παιανία)
Andiriya Lopesi, Andiriya Lopesi, Kosta Lopesi, Dima Pandi, …, χήρα Angeliro, χήρα Matida.

Χωριό Yani Radu, 8 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Άγνωστη η θέση του χωριού αυτού).
Yorgi Radu, Istefano Pelekano, Guma Pelekano, Dima Pelekano, Gini Pelekano, Yorgi Buluka, Istefano Pelekano, Petro Pelekano, χήρα Bila.

Χωριό Yorgi Istamad, αρβανίτικο, 19 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Η σημερινή Σταμάτα)
Yorgi Istamad, Kosta Istamad, Miho Istamad, Leka Istamad, Nikola Ispilya, Zahi Kanca, Aleksi Kanca, Gini Lopesi, Kosta Istamad, Todor Ispilya, Minho Ispilya, Yula Istamad, Mihal Istamad, Dima Istamad, Gini Istamad, Istefano Kanco, Yorgi Petro, Yorgi Miho, Yula Istamad, χήρα Gota, χήρα Bila.

Χωριό Leka Zisi, αρβανίτικο, 25 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Άγνωστη η θέση του)
Todor Manol, Andiriya Suli, Gini Beki, Petro Madesi, Porgono Suli, Pavlo Suli, Yorgi Kuki, Kozma Lunca, Gini Armata, Gini Suli, Gini Beki, Andiriya Mano, Yani Pandi, Dimitri Kuci, Todor Suli, Gini Lunci, Istefano Suli, Yorgi Suli, Yani Uzgur, Göni Suli, Göni Mandas, Mitra Suli, Yorgi Suli, Asorito Kuki, χήρες Valesa, Marta, Kuka.

Χωριό Zeli, αρβανίτικο, σπίτια 6, βιλαέτι Αθήνας. (Άγνωστη η θέση του)
Yani Anusi, Leka Haykal, Domenika Zeli, Mitra Zeli, Mihal Lisyadi, Todor Mazi, χήρα Mika.

Χωριό Gini Haykal, αρβανίτικο, 15 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Άγνωστη η θέση του)
Kosta Likofrid, Nikola Nikofrid, Mihal Haykal, …, Yorgi Haykal, Minho Hayikal, Kosta Pali, Yorgi Nika, χήρες Marina, Porgono.

Χωριό Meksa Buğa, αρβανίτικο, 40 σπίτια, βιλαέτι Αθήνας. (Μπούγα, το σημερινό Ασπροχώρι)
Göni Rapsomati, Luka Zoryano, Kosta Mikalyano, Gini Arfano, Petro Ipsari, Andiriya Gini, Gini Ipsari, Gini Kacaro, Todor Rapsomati, Todor Kacaro, Nikola Kacaro, Nikola Pala, Dima Zoryano, Yorgi Sivasto, Nikola Ipsari, Dima Zoryano, Mihal Mihalic, Nicola Mihalic, Kovar Loga, Yorgi Loga, Cani Loga, Meksa Loga, Göni Rapsomati, Dima Mihalic, Andiriya Kacaro, Dima Kacaro, Mitro Kacaro, Logi Petrinaki, Leka Kiryako, Neri Pala, Göni Pala, Yorgi Zoryano, Yani Balina, Yorgi Leka

Χωριό Mazi Livadi, αρβανίτικο, 18 σπίτια, βιλαέτι Θήβας. (Σημερινό Μάζι)
Dima Mazi, Göni Mazi, Leka Mazi, Vali Kalona, Marko Mazi, Leka Mazi, Roni Mazi, Göni Mazi, Gini Mazi, Dima Iskarmituli, Yani Iskarmituli, Petro Kalona, Gini Kalona, Gini Mazi, Markesi Mazi, Göni Mazi.

Χωριό Dusa ή Hosa, αρβανίτικο, 16 σπίτια, βιλαέτι Θήβας. ( Το σημερινό χωριο Δούσια ή το χωριό Χώστια)
Musa Dusa, Sini Dusa, Muzaki Dusa, Gini Dusa, Dimitri Dusa, Kosta Vunduka, Lazaro Vunduka, Yani Vunduka, Nikola Korofar, Yani Korfar, Dima Korofar, Yani Dusa, Yani Muratid, Todor Petriyandi, Göni Vundukar, Leka Dusa, Nikola Kondona, χήρα Aneza.

Χωριό Τάτιζα, αρβανίτικο, 31 σπίτια, βιλαέτι Θήβας. (Καλύβια Τάτιζας ή Λούτσα Τάτιζας).
Yorgi Tatiza, Domenika Tatiza, Kosta Tatiza, Dima Tatiza, Nikola Tatiza, Filipa Tatiza, Nikola Kalofota, Dima Kazma, Asorito Kalifoti, Andiriya Kalifoti, Dima Kalatatiza, Todor Ispandina, Yorgi Ispata, Gini Likuras, Dima Kalifoti, Karisi Tatiza, Nikola Ispata, Nikola Kazma, Kosta Tatiza, Lazar Ispata, Gini Harma, Lazaro Mika, Andiriya Harma , Lazaro Ispata, Kosta Nika, Dima Kalifoti, Lazar Ispata, Leka Ispata, Nikola Carku, Nikola Carka, Asorito Kalifoti, εργένηδες Sindero Tatiza, Domenika Harma, χήρα Filipa.

Χωριό Kokla Mazi, αρβανίτικο, 71 σπίτια, βιλαέτι Θήβας. (Το χωριό Κόκλα, σημερ. Πλαταιές).
Nikola Mazara, Nikola Bezani, Kozma Bezani,  Göni Randisa, Nikola Nikifor, Gini Nikifor, Aleksi Cana, Yani Aleksi, Yorgi Dima, Leka Kokla, Asorito Korsimino, Leka Pastra, Dima Lazaro, Kozma Firango, Leka Buga, Dima Leka, Martino Frango, Domonika Yani, Lazaro Yorgi, Manil AndiriyaGöni Leka, Todor Drapisa, Gini Dima, Toma Firango, Dima Belikri, Dima Rici, Papa Yorgi, Göni Asorito, Leka Laci, Yorgi Ranepisa, Meksa Kapandali, Istefano Buga, Istona Karameri, Yunda Ranepisa, Kosta Ranepisa, Belikri Arfano, Todor Zisi, Yorgi Drazi, Dima Kondi, Todor Metaksa, Andiriya Avlokisi, Duka Firanko, Dima Kokla, Yorgi Gurgulidi, Göni Gulami, Miha Gulami, Isevasto Melisino, Marko Gulami, Yani Makripodi, Gini Istura, Lazaro Gurugulidi, Asorito Mazi, Andiriya Mazi , Gini Mazaraki, Goni Mazi, Gini Kuresa, Yorgi Lazaro, Nikola Meksa, Asorito Ikseno, Lazaro Orfano, Yorgi Soyimiri, Mitra Muzaki, Nikola Muzaki, Dima Muzaki, Petro Sasi, Duka Gulami, Göni Korsimino, χήρες Kali, Lukati και Iskeva.

---------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------

- rural and urban population in the sancak of euripos in the early 16th century, evangelia balta,  εταιρείαευβοϊκών σπουδώναθήνα,1992.


*Ευχαριστώ τον φίλο Αθανάσιο Α. για την πληροφορία, όσον αφορά τη θέση που έχει επιβιώσει ως τοπωνύμιο σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου