Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών.,σε -όπουλος(α)

Επώνυμα απο διάφορες περιοχές με παρουσία του ελληνικού στοιχείου, της παλαιολόγειας εποχής. Παραθέτω τα ονοματεπώνυμα και με λατινικούς χαρακτήρες.
᾿Αββαδόπουλος Μανουήλ 1272,Σμύρνη
(Abbadopulos Manuel)
᾿Αγαπόπουλος, Γρηγόριος Πανάκης 13ος,Τραπεζούντα
(Agapopulos, Gregorios Panakes)
᾿Αγγελόπουλος 1400,Πόλη
(Angelopulos)
᾿Αγουρόπουλος Μανουήλ
(Aguropulos Manuel)
᾿Αθηνόπουλος Θεοφύλακτος 1314,Θεσσ/κη
(Athenopulos Theophylaktos)
᾿Αλεξιόπουλος Κωνσταντῖνος 1364
(Alexiopulos Konstantinos)
᾿Αλεξόπουλος 1261,Πόλη
(Alexopulos)
᾿Αλισανδρόπουλος ᾿Ιωάννης 1397-Πάτρα
(Alisandropulos Ioannes)
᾿Αναστασιόπουλος ᾿Ιωάννης 1341-Θεσσ/κη
(Anastasiopulos Ioannes)
᾿Ανδριτζόπουλος Κοσμᾶς 1271-Αιτωλία
(Andritzopulos Kosmas)
᾿Ανδρονικόπουλος 1432-Τραπεζούντα
(Andronikopulos)
᾿Ανθόπουλος Θεόδωρος 1400-Πόλη
(Anthopulos Theodoros)
᾿Αποστολόπουλος ᾿Ιωάννης 1284-Λήμνος
(Apostolopulos Ioannes)
᾿Αρβενόπουλος ῎Αννα 14ος αι.-Τραπεζούντα
(Arbenopulos Anna)
᾿Αργυρόπουλος Θεόδωρος 1370-Πόλη
(Argyropulos Theodoros)
᾿Αρμενόπουλος 1326-Βέροια
(Armenopulos)
᾿Ασανόπουλος, Μανουὴλ Παλαιολόγος 1416-Πόλη
(Asanopulos, Manuel Palaiologos)
᾿Ασιμόπουλος 1301-Χαλκιδική
(Asimopulos)
᾿Ασπρόπουλος Μανουήλ 1357-Πόλη
(Aspropulos Manuel)
Βαλσαμόπουλος Μανουήλ 15ος αι.-Θεσσ/κη
(Balsamopulos Manuel)
Βαραγγόπουλος 1400-Πόλη
(Barangopulos)
Βαρδόπουλος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Bardopulos)
Βαρσακόπουλος ᾿Αλέξης 1264-Κεφαλονιά
( Barsakopulos Alexes)
Βασιλόπουλος ᾿Αντώνιος 1431-Πάτρα
(Basilopulos Antonios)
Βλαχόπουλος Εὐστάθιος 1440-Πάτρα
(Blachopulos Eustathios)
Bουτζαρόπουλος Μανουήλ 1395-Πάτρα
(Butzaropulos Manuel)
Γαβριηλόπουλος Μιχαήλ 1342-Θεσσαλία
(Gabrielopulos Michael)
Γενακόπουλος ῾Ρωμανός 1292-Τραπεζούντα
(Genakopulos Romanos)
Γεωργιτζόπουλος 1375-Μυστράς
(Geogitzopulos)
Γιανακόπουλος Κώστας 1323-Κρήτη
(Gianakopulos Kostas)
Γληγορόπουλος ᾿Ιωάννης 1344-Κρήτη
(Glegoropulos Ioannes)
Γλυκόπουλος 1264-Κεφαλονιά
(Glykopulos)
Γουναρόπουλος Γεώργιος 1240-Σμύρνη
(Gunaropulos Georgios)
Γραμματικόπουλος 1452-Κρήτη
(Grammatikopulos)
Γρηγορόπουλος Γεώργιος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Gregoropulos Georgios)
Γριμόπουλος Θεόδωρος 1409-Χαλκιδική
(Grimopulos Theodoros)
Δημητρόπουλος ᾿Ιωάννης 1317-Σέρρες
(Demetropulos Ioannes)
Δημητρόπουλος Κωνσταντῖνος 15ος- Αίγιο
(Demetropulos Konstantinos)
Διακονόπουλος Μιχαήλ 1347-Κρήτη
(Diakonopulos Michael)
Δουκόπουλος Δημήτριος 1300-Χαλκιδική
(Dukopulos Demetrios)
Δρακόπουλος 1391-Κρήτη
(Drakopulos)
Δρογγαρόπουλος Λέων 1264-Κεφαλονιά
(Drongaropulos Leon)
Εἰρηνόπουλος ῾Ρωμανός 14ος αι.
(Eirenopulos Romanos)
᾿Εξαρχόπουλος Κύριλλος 1439-Κορώνη
(Exarchopulos Kyrillos)
᾿Εξωτικόπουλος Κώνστας 1261-Τραπεζούντα
(Exotikopulos Konstas)
᾿Επιφανόπουλος Γεώργιος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Epiphanopulos Georgios)
Εὐγενόπουλος Καραμάνος 1288-Κασσάνδρα(Χαλκιδ.)
(Eugenopulos Karamanos)
Εὐμορφόπουλος
(Eumorphopulos)
῾Εψητόπουλος 1262-Πόλη
(Hepsetopulos)
Zαχαριόπουλος Γεώργιος 1260-Τραπεζούντα
(Zachariopulos Georgios)
Θεοδωριτζόπουλος 1397-Πάτρα
(Theodoritzopulos)
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντῖνος 1314-Θεσσ/κη
(Theodoropulos Konstantinos)
Θεοφιλόπουλος 1383-Πόλη
(Teophilopulos)
Θωμόπουλος ᾿Ιωάννης 1260-Τραπεζούντα
(Thomopulos Ioannes)
᾿Ιανιτζόπουλος Θεόδωρος 1357-Πόλη
(Ianitzopulos Theodoros)
᾿Ιανοπούλου(παπαδιά) 1329-Ιερισσός
(Ianopulu)
᾿Ιατρόπουλος Γεώργιος 1319-περιοχή Στρυμώνα
(Iatropulos Georgios)
᾿Ιβηρόπουλος Μιχαήλ 1317- περιοχή Στρυμώνα
(Iberopulos Michael)
᾿Ιωαννιτζόπουλος 1355-Λήμνος
(Ioannitzopulos)
Καβαλλαρόπουλος Γεώργιος 1324-Πόλη
(Kaballaropulos Georgios)
Καζανόπουλος Θεόδωρος 1293
(Kazanopulos Theodoros)
Καζαχαρόπουλος Κωνσταντῖνος 1357-Πόλη
(Kazacharopulos Konstantinos)
Κακόπουλος ᾿Ιωάννης 1304-Λήμνος
(Kakopulos Ioannes)
Καλιγόπουλος Θεόδωρος 1301-Σέρρες
(Kaligopulos Theodoros)
Καλιόπουλος Λέων 1265-Τραπεζούντα
(Kaliopulos Leon)
Καλλιεποπούλου Μαργαρίτα 1415-Τραπεζούντα
(Kalliepopulos Margarita)
Καλλιστηνόπουλος ᾿Ιωάννης 1304-Λήμνος
(Kallistenopulos Ioannes)
Καλοκυρόπουλος ᾿Ιωάννης 1264-Κεφαλονιά
(Kalokyropulos Ioannes)
Καλομαροπούλου ᾿Ελένη 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kalomaropulos Helene)
Καλόπουλος Μιχαήλ 1264-Κεφαλονιά
(Kalopulos Michael)
Καμπαναρόπουλος Μανουήλ 1320-Θεσσ/κη
(Kampanaropulos Manuel)
Καρβιόπουλος Μιχαήλ 1273-Τραπεζούντα
(Karbiopulos Michael)
Καστελιτόπουλος Χρυσῆ 1435-Τραπεζούντα
(Kastelitopulos Chryse)
Καττόπουλος Γεώργιος
(Kattopulos Georgios)
Κερδόπουλος ᾿Ιωάννης 1315-Ιερισσός
(Kerdopulos Ioannes)
Κηπωρόπουλος Κώστας 15ος=Λήμνος
(Keporopulos Kostas)
Kοκώπουλος ᾿Ιωάννης
(Kokopulos Ioannes)
Kομητόπουλος Κωνσταντῖνος 1355-Ζίχνη
(Kometopulos Konstantinos)
Kονταρόπουλος Νικήτας 1284-Λήμνος
(Kontaropulos Niketas)
Kοντόπουλος ᾿Ιωάννης 1274-Σμύρνη
(Kontopulos Ioannes)
Kουρτιστοπούλου Μαρία 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kurtistopulos Maria)
Kουτρουπελόπουλος Μαρία 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kutrupelopulos Maria)
Κριτόπουλος 1281-Σμύρνη
(Kritopulos)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου