Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών., σε -άκης

᾿Αβάκης 1325
(Abakes)
᾿Αβραμπάκης Μιχαήλ 1346-Σέρρες
(Abrampakes Michael)
᾿Αγαπόπουλος, Γρηγόριος Πανάκης 13ος-Τραπεζ.
(Agapopulos, Gregorios Panakes)
᾿Αγουλάκης Νικόλαος 1314-Θεσσ/κη
(Agulakes Nikolaos)
᾿Ακριδάκης Κωνσταντῖνος 1264-Κεφαλονιά
(Akridakes Konstantinos)
᾿Αλωπάκης 1321-Χαλκιδική
(Alopakes)
᾿Αμπελιᾶς, Μιχαήλ Νεράκης 1348-Σέρρες
(Ampelias, Michael Nerakes)
᾿Απαράκης Βασίλειος 1408-Τραπεζ.
(Aparakes Basileios)
Βαβάκης Μιχαήλ 1284-Λήμνος
(Babakes Michael)
Βαμβακής 1320-Χαλκιδική
(Bambakes)
Βαρσάκης 1264-Κεφαλονιά
(Barsakes)
Βασιλάκης 1296-Μυστράς
(Basilakes)
Βεστάκης Κώστας 14ος αι.
(Bestakes Kostas)
Γαλατάκης Γεώργιος 1443
(Galatakes Georgios)
Γερμενάκης Χριστοφόρος 1279-Σμύρνη
(Germenakes Christophoros)
Γουράκης 1316-Σέρρες
(Gurakes)
Γουρουνάκης Στέφανος 1316-Σέρρες
(Gurunakes Stephanos)
Δαμάκης 1321-Χαλκιδική
(Damakes)
Δημητρᾶς, Γεώργιος Κατζυλάκης 1321-Χαλκιδική
(Demetras, Georgios Katzylakes)
Εὐμορφάκης Θετόκης 1341-Σέρρες
(Eumorphakes Thetokes)
Zουβάκης ᾿Ιωάννης 13ος-Τραπεζ.
(Zubakes Ioannes)
Zωμάκης 1341-Σέρρες
(Zomakes)
Θεοδωράκης 1331-Λήμνος
(Theodorakes)
Θηβαῖος, Μιχαὴλ Κουρκουνάκης 1321-Χαλκιδική
(Thebaios, Michael Kurkunakes)
᾿Ιανάκης 15ος-Τραπεζ.
(Ianakes)
᾿Ιωαννάκης 14ος-Σταγοί(Θεσσ.)
(Ioannakes)
Καβάκης ᾿Αθανάσιος 1327-Θεσσ/κη
(Kabakes Athanasios)
Καθαράκης 1355-Λήμνος
(Katharakes)
Καλαμπάκης Μιχαήλ 1280-Σμύρνη
(Kalampakes Michael)
Κανάκης Γεώργιος 1365-Πόλη
(Kanakes Georgios)
Καραπινάκης Μιχαήλ 1406-Θεσσ/κη
(Karapinakes Michael)
Καρυδάκης 1264-Κεφαλονιά
(Karydakes)
Κατζιβελάκης Δημήτριος 1341-Σέρρες
(Katzibelakes Demetrios)
Κατζυλάκης ᾿Ιωάννης 1321-Χαλκιδική
(Katzylakes Ioannes)
Κλεπτάκης Γεώργιος 1300-Ιερισσός
(Kleptakes Georgios)
Κλουδάκης 1264-Κεφαλονιά
(Kludakes)
Κλωνάκης 1264-Κεφαλονιά
(Klonakes)
Kοκαλάκης Λέων
(Kokalakes Leon)
Kοντάκης Γεώργιος 1321-Σέρρες
(Kontakes Georgios)
Kοντοβράκης
(Kontobrakes)
Kοντονιάκης Μιχαήλ
(Kontoniakes Michael)
Kορτζουβάκης 1321-Χαλκιδική
(Kortzubakes)
Kουκουράκης, Συμεὼν Μυτιληναῖος
(Kukurakes, Symeon Mytilenaios)
Kουλλουράκης Μανουήλ 1324-Θεσσ/κη
(Kullurakes Manuel)
Kουτριζάκης 1261-Πόλη
(Kutrizakes)
Κρασάκης Γεώργιος 1319-Στρυμώνας
(Krasakes Georgios)
Κωθάκης Νικόλαος 1320-Ιερισσός
(Kothakes Nikolaos)
Κωνστάκης ᾿Ιωάννης 1316-Σέρρες
(Konstakes Ioannes)
Κωνσταντινάκης Σταμάτιος 1415-Θεσσ/κη
(Konstantinakes Stamatios)
Κωφάκης 1317-Ιερισσός
(Kophakes)
Μαδαράκης Γαλακτίων 1343-Πόλη
(Madarakes Galaktion)
Μαλάκης ᾿Αντώνιος 1285-Βέροια
(Malakes Antonios)
Μανιάκης Λέων 1285-Σμύρνη
(Maniakes Leon)
Μανουλάκης 1341-Στρυμώνας
(Manulakes)
Μαυράκης Μιχαήλ 1316-Σέρρες
(Maurakes Michael)
Μησμηλάκης Γιώργης
(Mesmelakes Giorges)
Μητζικάκης Θεοτόκης 1348-Κύπρος
(Metzikakes Theotokes)
Μιχαλάκης 1333-Τρίκαλα
(Michalakes)
Mολιβάκης 1323-Σέρρες
(Molibakes)
Mουστάκης, Μιχαὴλ Ληστής 1439-Καστοριά
(Mustakes, Michael Lestes)
Νανάκης 15ος-Τραπεζ.
(Nanakes)
Ξηράκης Γεώργιος 1341-Σέρρες
(Xerakes Georgios)
᾿Ορνάκης Κοσμᾶς 1316-Σέρρες
(Ornakes Kosmas)
Πεδιάκης ᾿Ιωάννης 1341-Σέρρες
(Pediakes Ioannes)
Πεθεράκης 1325-Ζίχνη
(Petherakes)
Πλυτάκης Δημήτριος 1321-Χαλκιδική
(Plytakes Demetrios)
Πυρράκης Κωνσταντῖνος 1287-Σμύρνη
(Pyrrakes Konstantinos)
῾Ρεντάκης Κωνσταντῖνος 1259-Σμύρνη
(Rentakes Konstantinos)
῾Ρωμανάκης ᾿Ιωάννης 1432-Τραπεζ.
(Romanakes Ioannes)
Σάκης 1350-Σκιάθος
(Sakes)
Σιδηράκης 14ος-Λήμνος
(Siderakes)
Σκλαβάκης Ξένος 1321-Χαλκιδική
(Sklabakes Xenos)
Σουράκης ᾿Ιωάννης 14ος-Καλαβρία
(Surakes Ioannes)
Σταπηδάκης Μανουήλ 1304-Λήμνος
(Stapedakes Manuel)
Σταυράκης 1316-Σέρρες
(Staurakes)
Σταφιδάκης 1320-Θεσσ/κη
(Staphidakes)
Στεφανάκης ᾿Ιωάννης 1321-Χαλκιδική
(Stephanakes Ioannes)
Στουπάκης Γεώργιος 1331-Χαλκιδική
(Stupakes Georgios)
Συμεωνάκης ᾿Ιωάννης 1399-Ηράκλειο
(Symeonakes Ioannes)
Σφεντζάκης Δημήτριος 1321-Χαλκιδική
(Sphentzakes Demetrios)
Σφυράκης Θειοτόκιος 1317-Χαλκιδική
(Sphyrakes Theiotokios)
Σωτηριάκης Μανουήλ 14ος-Πόλη
(Soteriakes Manuel)
Τζαβαλάκης ᾿Ανδρόνικος 1260-Τραπεζ.
(Tzabalakes Andronikos)
Τζυράκης Δανιήλ 1357-Πόλη
(Tzyrakes Daniel)
Φαρμάκης Γεώργιος 1347-Θεσ/κη
(Pharmakes Georgios)
Φαφακὴς Νικόλαος 1301-Θεσσ/κη
(Phaphakes Nikolaos)
Φιλάκης 13ος-Κίτρος/Μακεδ.
(Philakes)
Χωσάκης Λεόντιος 1303-Κρήτη
(Chosakes Leontios)
Ψαλιδάκης 1354-Λήμνος
(Psalidakes)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis

3 σχόλια: