Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Βαφτιστικά Ελλήνων


Ο πλούτος των βαφτιστικών ονομάτων των Ελλήνων είναι πολύ πλούσιος, και δεν μπορεί να δειχθεί σε μια δημοσίευση ιστολογίου. Παρακάτω παραθέτω μερικά βαφτιστικά που χρησιμοποιούμε από διάφορες πηγές(αρχαιότητα, θρησκεία, λαϊκή ζωή, φύση κτλ):
Βαφτιστικά αρχαιοελληνικής προέλευσης:
Αγαθοκλής(Φουκλής),Αθηνά(Θηνά,Νανά,Νούσιω), Αλεξάνδρα (Λοξάντρα, Λοξάνη, Ξάντρα, Ξαντρώ, Τσιάντα, Κάντρα κλπ.), Δημοσθένης(Μοστένης, Ποστένης, Τένης, Τσένης, Μιστένης), Ευριπίδης (Πίδης, Πιπής, Βροπίδης), Ηρακλής(Ηράκλης, Γερακλής, Ράκλης), Θεμιστοκλής(Μιστοκλής, Τοκλής, Κλης, Μικλής, Θέμης), Ιππολύτη(Πολίτη, Πολίτω), Καλλιόπη(Λιόπη, Λόπη,Πίτσα, Πόπη,Καλλιώ, Καλλιό(το), Κάλλιω), Λεωνίδας(Λεώνης, Νίδας), Μελπομένη(Μέλπω, Μελπώ, Μερπού, Μένη, Μίνη, Μελπουσιώ), Οδυσσέας(Δυσσέας, Σέας, Λυσσέας), Ολυμπιάς(Ολυμπιάδα, Λυμπιάδα, Λυμπιάνα, Λυμπάνα, Ολυμπού, Κολυμπού, Ολυμπία, Λυμπία, Λυμπή, Λυμπώ, Λυμπιώ), Περικλής(Κλης,Περικλούσης, Κλούσης, Πέκος, Πέρικλος), Πηνελόπη(Λόπη, Πηνή, Πηνώ, Πηλού, Μηλονόπη, Μπίλια), Σαπφώ(Σαμφώ), Σωκράτης(Σωκρής, Κάτης), Τηλέμαχος(Τελέμαρχος, Τέλιος), Χαρίλαος(Λούσιας, Αριλάκης, Αραλιός, Αραλιώ) κτλ.
Βαφτιστικά από την εκκλησιαστική παράδοση:
Από την Παλαιά Διαθήκη:
Αββακούμ, Αβραάμ(Αβράμης, Μαμής), Αδάμ(Αδάμος, Δάμος, Αδαμάς, Αδάμης, Αδιμάκης), Ανανίας(Νανιάς), Δαβίδ(Δαβίδης, Δαβίθης), Δανιήλ(Ζαναήλης), Εφραίμ(Εφραίμης), Ιακώβ(Διακώβης), Ισαάκ, Μισαήλ(Μουσαήλ), Ναούμ, Ραφαήλ(Ράφος), Ραχήλ(Ραχήλα,Ραχηλιώ), Ρεβέκκα, Σαλώμη(Σαλώνα) , Σαμουήλ, Σαμψών, Σάρρα, Σολομών(Σολομός), Σωσάννα(Σουσάννα, Σουσή, Σουσού, Σούσα, Σώννα) κτλ.
Από ονόματα αγιών:
Αθανάσιος(Θανάσης, Θανάς, Θανασός, Θανασούλας, Θανασάς, Νάσιος, Νάτσος, Νατσούλης, Νανάτσος, Νάκας, Θάγκος κλπ), Βασίλειος (Βασίλης, Βασιλάκος, Βασιλάκης, Βάσιλος,Βάσος, Τσίλης, Τσίλιας, θηλ. Βασίλα, Βασίλω, Βασιλού, Βάσω, Βατσή κλπ.),Αντώνιος(Αντώνης, Αντωνάκης, Ντώνης, Ντώνας κτλ),Γεώργιος(Γιώργης, Γιώρης, Γιώργης, Γιώργος, Γέργους, Γώγος, Γκώκος, Γάκης, Γάτσης, Γάτσος, Γιωργούλας, Γούλας,Γιωργούλης, Γούλης, Γιωργούσης, Γιωργούσιας, Γούσιος, Γούτσιος, Γιωργίτσης, Γίτσης, Γιωρίκας, Γιωργαλάς κλπ.), Δημήτριος(Δημήτρης, Δημητράκης, Δημητρακάκης,Τάκης, Τακός, Τσάτσης, Δημητράκος, Δημητρός,Δήμος, Τζήμος, Δημάκης, Δημαράς, Μήτρης, Μήτλης, Μήκλης, Μήτρος, Μητρής, Μήτσιος, Μήτσος, Μητσάλης, Μητσέλης, Μητσιώρης, Μήτσης, Μημής, Μημίκος, Μημίτας, Μήτος, Μητάκης, Μητάκος, Μητώνης, Μητός, Μήτης, Μήκας, Πήτρης, Μουτός, Τοτός, θηλ. Δήμητρα, Δημητρούλα, Δημήτρω, Δημητρού, Δημή, Δήμω, Μήτρω, Μητούλα κλπ.), Ελένη(Λένη, Ελενίτσα, Νίτσα, Λένα,Λένω, Λενού, Ελενιώ, Λενιώ, Λενούσα, Λενούσιω, Νούσιω, Ελέγκω, Λέγκω, Ελεγκάκι, Λιούγκα κλπ), Ηλίας (Ηλίας, Λίας, Λιάς, Λίτσος,Ηλιάκος, Λιάκος, Λιάτσος), Θεόδωρος( Θόδωρος, Θοδωρής, Θωρής, Φωρής, Χωρής, Θοδωράκης, Θοδωράκος, Θοδωρός, Θόδος, Τιοτιός κλπ), Ιωάννης( Γιάννης, Γιάγκος, Γιάννος, Γιαννιός, Γιάνναρος, Γιάννακας, Γιαννάκης, Νάκης, Γιαννάκος, Νάκος, Γιαννακός, Γιαννούλης, Νούλης, Γιαννούτσος, Νούτσος, Γιαννούσης, Νούσης, Νούσιας, Γιωβάνης, Γιάννω, Γιαννίνω, Γιαννουρή κλπ), Κωνσταντίνος (Κωνσταντής, Καντής, Γκωντής, Γκωντίνος, Ντίνος, Τζίνας, Κωσταντής, Κωσταντάς, Κώσταντας, Κωσταντός, Νταντός, Κωστής, Κώτσιος, Κωστάκης, Κωστάκος, Κωστούλας, Κωστάρας,Κωσταρέλης, Κώτας, Κώτιας, Κωτιούλης, Κωτίκας, θηλ. Κωνστανίνα, Νταντίνα, Κωνσταντινιά, Κωσταντινή, Κωσταντού, Κωστάντω, Κωστούλα, Κώτσιω κλπ), Κυριάκος(Κύρκος,Κυριαζής,Κούλης),Μαρία( Μαριώ, Μαρτιά, Μαρίκα, Μαρικκού, Μαρούκα, Μαρουκώ, Μαρουδιά, Μαρουδίτσα, Μαρούλα, Μαρουλιώ, Μαρίτσα, Μαρούσιω, Μαρούτσω, Μαρουσάκι, Μαρούκλα, Μάρω, Μαρού, Μαριώ, Μαριό, Μαρίδι, Μαριωτή, Μαριωτώ, Μαριώρα, Μαριωρή, Μαριωρίτσα, Μαριγώ, Μαργώ, Μαργίτσα, Μαριγούλα, Μαριώγκα κλπ), Νικόλαος(Νικόλας, Νικολάκης, Κολάκης, Νικολούσης, Κολούσης, Νκολούσιας, Κολούσιας, Νικολέτος, Νικολός, Νικολής, Κολής, Νικολιός, Κολιός, Κόλιας, Κολιάκης, Κολιότσας, Κόλτος, Νίκος, Κοκός, Κοκούλης, Κοκόλης), Παρασκευή(Παρασκευού, Παρασκευούλα, Παρασκευώ, Σκευώ, Τσιεύω, Τσευή, Πατσεύω, Πατσώ, Πατσούλα, Πατσιού, Σιοβή, Σέπα, Παλάσα, Παλασού, Βιβή κτλ) ,Ισίδωρος(Σιδέρης),Σπυρίδων (Σπύρος, Σπυρής, Σπύλιος,Σπης), Χαράλαμπος( Χάμπος, Χαμπούλης, Χαμπούτσης, Λάμπος, Χαραλάμπης, Λάμπης, Λαμπής, Χαμπής, Παμπής, Χαρλάμης, θηλ. Χαραλαμπία, Χαραλαμπού, Χαρά, Χαρού, Χαμπού, Λιάμπω, Μπαμπή, Μπαμπώ, Μπαμπούλα κλπ),Χρήστος(Χρηστάκης,Χρήστης, Λίτης, Ντίντης, Κιτσης, Τάκης κλπ), Χρυσόστομος(Χρύσιος, Τσιότσης) κτλ.
Από ονόματα εορτών και γενικότερα τη θρησκευτική ορολογία:
Αγαπητός, Άγελλος( Αγγέλης, Αγγελής, Αντζουλής, θηλ. Αγγελή, Αγγέλα, Αγγέλω, Αγγελίνα, Αντζουλού, Τσελίνα, Αγγελική, Αγγελικώ, Αγγέλκω, Άγγω κλπ), Βάια(Βάγια, Βαΐτσα, ΒαΛιούλα, αρς. Βάιος, Βαής, Βαϊάνος, Βαγιάνος, Βαϊάνης, Βαΐτσης), Δέσποινα(Δεσποινή, Ποινίτσα, Δεσποινιώ, Ποινιώ, Δεσποινού, Ποινού, Δέσπω, Τζέσπω, Δεσπούλα, Πίτσα, Πιπίνα, Πεποινού κλπ), Κουνίτσα(<εικόνα,πβ. «όμορφη σαν εικόνα»), Ευαγγελία, Βαγγελιά, Βαγγελή, Βαγγελίτσα, Βαγγελίτσω, Βαγγελιώ, Βαγγελού κλπ), Ζωοπηγή(Ζωοπηγιώ, Ζωή, Ζωΐτσα, Ζιώκα κλπ), Θεοφάνης(Φάνης, Φανίκος,Φανέτσιος, Φανιός, θηλ. Θεοφανώ, Θεοφανού, Φανώ, Φανή, Φανίτσα κλπ.), Λάμπρος(Λαμπράκης, Λαμπρινός,θηλ. Λάμπρω, Λαμπρινή), Παναγιά(Πανάγιω, Νάγιω, Παναγιωτή, Παναγιώτα,Γιώτα, αρσ. Παναγής, Παναγιώτης, Πανάγος,κλπ), Παράσχος(< «παράσχου κύριε», Παράσκος, θηλ. Παρασχιά, Παρσχούδα), Πασχαλιά(Πασχαλίνα, Πασχαλούδα, αρσ. Πασχάλης, Πασκάλης), Σουμέλα(Σιμελά, Μέλη, Μελούκα), Σοφία(Σοφιά, Σοφούλα, Τσιόφα, Σοφή, Σοφώ, αρσ.Σοφιανός,, θηλ.Σωφιανώ), Φώτιος,(Φώτος, Φωτινός, θηλ. Φωτούλα, Φωτίκα, Φώτα, Φώτω, Φωτινώ, Φωτινιώ, Φωφώ, Φιφή, Φιφίκα κτλ) κτλ.
Βαφτιστικά από τη μεσαιωνική και νεοελληνική παράδοση(πολλά από επώνυμα βυζαντινών αυτοκρατορικών οικογενειών, και άλλων σημαντικών):
Ακρίτας(από τον Διγενή Ακρίτα), Ασάνης(θηλ.Ασανίνα, από τη βυζαντινή οικογένεια των Ασάνιδων, προερχόμενη από την βουλγαρική βασιλική γενιά), Βατατζής, Βελισσάριος( Βελισσάρης, Βέλιος,Βελιός, θηλ. Βελώ, Βελού, ο γνωστός στρατηγός), Βρανάς(Βρανέλης, θηλ.Βρανώ, Βρανούδα, από τους στρατηγούς Βρανάδες), Δούκας(Δούκαινα, Δούκισσα), Δραγάτσης(Δραγατσινή, από το επώνυμο της μητέρας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου), Ερωτόκριτος(Ρωτής), Καλογιάννης(Καλογιαννίνα), Καλόθετος, Καλοδούκας, Κανανός(Κανανή, Κανή, Κανανούδα), Καντακουζηνός(Καντακουζηνή), Κομνηνός(Κομνενός, Κομνιανός, Κομνηνάκης, Κουμνενής, Κόμνος, Κόμνας, θηλ. Κομνηνη κλπ), Λάσκαρης(θηλ.Λασκάρισσα), Λεοντάρης, Μαλάκης, Μελισσηνός(Μελισσηνή), Μονομάχος, Μοσχωνάς(θηλ. Μοσχωνού), Ολόβολος(θηλ. Ολοβολίνα), Παλαιολόγος(Παλουλόγος, θηλ. Παλιογού, Παλογού, Παλουγούδα, Παλουλογίνα κλπ), Ράλλης(Ράλλαινα, Ραλλού κλπ), Ρωμανός, Σκαρλάτος, Συναδηνός(Συναδηνή), Φωκάς, Χουρμούζης κλπ.
Βαφτιστικά από ονόματα αξιωμάτων και τίτλων:
Αμιράς(=ναύαρχος, Αμιρέλης, Αμιρούδης, θηλ. Αμίρισσα, Αμιρισσώ, Αμιρισσούδα), Άρχοντας(Αρχόντης, θηλ. Αρχόντω, Αρχοντού), Αφέντης(Αφεντούλης,θηλ. Αφεντού, Αφεντούλα, Αφέντρα, Αφέντρω), Δημοκρατία, Δόμνα(<λατ.Domina,Ντόμνα, Τόμνα, Τομνή), Κοκόνα(τιμητική επίκληση ευγενών γυναικών, Κοκόνη, Κοκονιά, Κοκονιώ), Κράλης, Κυρ(Κυρίτσης,θηλ. Κυρούδα, Κεράτσα, Κερατσού, κυρα Άννα>Κυράννα,Κυραννούδα, κυρ Μέντιος<Κυρμέντιος κλπ), Λογοθέτης, Μέγας, Μπέης, Πατρίκιος, Ρήγας(Ρηγώ, Ρηγούδα, Ρηγίνα), Σεβαστός(Σεβαστή), Σουλτάνα, Στρατηγός,(Στρατήγης,θηλ. Στρατηγή, Στρατηγώ) κτλ.
Βαφτιστικά από ξένους λαούς:
Ανέζα,Ανέζω(Agnes>αρχ.Αγνή), Αμαλία, Μαλού(Amalie),Μπατίστας, Πατίστας(Battista),Μπερνάρδος, Μενάρδος(Benardo), Δομένικος,Ντομένικος(Domenico), Φλόρα,Φλουρή,αρσ.Φλουρής(Flora), Φραντζέσκος,Φραντζέσκα(Francesco), Φραντζής(Francois), Γιακουμής, Γιάκουμος(Giacomo<Ιάκωβος), Τζιόρτζιος, Τζορτζής(Giorgio<Γεώργιος), Ζοάνος, Τζουάνης, Τζανής,Τζάνες κλπ(Giovanni<Ιωάννης), Λορέντζος(Lorenzo), Μικέλης,Μικές(Micheli,Michele<Μιχαήλ), Πιέρος, Πέρος, Περής (Pierre, Piero, Pero<Πέτρος), Σπεράντζα,Σπεραντζού(Speranza), Τομάζος,Τομάζης(Tomaso), Βιργινία, Βεργίνα(Virginia)κτλ.
Βαφτιστικά από την ελεύθερη αντίληψη του λαού:
-Αηδόνα, Αηδονιά(αηδόνι<αρχ.αηδών), Γερακίνα, Γερακούλα(γεράκι<αρχ.ιέραξ), Λιοντάρης(λιοντάρι<αρχ.λέων),Μελίσσω(μέλισσα), Παγόνης,Παγίνα(παγόνι) ,Περδίκας, Περδικώ(πέρδικα<αρχ. πέρδιξ), Περιστέρα,Περιστερώ(αρχ.περιστέρα), Τρυγόνα(τρυγόνι<αρχ. τρυγών).
-Ανθή,Ανθίτσα, Ανθίκα(άνθος),Γαρούγαλος,Γαρουφαλιά,Γαρούφω(γαρούφαλο), Ζουμπούλης,Ζουμπουλία(ζουμπούλι), Κισσώ(κισσός), Κυπαρισσιά,Κυπαρίσσω, Παρέσσα(κυπαρίσσι),Μηλιά, Μηλιώ, Μήλω, Μηλίνη(μηλέα),Ροδή, Ροδούλας, Ρόδω(ρόδο), Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλιά(τριαντάφυλλο) κλπ.
- Ασήμης, Ασήμω, Ασημή, Ασημίνα(ασήμι), Διαμαντής, Διαμαντάρας, Μαντής, Μάντσιος, Διαμάντω(διαμάντι),Ζαφείρης, Ζαφείρα, Ζαφείρω(ζαφείρι), Μάλαμας, Μαλάμω, Μαλαμώ, Μαλαματή(μάλαμα), Σμαράγδα, Σμαράγδω, Σμαρώ, Σμαρή(σμαράγδι),Χρυσάφης, Χρυσός, Χρύσης, Χρυσούλα(χρυσός), Μπαλάσης, Μπαλασώ(μπαλάσι, είδος ρουμπινιού) κλπ.
-Αστέρω, Αστέριος(αστέρι), Αυγή, Αυγούλα,Πενταυγή(αυγή), Ζεφύρα(ζέφυρος), Θαλάσσω(θάλασσα), Φεγγάρα, Φεγγαρίνα(φεγγάρι), Χιονιά, Χιονώ, Χιονάρη(χιόνι) κλπ.
-Βελούδω(βελούδο), Γαϊτάνης, Γαϊτανιά(γαϊτάνι), Μεταξού, Μεταξούδα,Μεταξωτή(μετάξι), Πιπέρα,Πιπέρω(πιπερι), Σύρμα, Σύρμω, Συρματού,Συρμή(σύρμα), κλπ.
Βαφτιστικά που βασίζονται σε σωματικές ή ψυχικές ιδιότητες:
-Ασπρούλης,Ασπρούλα(άσπρος), Λαγαρίνα(λαγαρός), Λιγερή(λιγερός), Μελαχροινή(μελαχροινός), Μερτζανή,Μερζτάνης (μερτζάνι-κόκκινο κοράλλι), Ξάνθος,Ξάνθης, Ξανθή, Τσιάνη(ξανθός), Πλούμης, Πλουμής, Πλουμιστή, Πλουμή(πλουμιστός), Ρούσης, Ρούσα, Ρουσιά(ρούσος-κόκκινος), Σταλαχτή(σταλαχτός) κλπ.
-Αγαθή, Αγαθώ(Αγαθός), Γλυκερία, Γλυκιά(γλυκερός,γλυκός), Γραμματάς, Γραμματή, Γραμμάτω, Γραμματική, Γραμματικός(γράμματα), Θαρρετή(θαρρετός), Καμάρω(καμάρι), Κανάκης(κανάκι), Ναζλή(ναζλής-τουρκ.), Παρηγόρης(παρηγοριά), Συνετώ(συνετός), Χάιδω,Χαϊδευτή(χάδι)
Ευχετικά βαφτιστικά(που βασίζονται σε ευχές):
Ζήσης(να ζήσει!), Πολυζώης(πολύ ζωή(να έχει)!), Πανταζής(πάντα να ζει!), Αγόρω(Στην Ήπειρο, ονόμαζαν έτσι κορίτσια που γεννιόνταν ύστερα από μια σειρά γεννήσεων άλλων κοριτσιών παρά τις αντίθετες προσδοκίες), Σταμάτα(για να σταματήσουν να γεννιούνται θηλυκά…), Θέμελης(να θεμελιώσει!), Καλομοίρης(καλόμοιρος), Πολυχρόνης(πολύ χρόνο να ζήσει, πολύχρονο), Πολύμερος(πολλές μέρες να ζήσει!), Στέργιος( παρετυμολογικά από το ρήμα στεριώνω, αλλά και από το βαφτ. Αστέριος, και Στέλιος,Τσέλιος,Τέγος κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου