Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Επώνυμα του παρελθόντος- Πελοπόννησος,1821-28

Παρακάτω παραθέτω μερικά ονοματεπώνυμα κατοίκων της επαναστατικής Πελοποννήσου(1823 και 1826), κατά περιοχές. Προέρχονται από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και είναι πρόσωπα, αρχηγοί οικογενειών που υπέγραφαν για διάφορα αιτήματα προς την κεντρική διοίκηση ή αλλού.
Είναι γραμμένα σύμφωνα με την ορθογραφία του αυθεντικού κειμένου.
Άξιο παρατήρησης είναι ότι από τα περίπου τα 530 παρακάτω επίθετα τα περίπου 110 έχουν την συνήθη κατάληξη –όπουλος(ή –όπλος διαλεκτικά), δηλαδή περίπου ένα στα πέντε. Στην περιοχή της Μάνης, πιο συνήθεις είναι, όπως είναι γνωστό, οι καταλήξεις –άκος, -έας, και –άκης.
Επαρχία Πύργου, Αρχεία Ελληνικής Παλιγεννεσίας, Τόμος 9, σελ.121
1823 8 Μάιου, Πύργος
Σακελλάριος Γεώργιος
Κατζόλης Γεώργιος
Βωβός Σταματέλος
Θύμιου Σιλαΐδιος
Φωτεινόπουλος Πολυχρόνης
Γεωργίου Γιάννης
Κωτούλας Στεφανής
Μητσόπουλος Γεώργιος
Αναστόπουλος Παναγιώτης
Οικονομίδης Δημήτριος
Κούτζικος Γαλάνης
Πανανόπλος Αναγνώστης
Κωτούλας Γιάννης
Διάκος Αναστάσης
Αργυράκης Δημήτρης
Θυμιόπλος Θύμιος
Αναγνώστου Πανάγος
Διακόπλος Κανέλλος
Παπαευσταθόπουλος Κωσταντής
Μπάμιας Αναστάσης
Κρεστενίτης Νικόλαος
Γιαννόπλος Νικολός
Αναγνωστόπουλος Γιαννάκης
Πίκουλας Ατρέας
Λαδάς Πέτρος
Οικονόμου Πανούτζος
Μαρκόπουλος Νικολός
Χρυσάκος Θεοδωρής
Χρυσικόπλος Φώτης
Κονομόπλος Δημήτρης
Γεωργίου Σταμάτης
Οικονόμου Θανάσης
Καραβοκύρης Κωσταντής
Καφίρης Κωνσταντής
Παπουτζής Γαλάνης
Κάρνεσης Γιάννης
Λιαναρίδης
Γιαννόπλος Κωστατής
Διάκος Δημητράκης
Λεονταρίτης Παναγιώτης
Αντρέου Γιαννάκης
Χρυσικός Γιωργάκης
Θεοχάρης Γαλάνης
Αντρουτζάκης Μήτζος
Ζαφειρακόπουλος Βασίλης
Παπαβραμόπλος Αναγνώστης
Δημουλάς Διονύσιος
Κουραχάς Γιώργης
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Μπαροτζούκας Αντρέας
Στασινόπουλος Μπαλάσης
Μουρνάς Γαλάνης
Κουβελιώτης Δημήτρης
Παναγουλόπουλος Γιάννος
Γληγορόπλος Ζώης
Ροκανάς Διονύσιος
Στεφανόπλος Βασίλης
Κιρλάπας Γύφτος
Λεμπούκας Δημήτριος
Μπετζίκας Δράκος
Βλαφοχρίστος(φ=χ ;) Κωνσταντής
Σταϊκόπλος Αλέξης
Αντωνόπουλος Χριστόδουλος
Κουραχάς Πέτρος
Παπουτζής Αναστάσης
Χαφταλόπουλος Καλόγερος
Τζόγιας Παναγιώτης
Χαμάκος Αναγνώστης
Βελαΐτης Κυριάκος
Πακόπουλος Παναγιώτης
Χασούρας Αντώνης
Φραγκογιάννης Θανάσης
Χροναράκης Σπύρος
Βωβός Κωσταντής
Αντρουτζάκης Πανάγος
Μποσμποτίνης Κωσταντής
Παπαγκίνης Γιάννης
Σίφουνας Παναγιώτης
Ζάκατας Νικολός
Κυριακόπουλος Θανάσης
Ντουφεξόπλος Παναγιώτης
Δρούγας Θοδωρής
Βλαχαντριάς Γιώργιος
Ζουρτσάνος Αγγελής
Λουρδής Λιάς
Λιρής Αθανάσης
Νικολάκαινας Σπύρος
Βωβόπλος Στάθης
Καραμπέτζος Αναγνώστης
Μακρής Νικολός
Διβριώτης Γιωργάκης
Αδαμόπλος Χρόνης
Τζακαλής Δημήτρης
Καρυτηνός Στάθης
Σκούρας Πέτρος
Καραμάτζος Φώτης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Βρινιώτης Γιάννης
Καρβέλας Πανάγος
Μαντέλος Κωσταντής
Λιόπλος Πολυζώης
Κουτουφάς Δημήτρης
Μαλαντρινός Αναστάσης
Κουρόγαμπρος Γιούτος
Γαργαλιανός Γιώργης
Κουρόπουλος Θανάσης
Σαλτάμβρος Θανάσης
Μάζης Δημήτρης
Στασινόπλος Παναγιώτης
Χρονόπλος Χρόνης
Ταρνενές Αντρίας
Πεύκας Θανάσης
Παναγόπλος Σπήλιος
Αγουρίδας Θανάσης
Τομαρόπουλος Γιώργης
Μπογιαντζής Παναγιώτης
Κουραχάς Πάνος
Βλαχαντριάς Αναστάσης
Καπηντσάς Αναστάσης
Ταμουσκής Θοδωρής
Κουραθάς Στάθης
Ασηκόπλος Σπύρος
Χριστόπλος Χαράλαμπος
Γαλιγαλόπουλος Σπύρος
Παρπαρέσος Αλεξανδρής
Ζαφειρακόπουλος Γιάννης
Παπαδόπουλος Γαλάνης
Γιαννακόπλος Θοδωρής
Κωσταντακόπλος Θοδωρής
Καρατουλιώτης Δαμάσκος
Κέτζιος Στασινός
Σιβόπλος Γαλάνης
Αναστασόπλος Γιαννάκης
Μπουγάς Θοδωρής
Δρακόπλος Γιάννης
Γιωργακάκης
Σπυρόλος Γιάννης
Καρακίτζος Αναστάσης
Ταβλάς Δημήτρης
Λαδάς Αναστάσης
Δρακόπλος Αντώνης
Κωστόπλος Στάθης
Κουρνούτος Κωσταντής
Επαρχία Άγιου Πετρου, 8 Μαΐου 1823
Κονδάκης Αναγνώστης
Χαλούλος Χρίστος
Τερζόπουλος Αντώνης
Κρητικός Γιαννάκης
Τζάλας Θεοδωρής
Μπουτζάνης Νικολάκης
Φούφας Γιάννος
Ματζώρος Κωσταντής
Κοκκινιάς Θανάσης
Μαστροδημήτρης Αναγνώστης
Μαντίκος Γιώργης
Ρούβαλης Αναγνώστης
Τζουλουχάς Γιαννάκης
Λιανάκης Παναγιώτης
Πετράκης Γιάννης
Παπαδημητρίου Νικόλαος
Τερζάκης Γιώργος
Πρωτόπαπα Αναγνώστης
Παντελάκης Αναγνώστης
Αναγνώστη Γιωργάκης
Κάτοικοι Γαργαλιάνων
1823, Μαΐου 9, Αρχεία Ελληνικής Παλιγεννεσίας, τόμος 9, σελ.125
Μπενέτος Σακελλάριος
Αγαπινόπουλος Αντώνιος
Παπαχριστοφιλόπλος Χριστόφιλος
Κουταρίτης Πέτρος
Μπουγάτζος Τριαντάφυλλος
Μαυραειδής Αντώνης
Αναγνωστόπουλος Θοδωράκης
Σκούντζος Γιώργης
Κρεκούκιας Αλέξης
Γεωργιλάς Κωσταντής
Αναγνόπλος Κωσταντής
Μαλτέζος Θανάσης
Παπανικολόπλος Γιάννης
Ακελής
Μίχαλος Χριστόφιλος
Καλυβιάρης Κυριαζής
Λαμπρόπουλος Γιωργάκης
Μπογιατζής Κώστας
Πολυχρονόπλος Θανάσης
Τζανκάρης Γιώργης
Καλουκούνης Στάθης
Χρόνης Χριστόφιλος
Κιακιούλας Νικολός
Λαϊνάς Μαστροδήμος
Μπεζένης Κωσταντής
Χαλαζονίκης Θανάσης
Βομπιρογιάννης Θοδωράκης
Μάρκος Γιάννης
Πολυχρονόπουλος Αντώνης
Σκιαδόπουλος Γιωργάκης
Πολεζένης Κωσταντής
Διακουμόπουλος Αντρίας
Κοτοστένος Στάθης
Γρίδος Κωσταντής
Αδαμόπλος Θοδωρής
Διακουμόπουλος Αντρίας
Κουρίδης Χριστόφιλος
Ζαχαράκης Δημητράκης
Βεργής Κωσταντής
Πεντιαλής Νικολός
Λογιώτατος Δημητράκης
Βρετός Θανάσης
Επαρχία Δυτικής Σπάρτης(Μάνη)
1826, Ιανουαρίου 18, Αρχεία Ελληνικής Παλιγεννεσίας, τόμος 20, σελ.83
Μαυρομηχάλης Ιωάννης
Κελεφάς Οικονόμος
Τζοτάκος Νικόλας
Αποστολάκος Ηλίας
Δημητρακουλάκος Σωτηράκος
Γιακουμής Δημάκος
Μεσικής Θεοδηρής
Παπαδάκος Δημήτρης
Νηκνάκος Πανάγος
Μιχαραλάκος Κυριακούλης
Μπεχράκης Νικολάκης
Μημάκος Δημήτρης
Βρετάκος Μιχαλόπουλος
Τρουπάκης Πιέρος
Τρουπάκης Αναστάσης
Γιωργακάκης Παναγιώτης
Πικουλάκης Δημητράκης
Τζακάκης Θεοδοράκης
Μαρτάκης Αθανάσης
Καρατζαφέρης Μελέτιος
Γεργουλάκης
Καουνάκης Θεοδορής
Τζιγκάκης Δημάκης
Βουνισάκης Καλαπόθης
Γιαννάκος Ηλίας
Ρουμανός Θωμάς
Μπουλάρης Θοδωρακάκος
Σιγακάκος Παναγιώτης
Νηκυράκος Λέκος
Αγραπιδάκος Δημήτρης
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μουσταφόγκονας Δρακούλης
Μιχαλεάκος Βασίλης
Γαφαρούλιας Μιχάλης
Μπογέας Παναγιώτης
Νηκύτας
Σβολοπάτις Παναγιώτης
Γαριδάκης Παναγιώτης
Βαρκλάντης Γιαννάκης
Μιχαλακάκης Ηλίας
Γερανάκης Κοκέας Παναγιώτης
Κουτούφαρης Τζαννέτος
Αντζηγγελετάκης Χριστόδουλος
Κοκονάκος Παναγιώτης
Κολοκούβαρος Γεωργάκης
Λιανέας Αναστάσης Μπακετέας Παναγιώτης
Ζουμπουλάκης Γιάννης
Καραπατάκης Θοδωρής
Γουργάρης Λιάκος
Τριπακέας Νικολάκης
Τζαουσέας Πέτρος
Κουγιουτέας Γιαννάκης
Μικρουλέας Πέτρος
Χελμιώτης Ηγούμενος
Μπουμπέας Δημητρέας
Κριτηστιώτης Ηγούμενος
Κιτζέας Γιαννάκης
Γαϊταναρέας Γαλάνης
Μοτζουρέας Γεωργάκης
Γυφτέας Παναγιώτης
Κουρμαλέας Γιρωγράκης(sic)
Μαυρίκος Μιχαλάκης
Αναστασέας Δημητράκης
Καμαρνέας Παναγιώτης
Μουσκουλέας Νικολάκης
Παναγέας Μιχαλάκης
Γιαννουκέας Διονύσιος
Σελιτζαννέας Παναγιώτης
Ψαρέας Νικολάκης
Μαντραπιλέας Χριστόδουλος
Μανέας Δημητράκης
Δικαιάκης Γιωργάκης
Κοκκινέας Νικόλας
Σταβρέας Παναγιώτης
Παπατζάρος
Πατριας Γιαννάκης
Πελήτζος Τζανέτος
Γούνης Γιωργάκης
Αφετάκης Νικολής
Παναγιωτέας Γιωργάκης
Σταυριανέας Γιάννης
Γεωργάκης Κρικόνης
Μαυροειδής Νικόλας
Κολομαιρος Πιέρος
Παλαμίδας Τζανέτος
Κομπότης Νικολάκης
Παπουτζέας Γιωργάκης
Πραστέας Νικολής
Γιωργίκος Θανάσης
Κηλιαρέας(sic) Σταυριανός
Μανέας Γιάννης
Ταμπακάκης Γιαννάκης
Μπακέας Χαραλάμπης
Κουρκούτας Δημητράκης
Δραγόνας Αναγνώστης
Χιλάς Γιαννάκης
Γυφτέας Καμαρινος
Εξαρχάκης Κυριάκος
Πουλέας Παναγιώτες
Φιλαντριανέας Κυριακούλης
Κουζέας Γιαννάκης
Βασέας Θανάσης
Παυλής Παναγιώτης
Κωνσταντινέας Μηχαλάκης
Χρηστέας Νικολάκης
Μουγάκης
Κυρεζέας Θεόδορης
Στηλιανέας Παναγιώτης
Κουμέντος Αναγνώστης
Τζουμελέας Μαβροκορδάτος Γιάννης
Μουστάκος Παναγιώτης
Κλεζέας Αντώνης
Καλύβααας Οικονόμος
Γιαννουλέας Παναγιώτης
Μπαρπατζέας Δημήτρης
Λαγκαδιώτης Αναγνωστέας Πνευματικός
Μπαρτζέας Στρατής
Δημακάκης Κύριλλος
Πέτρου Αναγνώστης
Χαριάτης Γιακουμής
Μπαχαμπιολέας Πιέρος
Καπετανέας Νικόλας
Λεκαρέας Αναγνώστης
Καφκαλέας Γιάννης
Φουστερέας Γιαννάκης
Γιαννουλέας Ιωάννης
Επαρχία Λακεδαίμονος, Αρχεία Ελληνικής Παλιγεννεσίας, τ.20, σελ.87
Κουτουμάνος Ιωάννης
Παπαγεωργίου Βασίλιος
Αγαλλόπουλος
Σηγαλός Γιάννης
Παπαδάκος Ληας
Παπανικολόπουλος Γιωργάκης
Λάμπρος Χρίστος
Κοκόρης Αναγνώστης
Κοτζόπουλος Αθανάσης
Αρβανιτάκης Σπήλιος
Ιατρείδης Ιωάννης
Γούτος Γεωργάκης
Χαρτουλάρης Γ.
Γιατράκος Παναγιώτης
Νικολόπουλος Νικόλας
Αντωνόπουλος Αναγνώστης
Πολειμένος Παναγιώτης
Ιατρός Χρίστος
Γιοργηκούλιας Νικολός
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης
Αλεβρίτης Γιωργάκης
Δημητρακάκης Γεωργάκης
Τζινόνης Γιωργάκης
Μπουναρος Ηλίας
Παπαλιοπουλος Παρασκευάς
Κοληόπουλος Γιαννάκης
Ορφανός Γιαννάκης
Αναγνωστόπουλος Γιαννάκης
Τζεμπέλης Κουσταντής
Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
Κωκώνης Αναγνώστης
Παπαφώτου Σακελάριος
Θεοφηλάκης Γιαννάκης
Λαπράκης Παναγιώτης
Χρυσικάκης Δημήτρης
Ζαχαρόπουλος
Νικολάου παπα-Ζανιάς
Νικολάκος Γιώργης
Στρούπος Γιάννης
Καλαμαράς Γιαννάκης
Βρεστενίτης Γιαννάκης
Μπαμπαγιάννης Δημήτριος
Μποσπώνης Ηλίας
Μανωλόπουλος Παναγιώτης
Κονομόπουλος Νικολέτος
Λαμπρίδης Δ.
Καρέλας Αναγνώστης
Μπουρνάκης Μανώλης
Μπομπόνης Κωνσταντής
Αναγνωστόπουλος Ηλίας
Ζωγράφος Δημήτριος
Κοκκίνης Δημήτριος
Τζιτζινιώτης Νικόλας
Τριβράκιας Γιάννος
Μανιάτης Αναγνώστης
Γιατράκος Δημητράκης
Καράμπελας Παναγιώτης
Κατζαμπέλης Γιάννης
Κούκος Δημητράκης
Επαρχία Βοστίτζης(Αίγιο), 1826 Ιανουάριος 26
Δημητρίου Κωνσταντίνος
Μεσσηνέζης Λέων
Αλεξανδρόπουλος Αναγνώστης
Θεοδώρου Μιχαήλ
Γεωργίου Ευστάθιος
Ασημακόπλος Αλεξανδρής
Ανδριόπλος Αναγνώστης
Μπόγδανος Σπυρίδων
Χαραλάμπης Νικόλαος
Θεοδώρου Αναγνώστης
Παπαδόπλος Κωνσταντής
Παπάς Πανάγος
Μιχαλόπουλος Γεώργης
Βαμπακόπλος Γιάννης
Μουρίκης Αναγνώστης
Προτανιώτης Αναγνώστης
Σταθακόπλος Αγγελής
Ρουφογάλης Αναγνώστης
Πολιδερόπουλος Αναγνώστης
Μετενόπλος Σταμάτης
Πανούτζος Παναγιώτης
Σταυρόπουλος Αναστάσης
Αλεξανδρόπουλος Αναστάσιος
Μπιτζάκος Θεοδωράκης
Επαρχία Καρύταινας, 1826 Φεβρουάριος 8, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγεννεσίας , τ.20, σελ.105
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος
Δηλιγιάννης Κανέλλος
Μερκούρης Δημήτριος
Περδικάρης Συμεών
Παπαδιαμαντόπουλος Ανδρεάς
Κάλλας Νικήτας
Νικολέτος Παναγιώτης
Λεγγέρης Αναγνώστης
Κανδρής Νικολάκης
Σταματέλος Θανάσης
Σταυρόπουλος Αναγνώστης
Παπαγιαννόπουλος Δ.
Γεωργάκης Αναγνώστης
Ματζουμόπουλος Πανάγος
Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης
Γιαννακόπουλος Κωσταντής
Αναστόπουλος Πανταζής
Κοβάτζης Παναγιώτης
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Οικονομόπουλος Κωσταντίνος
Επαρχία Κορίνθου, 1826 Φεβρουάριος 11, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγεννεσίας, τ.20,σελ.109
Καμπερόπουλος Σταύρος
Δημητριάδης Κωστ.
Τριανταφυλλόπουλος Μάρκος
Σωτηρίου Τριαντάφυλλος
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Οικονόμου Γιώργης
Βασιλείου Ευστάθιος
Αναγνώστη Γιάννης
Γκιούλης Κωσταντής
Γεωργίου Παπαπαναγιώτης
Δήμας Γιάννης
Θεόφιλος Γεώργιος
Καλαράς Ευθύμιος
Φετζόπουλος Νικόλαος
Θελερίτης Νικολός
Γκιόκας Αναγνώστης
Κολίγας Κωσταντής
Ριβέλης Κωσταντής
Κοκιέζος Δημήτρης
Χρίστου Σωτήρης
Ορφανός Γιωργάκης
Τριτζίθης Νικολιός
Μικρός Αναγνώστης
Χαρλάθες Αργύρης
Ζαβός Γιάννης
Σπυρόπουλος Αναγνώστης
Μεθωνίτης Πέτρος
Σταμάτη Χριστόδουλος
Λανήτης Αντώνης
Πίπας Κόλια
Πετούμενος Νικολός
Μερκούρης Σωτήρης
Κοκότης Θανάσης
Σιάπο Νικολός
Χερόπουλος Γιώργης
Καρμογιάννης
Κόκος Θανάσης
Καλατζής Γιαννάκης
Καλιανιώτης Γιαννάκης
Λύκο Γιώργη
Ψυχογιός Παναγιώτης
Κοσταλάμπρος Σωτήρος
Μέλιος Γιάννης
Οικονόμου Αναγνώστης
Επαρχία Καλαβρύτων, 1823 Νοέμβριος 28, Αρχ.Ελλ.Παλ.τ.11, σελ.120
Πολιτόπουλος Δημήτρης
Γραμματικόπουλος Γιωργάκης
Παπαδόπουλος Αναγνώστης
Κούτρας Παναγιώτης
Παπαδόπλος Γιωργάκης
Μπαλτζίκης Θανάσης
Κωστόπλος Γιώργης
Τζεγρένης Παναγιωτάκης
Λοντοτζακίρης Οικονόμος
Σοφιανός Νικολέτος
Τζακίρης Αναγνώστης
Σοφιανόπουλος Βασιλικός
Πρέκας Αλεξανδρής
Μακαρίτης Δημήτρης
Παπαδόπλος Χρίστος
Τζούνης Δημήτρης
Κυριτζόπλος Νικολός
Παπασταμόπλος Πολύδωρος
Γιωργόπλος Δημήτρης
Ζαφειρόπλος Αναγνώστης
Μενετζελόπλος Γιώργης
Κωνσταντέλος Αναγνώστης
Χρυσάνθου Ζαφείρης
Μαλεβίτης Νικολός
Χρόνης Διαμαντής
Παπασταθόπλος Νικολής
Αγάλος Σπήλιος
Σταθόπουλος Αναγνώστης
Αλιβίζος Χρυσαντάκης
Οικονόμου Γιώργος
Καστάνης Μήτρος
Σταμογραμπρός Γιώργης
Βρής Πανάγος
Τζίφας Γιαννάκης
Μπελής Γιώργης
Κοτάρης Κωνσταντάκης
Πιτζουνάς Αναγνώστης
Παπαδόπλος Αναγνώστης
Παπαστάθης Σακελλάριος
Λιναρδόπλος Αναγνώστης
Αλέξος Αναστάσης
Κοτόπουλος Γιαννάκης
Λάπας Γιαννάκης
Σταυρόπλος Στάθης
Μπουσούτης Νικολός
Σακελλαρίου Δημητράκης
Αναστασόπουλος Θανάσης
Κωστόπουλος Παναγιώτης
Αγγελακόπλος Αναγνώστης
Πανόπλος Στάθης
Ασημάκης Θοδωρής
Χρονόπλος Σωτήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου