Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Επώνυμα του παρελθόντος- Βυζαντιο, 10-12ος αιω.


Ανδρόνικος Λαμπαρδάς (12ος αιώνας, χαρτουλάριος, Ιωάννης Κιννάμος)

Βασίλειος Πετεινός ( 10ος αιώνας, πατρίκιος και μέγας εταιρειάρχης, Συνεχιστές Θεοφάνους)

Γεώργιος Βασιλάκιος (11ος αιώνας, Αλεξιάς, Άννα Κομνηνή)

Γεώργιος Δρόσος (11ος αιώνας, πρέσβης, Σύνοψις Ιστ., Σκυλίτζης)

Γεώργιος Μαγγάνης (11ος αιώνας, Αλεξιάς, Άννα Κομνηνή)

Γεώργιος Συκεώτης (11ος αιώνας, Αλεξιάς, Άννα Κομνηνή)

Δαμιανός Δαλασσηνός ή Προβατάς ( 11ος αιώνας, δούκας, Συνεχιστές Σκυλίτζη)

Θεοδόσιος Μεσανύκτης (11ος αιώνας, Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Θεόδωρος Στραβομύτης (11ος αιώνας, Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Ιωάννης Κουτζομύτης (11ος αιώνας, Κωνσταντινοπολίτης, Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Ιωάννης Ραδινός (10ος αιώνας, πατρίκιος, Συνεχιστές Γεωργίου Μοναχού)

Κοκκοβασίλειος ( 12ος αιώνας, στρατηγός, Ιωάννης Κιννάμος)

Κωνσταντίνος Ασπιέτης (12ος αιώνας, Ιωάννης Κιννάμος)

Κωνσταντίνος Καβάσιλας (11ος αιων., Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Κωνσταντίνος Κεφαλάς (10ος αιώνας, πρωτόπαπας του παλατιού, Συνεχιστές Γεωργίου Μοναχού)

Κωνσταντίνος Λειχούδης (11ος αιώνς, Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Μιχαήλ Γαβράς (11ος αιώνας, άρχων, Σύνοψις Ιστοριών, Ιωάννης Σκυλίτζης)

Μιχαήλ Στραβοτριχάρης (11ος αιώνας, στρατηγός, Γεώργιος Κεδρηνός-Χρονογραφία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου