Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Επώνυμα του παρελθόντος- Πόντος, 13-14ος αιών.


Παρακάτω παραθέτω  ονοματεπώνυμα που καταγράφηκαν, χρονολογημένα, στα έγγραφα της μονής Βαζελώνος στην Τραπεζούντα, και είναι κυρίως του 13ου αλλά και του 14ου αιώνα.
 Η ορθογραφία είναι του κειμένου, και τα επίθετα γυναικών έχουν κατάληξη αρσενική, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Αγνή (Πρωτοπαπαδόπουλος)
Ανδρέας Χοντράλεστος
Ανδρόνηκων ο Στρατήγης
Ανδρόνικος Ματζουαήτης
Ανδρόνικος Παπαλεοντόπουλος
Ανδρόνικος Ρωμανόπουλος
Ανθή του Τζακλήρη
Ανυσία Παπαγενακόπουλος
Βαλεντζιάκος Καλοκύρης
Βασίλειος Ανδρονικόπουλος
Βασίλειος Ζωσιμάς
Βασίλειος Παλατινός
Βασίλειος Χάζαρος
Βασίλειος Χάλδης
Γεώργης Αλεξόπουλος
Γεώργης Βάτζης
Γεώργης του Μακρού
Γεώργιος ὁ Γιαλέας
Γεώργιος Ανδρέας
Γεώργιος Γαυράς
Γεώργιος Ζούζηλας
Γεώργιος Καπέτζης
Γεώργιος Ματζουκαΐτης
Γεώργιος Νομικός
Γεώργιος Παξυματάς
Γεώργιος Παπαγεωργόπουλος
Γεώργιος Ποπανθόπουλος
Γεώργιος Ρούκανος
Γεώργιος Τζίβος
Γεώργιος του Πολίτα
Γεώργιος Χαψάς
Ειρήνη (Κουντούπουλος)
Θεοδώρα Γοδωνίτησσα
Θεοδώρα (Θεοφιλόπουλος)
Θεόδωρος Αλιάτης
Θεόδωρος Ανδρονικάς
Θεόδωρος Βαλεντζιάκος
Θεόδωρος Καλιγάρης
Θεόδωρος Κισώρης
Θεόδωρος Λιμπός
Θεόδωρος Μαστροϊωάννου
Θεόδωρος Μουτζάνης
Θεόδωρος ο Θεοφάνης
Θεόδωρος Παπαρωμανόπουλος
Θεόδωρος Σατρίκης
Θεόδωρος Ταρωνίτης
Θεόδωρος Τζαμιώτης
Θεόδωρος του Ζεπύρου
Θεόπευτος Κροκήρης
Θεριανός Γιαλέας
Θεριανός Χαντζόης
Ιωαννάκη Σαπούας
Ιωάννης Θωμόπουλος
Ιωάννης Καμάχης
Ιωάννης Καρπέτης
Ιωάννης Κοτζονάς
Ιωάννης Κουτρουπέλης
Ιωάννης Κράνης
Ιωάννης Μελιμάνης
Ιωάννης Μουκάπης
Ιωάννης Μουλίτας
Ιωάννης Σαγμαράς
Ιωάννης του Κορώνη
Καλάνα (Σπελιανιτόπουλος)
Καλιεπόπουλος
Κοντοϊωάννης
Κοσμας Καρφάς
Κοσμάς Λαλάτζης
Κυριαζής Μουγαλτάς
Κωνσταντίνος Βουβαλάς
Κωνσταντίνος Καστελίτας
Κωνσταντίνος Καφούλης
Κωνσταντίνος Λαζαρόπουλος
Κωνσταντίνος Μουρμός
Κωνσταντίνος Μουρμού
Κωνσταντίνος Ξυστούρης
Κωνσταντίνος Πανάρετος
Κωνσταντίνος Πολεμάρχης
Κωνσταντίνος Πολίτης
Κωνσταντίνος Σάχας
Κωνσταντίνος Τζανιχήτις
Κωνσταντίνος Χαλιβίτης
Κώνστας Καμελαύκης
Κώνστας Πυρόπουλος
Κώνστας Σούτος
Λαγούδης ο Χριστόδουλος
Λέοντος Σκοτωμένου
Λέων Διπλοΐτης
Λέων Δροσάς
Λέων Κουρκούκας
Λέων Κουρτιστής
Λέων Κουτρουπέλης
Λέων Μουτζάνης
Λέων Πυρός
Λέων Σφενταβόλος
Λέων του Σαλαφούντα
Λέων Φρύγανος
Μαργαρίτα (Καλισόπουλος)
Μαρία (Ψωμιαρόπουλος)
Μαρίας (Κουτρουπελόπουλος)
Μαρουλα
Μιχαήλ Αλιευτής
Μιχαήλ Καρβιόπουλος
Μιχαήλ Μαρούλης
Μιχαήλ Μουλτάτος
Μιχαήλ ο Φράνκος
Μιχαήλ Τζερεκέρης
Μουχάλης Στέφανος Χαψὰς
Νικόδημος ὁ Καλτζηβας
Νικήτας ὁ Παφλάγων
Νικήτας Τζουκαλάς
Νικηφόρος Κανάρις
Νικηφόρος Τουρκοθεώδορος
Νικηφόρος Χουρτζεριώτης
Νικόδημος Χουρτζιριώτης
Νικόλας Καθηστός
Πάγκαλος Βουβαλάς
Πάγκαλος Γοβαλάς
Παγκράτιος Σαλαφούντας
Παύλος Δουβερίτης
Παύλος Κασκαράς
Σεβαστός Πηλικάς
Σούτος Καφούλης
Σπανόπουλος
Φωκάς Κοτέρτζης
Φωκάς Τορνάρης
Χαρσσυνιτόπουλος
Χριστόδουλος Κανζίκης
Χριστόφορος Φρύγανος

………………………………………………..
Πηγή:
Τα acta της μονής Βαζελώνος. Στα κατάλοιπα του Ν.Μ. Παναγιωτάκη και οι προοπτικές για μια νέα έκδοσή του, Γιάννης Μαυρομάτης, Αλέξανδρος Αλεξάκης, Ιωάννινα, Realia Byzantina,2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου