Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Επώνυμα του "Γιάννη"

Το βαφτιστικό Γιάννης, η πιο διαδεδομένη μορφή στην Ελλάδα του ονόματος Ιωάννης, έχει δώσει πάρα πολλά επίθετα, σε όλες τις ελληνικές περιοχές και η ποικιλία τους με τις δεκάδες καταλήξεις(κυρίως υποκοριστικές και μεγεθυντικές) είναι ενδεικτική και χρήσιμη για να κατανοήσουμε το σχηματισμό μεγάλου ποσοστού των ελληνικών επιθέτων. Παρενθετικά στις γειτονικές γλώσσες το όνομα Ιωάννης έχει περάσει ως Gjon-Gjin στα αλβανικά, Jovan- Јован σταα σέρβικα, και Iван (Ιβάν) στα βουλγαρικά.
Παρακάτω παραθέτω μόνο τα επίθετα που έχουν ως πρώτο συνθετικό το “Γιάννης” και όχι όλα τα επίθετα που έχουν ως ένα από τα συνθετικά τους το συγκεκριμένο όνομα όπως Βλαχογιάννης, Γιαννοκώστας, Κεφαλογιάννης, Χρηστογιάννης κτλ
Γιαννάς
Γιαννικέλης
Γιαννάδας
Γιαννίκης
Γιανναδάκης
Γιαννίκιος
Γιαννάδης
Γιαννικιτζάκης
Γιανναδόπουλος
Γιαννίκογλου
Γιαννάδος
Γιαννικόπουλος
Γιανναδούλης
Γιαννίκος
Γιανναζόγλου
Γιαννικούλης
Γιάννανας
Γιαννικούρης
Γιαννακάς
Γιαννικούρος
Γιαννάκαινας
Γιαννίλας
Γιαννακάκης
Γιαννίλος
Γιαννακακίδης
Γιαννίμπας
Γιαννακακιόγλου
Γιάννινας
Γιαννακάκος
Γιαννίογλου
Γιαννακάρας
Γιαννιός
Γιαννακαρέλης
Γιαννιουδάκης
Γιαννακάρης
Γιαννούδης
Γιαννακάριος
Γιαννίρης
Γιαννάκαρος
Γιαννίσης
Γιαννακαρώνης
Γιαννίσογλου
Γιαννακέας
Γιαννισόπουλος
Γιαννακέλλης
Γιαννίτζης
Γιαννακέλλος
Γιαννιτζίκης
Γιαννακέλος
Γιαννίτσας
Γιαννάκενας
Γιαννιτσάκης
Γιαννακέρης
Γιαννιτσάρας
Γιαννακές
Γιαννιτσαράκος
Γιαννάκης
Γιαννιτσάρας
Γιαννακίδης
Γιαννίτσαρης
Γιαννακίκος
Γιαννίτσαρος
Γιαννακίνας
Γιαννίτσας
Γιαννακίτσας
Γιαννιτσέλης
Γιαννακιτσίδης
Γιαννίτσης
Γιαννακλάρας
Γιαννιτσιάδης
Γιαννακλής
Γιαννίτσιος
Γιαννάκογλου
Γιαννιτσόπουλος
Γιαννακόπουλος
Γιαννιτσούδης
Γιαννάκος
Γιαννιτσουδάκης
Γιαννακουδάκης
Γιαννιτσούλης
Γιαννακούδης
Γιαννιώδης
Γιαννακούλας
Γιαννιώσης
Γιαννακουλάκος
Γιαννωτάς
Γιαννακούλης
Γιαννόγκωνας
Γιαννακούλιας
Γιαννογλίδης
Γιαννακουλόπουλος
Γιάννογλου
Γιαννακούντζος
Γιαννογλούδης
Γιαννακούρας
Γιαννόλας
Γιαννακουρέας
Γιαννολίδης
Γιαννακούρης
Γιαννολόπουλος
Γιαννακούρος
Γιαννολούδης
Γιανναλέτσος
Γιαννοπουλάκης
Γιαννάλης
Γιαννόπουλος
Γιαννάλος
Γιάννος
Γιανναντίδης
Γιαννοσόπουλος
Γιανναράς
Γιαννουγλίδης
Γιανναράκης
Γιαννούδας
Γιανναράκος
Γιαννουδάκης
Γιανναρέας
Γιαννουδάκος
Γιανναρέλης
Γιαννούδας
Γιάνναρης
Γιαννούδης
Γιανναρίδης
Γιαννουζάκος
Γιανναρόπουλος
Γιαννούζης
Γιανναρίκας
Γιαννούκας
Γιάνναρος
Γιαννουκάκης
Γιάννας
Γιαννουκάκος
Γιαννασίδης
Γιαννουκαράκης
Γιαννάτος
Γιαννουκάρης
Γιαννάτσαρος
Γιαννούκας
Γιαννατσέλης
Γιαννούκος
Γιαννάτσης
Γιαννούλας
Γιαννάτσικος
Γιαννουλάδης
Γιαννατσούλιας
Γιαννουλάκης
Γιαννέας
Γιαννουλάκος
Γιαννεδάκης
Γιαννουλάτος
Γιαννέζης
Γιαννουλέας
Γιαννέκας
Γιαννουλέλης
Γιαννέκος
Γιαννούλης
Γιαννέλας
Γιαννούλιας
Γιαννελάκης
Γιαννουλίδης
Γιαννέλης
Γιαννουλόπουλος
Γιαννέλος
Γιαννούλος
Γιαννενάκης
Γιαννουλούδης
Γιάννενας
Γιαννούμης
Γιαννέρης
Γιαννουπλάκης
Γιαννερίδης
Γιαννουπουλάκης
Γιαννέρος
Γιαννουράκης
Γιαννές
Γιαννουράκος
Γιαννέτας
Γιαννούρας
Γιαννετάκης
Γιαννούρης
Γιαννετίδης
Γιαννούρος
Γιαννετόπουλος
Γιαννούσας
Γιαννέτος
Γιαννουσάκης
Γιαννέτσος
Γιαννούσας
Γιάννης
Γιαννούσης
Γιαννήλος
Γιαννούσιας
Γιαννημάρας
Γιαννουσιάδης
Γιαννημέλος
Γιαννουσίδης
Γιαννήρης
Γιαννούσιος
Γιαννήσης
Γιαννούσογλου
Γιαννησόπουλος
Γιαννουσόπουλος
Γιαννιάς
Γιαννούστας
Γιαννιάδης
Γιαννούτας
Γιαννιδάκης
Γιαννουτάκης
Γιαννίδης
Γιαννούτης
Γιαννίκας
Γιαννούτσικος
Γιαννικάκης
Γιαννουτσόπουλος
Γιαννικάρας
Γιαννούτσος
Γιαννικάρης
Γιαννούχος
Γιαννίκας
Γιαννώρος
Γιαννώτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου