Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Επώνυμα του παρελθόντος-Θήβα, 1528/9 (α)

Η Οθωμανική αυτοκρατορία αν και σχεδόν καταστροφική για την ανάπτυξη των Βαλκανίων τους αιώνες της κυριαρχίας της εδώ μπορούμε να της αναγνωρίσουμε την οργάνωση της αυτοκρατορίας της και την ανεπτυγμένη γραφειοκρατία. Αποτέλεσμα αυτής της γραφειοκρατίας είναι και οι λεπτομερείς απογραφές , χρήσιμές και για την κατανόηση της ιστορίας των ελληνικών ονομάτων και επιθέτων, που μας ενδιαφέρουν σ’αυτό το ιστολόγιο.
 Μια απο αυτές τις απογραφές μας είναι διαθέσιμη σήμερα χάρη στη σημαντική ιστορικό, ειδική στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και των καραμανλίδικων σπουδών, Ευαγγελία Μπαλτά.     
   Συγκεκριμένα θα παραθέσω πιο κάτω, και σε άλλες τρεις δημοσιεύσεις τα ονοματεπώνυμα των χριστιανών κατοίκων της πόλης της Θήβας σύμφωνα με την απογραφή του 1528/9.
 Έχω προσπαθήσει να καταλάβω και να μεταγράψω με ελληνικούς χαρακτήρες τα ονόματα που η κα. Μπαλτά μετέγραψε από τα οθωμανικά αρχεία σε λατινικούς χαρακτήρες, γνωρίζοντας κάποιες βασικές αρχές π.χ. τα κατάστιχα το όνομα Σταμάτης το γράφουν Istamad, το Θεοτόκης Seotoki, το Θαλασσινός Salasino κ.ο.κ. .
  Η Θήβα σε αντίθεση με αρκετά χωριά της Βοιωτίας, όπως και η Λειβαδιά, κατοικείται σε μεγαλύτερο ποσοστό από Έλληνες, αν και δεν λείπουν Μουσουλμάνοι, και Εβραίοι. Τα χωριά της σημερινής επαρχίας Βοιωτίας όπως δείχνει και ο παρακάτω χάρτης(από τους John Bintliff και Machiel Kiel για το έτος 1570) κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από Αρβανίτες και είναι εμφανές και από το ονοματολογικό τους.
 

Mahalle-i Kostandin Argiri
Γειτονιά Κωνσταντίνου Αργύρη


Φραντζέσκος Διδυμάρης (Francesko Didimari)
Νικόλας Διδυμάρης (Nikola Didimari)
Γιάννης Διδυμάρης (Yani Dimari)
Μανώλης Διδυμάρης (Didimar)
Γιαννίκος Μεταξάς (Yaniko Metaksa)
Αντώνης Αργυρός (Andoni Argiro)
Νικόλας Χούτος (Nikola Huto)
Γιώργης Μανίκας (Yorgi Maniko)
Γέρος Μανίκος (Yero Maniko)
Γιάννης Κόκκινος (Yani Kokin)
Αντώνης Μανίκος (Andoni Maniko)
Θεοτόκης Παπαβασιλάκος (Seotoki PapaVasilako)
Γιάννης Μαυράγγελος (Yani Mavrangelo)
Γιώργης Μαυράγγελος (Yorgi Mavrangelo)
Θεοτόκης Τραχώνης (Seotoki Trahoni)
Γιώργης Διδυμάρης (Yorgi Didimari)
Γιάννης ____;____(Yani Kocokura)
Φραντζέσκος Στυλιανός (Francesko Silyano)
Μιχάλης Διδυμάρης (Mihal Didimar)
Σταμάτης Βάκος (Istamad Vako)
Παύλος Βάκος (Pavlo Vako)
Γιώργης Γληγόρης (Yorgi Igligor)
Αντώνης Σκουφής (Andoni Izkufi)
Νικόλας Σκουφής (Nikola Izkufi)
Βαρθολομαίος Μεταξάς (Vartolomya Metaksa)
Νικόλας Γιακουμής (Nikola Yakomo)
Δημήτρης Γάβανος (Dimitri Gavano)
Πέτρος Ράντος (Petro Rando)
Θόδωρος Ράντος (Todoro Rando)
Βάσος Κοσμάς (Vasa Kozma)
Δημήτρης Κοκκίνης (Dimitri Kokini)
Θόδωρος Κοκκίνης (Todor Kokini)
Νικόλας Κοκκίνης (Nikola Kokini)
Πέτρος Καψάλης (Petro Kapsali)
Γιώργης Ζάχος (Yorgi Zahyo)
Δημήτρης Ζάχος (Dimitri Zahyo)
Λινάρδος Κωνσταντάς (Linardo Kostanda)
Στέφανος Στατήρας ( Istefano Istatira)
Νικόλας Στατήρας (Nikola Istatira)
Γιώργης Αργύρης (Yorgi Argiri)
Νικόλας Αργύρης (Nikola Argiri)
Γιώργης Τριαντάφυλλος (Yorgi Trandasporo)
Γιώργης Βυζαράκης (Yorgi Vizaraki)
Λουκάς Νικολάκης (Luka Nikolaki)
Γιάννης Νικολάκης (Yani Nikolaki)
Ανδρέας Πλαστήρας (Andiriya Plastir)
Αντώνης Πλαστήρας (Andoni Plastir)
Αντώνης Παπακούμος (Andoni Papakumo)
Σταμάτης Παπακούμος (Istamad Papakumo)
Πέτρος Στατήρας (Petro Istatira)
Γιώργης Παπαπαύλος (Yorgi Papapavlo)
Αντώνης Λιμπέρης/Λιβέρης (Andoni Liveri)
Γιάννης Βυζαράκης (Yani Vizaraki)
Γιακουμής Βυζαράκης (Yakomo Vizaraki)
Παπα-Γιώργης Παπαβασιλάκος (Papa Yorgi Papavasilako)
Μανώλης Αργύρης (Manol Argiri)
Σταμάτης __;___  ( Istamad Vircali)
Δημητρίκας __;__ (Dimitrika Peralisa)
Φραντζέσκος Μεταξάς (Francesko Metaksa)
Γιώργης Μανάσσης ( Yorgi Manasi)
Γιάννης Μανάσσης (Yani Manasi)
Γιάννης Γούναρης (Yani Gunari)
Μίχος Στατήρας (Miho Istatira)
Γιώργης Σκουφίτης (Yorgi Izkufiti)
Θόδωρος Μεταξάς (Todoro Metaksa)
Δημήτρης Σκανδάλης(;;) (Dimitri Iskapandalo)
Νικόλας Μαργάρος (Nikola Margaro)
Γιάννης Γάβανος (Yani Gavano)
Γιάννης Αντρώνης (Yani Androno)
Κοσμάς Αντρώνης (Kozma Androno)
Γιώργης Μπάλας (Yorgi Bala)
Δημήτρης Ροκανάς (Dimitri Rokana)
Νικόλας Ροκανάς (Nikola Rokana)
Στυλιανός Κολιός (Istilyano Golyo)
Νικόλας Κολιός (Nikola Golyo)
Αντώνης Ρούσουνας (Andoni Rusuna)
Νέρης Φραγκούλας (Neri Firangula)
Γιάννης Καραμάλλης(;) (Yani Gramali)
Νικόλας Θαλασσινός (Nikola Salasino)
Δημήτρης Θαλασσινός (Dimitri Salasino)
Αντώνης Ζουρνάς (Andoni Zurna)
Γιώργης Γραμματικός (Yorgi Gramatiko)
Γιάννης Νικόλα Μεταξάς (Yani Nikola Metaksa)
Δημήτρης Φραγκούλας (Dimitri Firangula)
Παύλος Μεταξάς (Pavlo Metaksa)
Γιάννης Κουρούνης (Yani Kuruni)
Γιάννης Γιαννίρος (Yani Yaniro)
Κωνσταντίνος Θαλασσινός (Kostadin Salasino)
Γιάννης Μάργαρης(-ός) (Yani Margaro)
Δημήτρης Κορφίρης (Dimitri Korfiri)
Γιάννης Μυλωνάς (Yani Milona)
Γιώργης Γούναρης (Yorgi Gunari)
Γιάννης Ράντος (Yani Rando)
Αντώνης Κοκκίνης (Andoni Kokini)
Αντώνης Μεταξάς (Andoni Metaksa)Mahalle-I Vakarohi
Γειτονιά Βακαρόχη(;)

Κυριάκος Καψιπόδης (Kiryako Kapsipod)
Δημήτρης Αγαπητός (Dimitri Agapito)
Ρεμούνδος Αγαπητός( Remunda Agapito)
Δημήτρης Μπανίτσας ( Dimitri Banica)
Γιώργης Κοριζής (Yorgi Korizi)
Σταμάτης Κοριζής (Istamad Korizi)
Σταμάτης Παπαπέτρος (Istamad Papapetro)
Φραγκόπουλος Κατακουζηνός (Firangopulo Katakuzino)
Δημήτρης Κατακουζηνός (Dimitri Katakuzino)
Παύλος Κατακουζηνός (Pavlo Katakuzino)
Σταμάτης Κατακουζηνός (Istamad Katakuzino)
Γιώργης Πούλος (Yorgi Pulo)
Ζήσης Πούλος (Zi(;) Pulo)
Αντώνης Πούλος (Andoni Pulo)
Δούκας Τραχώνης (Duka Trahoni)
Αντώνης Γερομίχος (Andoni Yeromiho)
___;___   Γερομίχος (Yomanyo Yeromiho)
Φραντζέσκος Γερομίχος ( Francesko Yeromiho)
Παύλος Γερομίχος (Pavlo Yeromiho)
Κωνσταντίνος Βελούδης (Kostandin Veludi)
Γιάννης Βελούδης ( Yani Veludi)
Παύλος Καπελάτος (Pavlo Kapelato)
Σταμάτης Καπελάτος (Istamad Kapelato)
Νικόλας Καβαλιεράτος (Nikola Kavalerato)
Γιάννης Καβαλιεράτος (Yani Kavalerato)
Αντώνης Καβαλιεράτος (Andoni Kavalerato)
Πέτρος Γερομίχος (Petro Yerominho)
Αντώνης Γλάβας (Andoni Iglava)
Σταμάτης Γλάβας (Istamad Iglava)
Νικόλας Γερομίχος (Nikola Yeromiho)
Μανώλης Γλάβας (Manoli Iglava)
Μιχάλης Παπαδόπουλος ( Mihal Papadopulo)
Νικόλας _____ (Nikola Lapindi)
Αντρέας Πετρόγαλος(;) (Andrea Petrogalo)
Γιώργης Πετρόγαλος(;) (Yorgi Petrogalo)
Γιώργης Καψάρας ( Yorgi Kapsara)
Πετρος Καψάρας (Petro Kapsira)
Γιώργης Φιράσης (Yorgi Firasi)
Δήμας Ραβαλάρης(Dima Ravalar)

Δημήτρης Πετρόγαλος(;) (Dimitri Petrogalo)
Νικόλας Λούπος ( Nikola Lupo)
Σταμάτης Λούπος (Istamad Lupo)
Πέτρος Λούπος (Petro Lupo)
Κωνσταντίνος ___ (Kontandino Lapindi)
Γιώργης ___ (Yorgi Lapindi)
Γιώργης Σκούρας (Yorgi Iskura)
???????? Αντώνης (Ganyara Andoni)
Γιάννης Αντώνης (Yani Andoni)
Γιάννης ___;___ (Yani Farcino)
Νικόλας Μονομάχος ( Nikola Monomaho)
Μονομάχος Φανούρης (Monomaho Fanuri)
Κωνσταντίνος Βαρδαλάτος; (Kostandin Vardalado)
Νικόλας Ντόλας (Nikola Dola)
Δημήτρης Καπλάνης (Dimitri Kaplan)
Γιάννης Καπλάνης (Yani Kaplan)
Παναγής Κυράννας (Panayi Kiranya)
Νικόλας Κακκαβός (Nikola Kakavo)
Γιακουμής Πολυδούρης(;) (Yakomo Pihaduri)
Σταμάτης Σγουρόπουλος (Istamad Uzguropulo)
Γιώργης Πολυδούρης(;) (Yorgi Pihaduri)
Κωνσταντίνος Πολυδούρης(;)  (Kostandin Pihaduri)
Νικόλας Κουμανταδόρος (Nikola Kumandadori)
Μιχάλης Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Mihal Iskopelya)
Φίλιππος Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Filipo Iskopelya)
Αλέξης Αντρής (Aleksi Andiri)
Σωτήρχος Σγουρόπουλος (Sotirho Uzguropulo)
Μιχάλης Σαχίνης (Mihal Sahini)
Ανδρέας Σελάς ( Andririya Sela)
Γιάννης Σελάς (Yani Sela)
Νικόλας Σελάς (Nikola Sela)
Γιώργης Σελάς (Yorgi Sela)
Δημήτρης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Γέρος Κουμανταδόρος (Yero Kumandadori)
Δημήτρης Κουκής (Dimitri Kuki)
Γιώργης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Σέργιος Ρίτσος (Serio Rico)
Αντώνης Ρίτσος (Andoni Rico)
Αντώνης Πουλόγερος (Andoni Puloyero)
Πέτρος Πολυδούρης(;)  (Petro Pihadur)
Γιάννης Πολυδούρης(;)  (Yani Pihadur)
Νικόλας Καλίσκας ( Nikola Kaliska)
Γιάννης Ξυλοκαστρίτης (Yani Zilokastriti)
Γιάννης Μαργέλος ;- Μαγαρέλος ; (Yani Magarelo)
Γιώργης Μαργέλος ;- Μαγαρέλος ; (Yorgi Magarelo)
Νικόλας Κορυζής (Nikola Korizi)
Νικόλας Αρτινός (Nikola Artino)
Γιάννης Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Yani Iskopelya)
Αντώνης Φραντζής (;) (Andoni Ferazi)
Αντώνης  Ψάρης(;) (Andoni Piseri)
Γιάννης Καλοσυνάτης (Yani Kalozinati)
Αντώνης Καλοσυνάτης (Andoni Kalozinati)
Νικόλας Καλοσυνάτης (Nikola Kalozinati)
Παπασταμάτης (PapaIstamad)
Δημήτρης Παπασταμάτης (Dimitri Papaistamad)
Κυριάκος Λογίζος (Kiryako Loyizo)
Φραντζέσκος Λογίζος (Francesko Loyizo)
Παύλος Λογίζος (Pavlo Loyizo)
Νικόλας Άρπας (Nikola Arpa)
Δημήτρης Χαλκιδικιώτης(;) (Dimitri Kalsidika)
Γιώργης Ορφανός (Yorgi Orfano)
Σταμάτης Ορφανός (Istamad Orfano)
Γιάννης Πανοπιγατούλης(;) (Yani Panopigatuli)
Πέτρος Γούναρης (Petro Gunar)
Γιώργος Λέκας Μυλωνάς (Yorgi Leka Milona)
Θόδωρος Κοχίλας (Todor Kohila)
Γιάννης Πικουλάρης (Yani Piculari)
Άγγελος Δεινοπίστης (;;) (Angelo Dinopisti)
Γιάννης Λειβαδίτης (Yani Livadit)
Γκίνης Ορφανός (Gini Orfano)
Γιάννης Μαρμαράς (Yani Marmara)
Κωνσταντίνος Βάλαρης (Kostandin Valari)
Σταμάτης Βουκελάρης (Istamad Vukalari)
Νικόλας Φραγκόπουλος (Nikola Firankopulo)
Αντώνης Γερομίχος (Andoni Yeromiho)
Αντώνης Φιρμασούλης(;) (Andoni Firmasuli)
Αντώνης Βελούδης (Andoni Veludi)
Μιχάλης Λαγός (;) (Mihal Lanco)
Αντώνης Θεοτόκης Κασίδας (Andoni Seotoki Kasida)
Γιάννης Λαμπίρης (Yani Lanbiri)
Μιχάλης Καβαλιώτης (Mihal Kavalöt)  
Νικόλας Πάλλης (Nikola Pali)
Γιώργης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Γιάννης Χρήστος (Yani Hristo)
Μανώλης Λογίζος (Manol Golizo)
Κύρος(;) Αλαμάνος (Koro Alamano)
Δημήτρης Χρήστος (Dimitri Hristo)
Νικόλας Κατακουζηνός (Nikola Katakuzino)
Γιώργης Παλιομίχος (;;) (Yorgi Porominho)
Γιώργης Τραχώνης (Yorgi Trahoni)
Γιάννης Φραγκόπουλος (Yani Firangopulo)
Αντώνης Μικρογκλάβας (Andoni Migroglava)
Πέτρος Βελούδης ( Petro Velud)
Μιχάλης Παπασταμάτης (Mihal PapaIstamad)- Rural and urban population in the sancak of Euripos in the early 16th Century, Evangelia Balta,  Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα,1992.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου