Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Επίθετα βυζαντινών-7ος ώς 9ος αιώνας (β)

Αγαλιανός Κοντοσκελής- ( πρώτο μισό 8ου αιώνα, θέμα Ελλάδος, τουρμάρχης)
Ανδρέα Καλυβίτης -(δεύτερο μισό 9ου αιώνα, Κων/πολη)
Ανδρέας Βοτανιάτης- (9ος αιώνας)
Ανδρέας Σκόμβρου- ιλλούστριος, 7ος αιώνας, Πασχάλιο Χρονικό
Ανδρόνικος Δούκας- (9ος αιώνας)
Αντώνιος Καυλέας- (9ος αιώνας, Λυσιμαχεία Θράκης)
Βαρδάνιος Ανεμάς -(πρώτο μισό 9ου αιώνα, Θράκη)
Βάρδας Κοντομύτης- (9ος αιώνας, μάγιστρος)
Βοϊδίτζης- ( 9ος αιώνας, Αμόριο, άρχων)
Γαβριηλόπουλος- ( 9ος αιώνας, Χρονογραφία Γεωργίου Μοναχού)
Γεώργιος Κύπριος- ( περ.750, επίσκοπος)
Γρηγόριος Ακρίτας -( 8ος αιώνας, ασκητής)
Ηλίας Ραχίτης- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, Σικελία)
Θεόδοτος Σελλοκαλάς- ( 9ος αιώνας, Βιθυνία)
Θεόδωρος Κασσιτεράς -( 9ος αιώνας, επίσκοπος)
Θεόδωρος Κρατερός- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, στρατηγός Βουκελλαρίων)
Θεόδωρος Τζίρος-6-7ος αιώνας, Φώτιου Λεξικογρ.
Ιμέριος Χοίρος- ( 9ος αιώνας, πατρίκιος)
Ιωάννης Κακοσάμπας- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, εικοναλάτρης)
Ιωάννης Κρούκις- Διοικητής του Πρασίνου μέρου, 7ος αιώνας, Πασχάλιο Χρονικό.
Ιωάννης Πλαγιώτης -(7ος αιώνας, ιλλούστριος)
Ιωάννης Πλατύς -( 7ος αιώνας, Έξαρχος Ραβέννας)
Λέων Βαλελάδης-επίσκοπος, 8ος αιώνας, Θεοδ. Στουδίτη, Scr.Ecc.
Λέων Χοιροσφάκτης- ( 9ος αιώνας, μάγιστρος)
Μανικοφάγος- (πρώτο μισό 9ου αιώνα, Αμόριο)
Μανουήλ Κουρτίκης ( 10ος αιώνας, πατρίκιος και δρουγγάριος, Συνεχιστές Θεοφάνους)
Μιχαήλ Διαβολινός -( 10ος αιώνας, Συνεχιστές Θεοφάνους)
Μιχαήλ Λαχανοδράκων -( 8ος αιώνας, συγκλητικός)
Πατρίκιος Κλαυσύς- 8ος αιώνας,  Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.
Πέτρος Μογγός- 9ος αιώνας, Φώτιου Λεξικογρ.
Ρωμανός Αργυρόπουλος, (9ος αιώνας, μεγιστάνας και μετέπειτα αυτοκράτορας, ως Ρωμανός Γ’, Χρονογραφία Γεώργιου Μοναχού, 873(3))
Σισίνιος Παστιλλάς-έξαρχος, 9ος αιώνας, Γεωργίου Μοναχού-Χρονογραφία.
Τιμόθεος Λιτροβούλης-8ος αιώνας, Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.
Χρυσάφιος Τζουμάς- ευνούχος, 8ος αιώνας, Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.

.........................................................................
Βιβλιογραφία και πηγές στο πρώτο μέρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου