Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Επώνυμα του παρελθόντος-Θήβα, 11ος αι.

  Αν και γνωρίζουμε για το οθωμανικό σύστημα απογραφών, με τα αρκετά κατάστιχα που επιβιώνουν ως τις μέρες μας με σημαντικότατες πληροφορίες για τον πληθυσμό, την οικονομία, την ονοματολογία διαφόρων περιοχών(βλ. Θήβα/16ος αιώνας,εδώ) , γνωρίζουμε ελάχιστα για το σύστημα καταστίχων που έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται στο Βυζάντιο από τον 10- 11ο αιώνα, τις λεγόμενες αναγραφές που επαναλαμβανόταν κάθε τριάντα χρόνια.
  Ένα από αυτά τα διασωθέντα μεσαιωνικά έγγραφά ήμαστε τυχεροί που αναλύθηκε και δημοσιεύθηκε από το Νικόλαο Σβορώνο το 1959, παρακάτω παραθέτω τα ονόματα και επώνυμα των Θηβαίων οι οποίοι καταγράφηκαν τον 11ο αιώνα!:

Αγαλλιανός Μιχέας
Ανδρέας Άνυτος
Ανδρέας Κονδός
Ανδρέας Τρούλος
Γεώργιος Μανιάκης
Γεώργιος Πολητιανός
Γεώργιος Ροσλινός
Δημήτριος Θυμιακάκης
Δημήτριος Πολητιανός
Δημήτριος Πουληνάρης
Δημήτριος Φαλακρός
Δημοχάρης
Ειρηνέος Ζήσκληκας
Ειρηνέος Ξυλίσκης
Ευδοκία Πανάρετου
Ευριπιώτης
Θεόδωρος Καρμαλίκης
Θεόδωρος Λεοβάχος
Θεόδωρος Ψαχνήτης
Ιωάννης Γέροντας
Ιωάννης Κάμπος
Ιωάννης Καστελιανός
Ιωάννης Μελγοτάς
Ιωάννης Πακουδάτος
Ιωάννης του Ευσταθίου
Κοσμάς Ανεμοσφάκτης
Κωνσταντίνος Ρενδάκιος
Λαγός Ρενδάκιος
Λέων Βασάκιος
Λέων γαμβρός Φιλάγρη
Λέων Καθαριομανδύλης
Λέων Κουνούτος
Λέων Λογαράς
Λέων Πάρδος
Λέων Υπάτιος
Λέων Χούλιος
Λουράς
Μενδάκιος
Μεσίσκλης
Μιχαήλ Γαράσδης
Μιχαήλ Σκλαβοθεόδωρος
Μωρολέων
Νικόλαος Γαλατάς
Νικόλαος Καλάνδης
Νικόλαος Καλίγας
Νικόλαος Πετζημέντος
Νικόλαος Χαλκούδης
Πανάρετος Αθηνέος (sic)
Πέτρος Θυμιαμάρης
Πέτρος Στρατήγιος
Πλάτων Αρκοπόδης
Πλουτίνος Πουληνάρης
Σέργιος Βετελάκης
Σταυράκιος Αθηναίος
Στρατήγιος
Συμεών Πόθου
Φίλιππος του Αγαλλιανού
Φώτιος Αθηναίος


Πηγή: Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XIe et XIIe siècles : le cadastre de Thèbes, Bulletin de correspondance hellénique. Volume 83, livraison 1, 1959. σελ. 1-145, Nicolas Svoronos .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου