Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Επώνυμα του παρελθόντος, περιοχή Σμύρνης-13ος αιων.

Περίπου 350 επώνυμα Ελλήνων της περιοχής της Σμύρνης και Μιλητου του 13ου αιώνα , μέσα απο βυζαντινά χρυσόβουλα και αργυρόβουλα. (Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana- Collecta et ediderunt F. Miklosich et I. Muller,τ.4)
Περιοχής Σμύρνης-13ος αιώνας
Ίδια περιοχή-1231 Ίδια περιοχή-1263
Κονίδης Ιωάννης Μελής Ιωάννης
Σελλάρης Ιωάννης Τατίκης Νικόλαος
Βάλκης Γεώργιος Χλωρός Ξένος
Πιθιανός Ασκοχώμης Ιωάννης
Καμπάνης Κυραμαρίας Φωκάς
Αστραγαλίνος Θεόδωρος Φαρισσαίος Νικηφόρος
Καλοοινάρης Νικήτας Νυμφαΐτης Λέων
Μασταυρηνός Μιχαήλ Κληζομενίτης Νικόλαος
Καθαρός Κωνσταντίνος Διοσορηνός Γεώργιος
Λωσταράς Νικηφόρος Κλαπατάς Βασίλειος
Ταπεινός Νικήτας Βαμβουλίδης Γεώργιος
Βατατζής Ιωάννης Σχολάρης
Προβατάς Γεώργιος Καπύλλης Ξένος
Κουνάλης Ιωάννης Σμύρνης Ιωάννης
Αργυρόπουλος Ιωάννης Μηλαβάς Ιωάννης
Καλύφας Νικόλαος Κριτζάτης Νικόλαος
Χαντρομάττης Λιγερός Μιχαήλ
Κοπτιανάς Κωνσταντίνος Μαδαρίτης Νικόλαος
Αρμένης Κωνσταντίνος Ίδια περιοχή-1264
Ματζούκης Νικόλαος Δερματάς Νικόλαος
Κακαβάς Νικήτας Κολελός
Αληθινός Σωτήριχος Βαμβάκης
Χρυσοβέργης Βασίλειος Γούναρης Ξένος
Χρυσοχόος Ιωάννης Κηπωρός Κωνσταντίνος
Κανάκης Μιχαήλ Καλλουδάς
Κουραπαλάτης Λέων Ψελλός Ξένος
Βενετικόπουλος Αγρηνός Κωνσταντίνος
Γαληνός Ιωάννης Μούτζικας Κωνσταντίνος
Χάντες Ιωάννης Θερμήρης Νικήτας
Βέργος Νικηφόρος Κατζιβαρηνός
Μαγκαφάς Ιωάννης Βαρδαχλάς Μιχαήλ
Μαυροϊωάννης Κωνσταντίνος Κεραμήρης Ιωάννης
Καλαμπάκης Αγριπαρμής Κωνσταντίνος
Χαλιναράς Νικόλαος
Ίδια περιοχή-1181 Σκυλλίτζης Θεόδωρος
Βοϊδάς Καπνός Κωνσταντίνος
Καβαδάτος Λέων Μωρούτζικος Βασίλειος
Αμηράλλης Λέων Αφρατάς Θεόδωρος
Λωστράς Νικηφόρος
Ίδια περιοχή-1232 Πεπωλημένος Ξένος
Κακαβάς Μιχαήλ Κορδολέων
Κόμης Γεώργιος Παπαδιάς Ιωάννης
Καραφάνης Γεώργιος Σακκάς Ξένος
Καβούρης Νικήτας Σπανόπουλος Γεώργιος
Αββαδόπουλος Μανουήλ
Καλοστέφανος Θεόδωρος
Ίδια περιοχή-1235 Φωκάκος Κωνσταντίνος
Πλατανίτης Νικόλαος Κουτούλης
Γεγές Στέφανος Γαβαλάς
Θεοφύλακτος Νικήτας Σκουταριώτης Γεώργιος
Τεσσαΐτης Αλέξιος Καλοδιοικητής Μιχαήλ
Καλοειδάς Γεώργιος Σπακούλλης Νικόλαος
Συργάρης Πάρδος Ευστάθιος
Κουρτίκης Κορωνίτης Γεώργιος
Καζάνης Βαχάνης Νικήτας
Αγρινός Ασκός Ιωάννης
Μοσχοϊωάννης Ζαμπίκης Γεώργιος
Γουδέλης Κοκκής
Ζωναράς
Γορδάτος
Κατζουρινός
Κακαβάς
Εξωκαστρίτης Γεώργιος
Ληστής
Τζυκανδάλης Ίδια περιοχή-1278
Μεμανιωμένος Γαλέπης Λέων
Αλωπός Κουρσάρης Μιχαήλ
Κουκούλης Καφούρτης Μανουήλ
Αριστηνός Σκουλάτος Καλλίνικος
Κρατερός Κωστομοίρης Ιωάννης
Λεβούνης Ισαάκιος Μαγγανάρης Ιωάννης
Μαυροράχης Μαυρολέων Φωκάς
Φαγομόδης Χιονάς Γεώργιος
Πετριτζίνα(η)-σύζ. Πετρίτζη Κινάμος Μιχαήλ
Καμελαυκάς Ραδηνός Μιχαήλ
Ξηροτροχάλης Ρωλολόγος Γεώργιος
Κουτλός Κωνσταντίνος Γεγές Γεώργιος
Χαμαικριτής Ιωάννης Μαχλαμάς Μιχαήλ
Πονηρός Νικήτας Μαρτίνος Θεόδωρος
Γαλατάς Σκουλλάτος
Καταφυγιώτης Νικήτας Δρούγγαρης Γεώργιος
Λεγάς Ξένος Μανδραγόρης Νικήτας
Γουναρόπουλος Γεώργιος Μοσχαμπέρης Νικόλαος
Λινταΐτης Γεώργιος Αβαλάντος Κωνσταντίνος
Βλαττερός Ιωάννης Σαβέντζης Άγγελος
Κιρκαλός Μιχαήλ Εφέσιος Θεόδωρος
Μοσχόχειρ Γεώργιος Κολπηνός Μανουήλ
Παντάπορος Νικόλαος Μουρμουντηνός Κυριάκος
Μηλάς Ιωάννης Τζουρούλος Λέων
Πιλάτος Μιχαήλ Δρίμης Κωνσταντίνος
Πατροκωμηνός Γεώργιος Σταφήδακας Κωνσταντίνος
Ανυφάντορος Λέων Λαπαρδάς Μιχαήλ
Λιγηρός Κωνσταντίνος Τζουρούμης Λέων
Σπανός Φαλάγγουλας Ισίδωρος
Μηνωνάρης Μαρούλλης Αλέξιος
Σωματάς Πατζής Κωνσταντίνος
Βλάσης Ρουσιώτης Δημήτριος
Λανδράς
Παπα-Προκόπιος Ίδια περιοχή-1280
Οψικινός Γαργάρης Θεόδωρος
Αληθινός Φραγγόπουλος Κωνσταντίνος
Φωκάς Μιχαήλ Βαρδουβινός
Χειλάς Κωνσταντίνος
Ίδια περιοχή-1236 Στρατιώτης Κωνσταντίνος
Ραβδοκανάκης Βλαττόπουλος
Κοπάδης Λέων Χαρτάς Κωνσταντίνος
Κουτελού Ευδοκία Πολιτικός Μιχαήλ
Γουγγουλίκης Θεόδωρος Γαρούλης Μιχαήλ
Παρθένης Κωνσταντίνος
Ίδια περιοχή-1239
Ρήγαινα Ειρήνη (προφ, συζ. Ρήγα)
Περδικάρης
Παφλαγόνας Νικήτας Ίδια περιοχή-1281
Ψιθυρίτης Νικόλαος Γερμενάκης Χριστόφορος
Πατζινάκης Μιχαήλ Μαγουλάς Λέων
Ποταμηνός Βλάσιος Βασιλείου Ιωάννης
Βρουλλάς Μιχαήλ Χορδάτος Γεώργιος
Τζυκαπίτης Θεόδωρος Κουμπαριώτης Μιχαήλ-Άγγελος
Ζωμός Γεώργιος Καλοπυρός Στέφανος
Δαμαλάς Ιωάννης Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Χωσαίνης Κωνσταντίνος Σκορτζίδης Λέων
Αττικωμίτης Λέων Κρητικός Βασίλειος
Μαμούνης Νικήτας
Πετράτης Κωνσταντίνος
Καδιανός Ίδια περιοχή-1284
Κασταμονίτης Στέφανος Βρανάς Θεόδωρος
Μαρούνης Νικόλαος Κοσκινάς
Πολίτης Ιωάννης Γορδάτος Θεόδωρος
Λαοδικηνός Νικόλαος Γαράρης Θεόδωρος
Τοξαράς Ιωάννης Ασκουρβουλιώτης Γεώργιος
Καβαλάς Μιχαήλ
Μιχαήλ της Σαπωνούς
Πωλέας Ξένος Ίδια περιοχή-1293
Σμυρναίος Ιωάννης Πολίτης Θεόδωρος
Βραχιονίτης Θεοφύλακτος Ζουλουχίνης Θεόδωρος
Καλοκτένης Κωνσταντίνος Λεμβάτης Νικήτας
Καλοσιναράς Νικόλαος Μαυροπόδης Μιχαήλ
Τορνίκης Δημήτριος Βουλγησαίος Γεώργιος
Ζωγράφος Ξένος Αμπελάς Κωνσταντίνος
Βαρύπατος Κωνσταντίνος Ευμενός Μιχαήλ
Συρόπουλος Νικόλαος Μαννός Μανουήλ
Βοτέρης Λέων Συριγμής Ιωάννης
Μαρμαράς Ιωάννης
Καλαρέτης Μιχαήλ
Ίδια περιοχή-1246 Κατακαλλός Ιάκωβος
Χιώτης Ματθαίος Σιλλεώτης Κωνσταντίνος
Τζαγκαρόπουλος Γρηγόριος Χαλκεύς Γεώργιος
Λευκάτης Στέφανος Καλογηρόπουλος Κωνσταντίνος
Πόθος Σωτήριχος Κουλλούρης Νικόλαος
Κρυβιτζιώτης Θεόδωρος Κεφαλάς
Τριαλώνης Γεώργιος Υαλέας
Μαγγούφης Νικόλαος Ξυλέας Βαλσάμων
Περγαμηνός Ιωάννης Κάππαρης Γεώργιος
Μουρμουντανός Ιωάννης Χουμελές Θεόδωρος
Κριτόπουλος Μανουήλ Φράγγουτος Ιωάννης
Μαρτίνος Θεόδωρος Λαυρέντου Γεώργιος
Παλαμάρης Γεώργιος Διαλεκτού Μιχαήλ
Εξακουστός Μιχαήλ Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος
Λογγιβάρδος Μιχαήλ Πλυτός Κωνσταντίνος
Ροδινός Ιωάννης Μαύρος Βάρδας
Λιβαδιώτης Νικόλαος Λαγινάς Μιχαήλ
Καλονάς Πλατής Κωνσταντίνος
Ραψομμάτης Μανουήλ Ασκούνης Κωνσταντίνος
Τζαούσιος Γεώργιος
Μελισσηνός Γεώργιος
Ίδια περιοχή-1251 Βοϊδάς
Πετρίτζης Ασηκρήτης
Πασπαριώτης Γεώργιος Μαγγάς Παύλος
Γορδάς Βαϊνάς
Μουζηθράς Λέων Σπαρτηνός
Βωλοβόντος Κωνσταντίνος Μαγκλαβίτης ο Καλονερίτης
Μανασσής Ιωάννης Βαλάμης Ιωάννης
Κατάλλακτος Μιχαήλ Αργυρός Γεώργιος
Κοντόπουλος Θεόδωρος Σγουρίτζης Ξένος
Σούλης Μιχαήλ Κάπατος Λέων
Σιδηράκης Γεώργιος Βρακοκωδώνης
Βαρίτης Ιωάννης Καππαδόκης
Πεπαγωμένος Νικήτας Ζερβός
Παρδοφαγωμένος Μιχαήλ Εξαδάκτυλος
Φράγγος Ιωάννης
Ίδια περιοχή-1255 Γλαβάς Κωνσταντίνος
Θεοφιλόπουλος Χειλάς Κωνσταντίνος
Αγαρηνός Γεώργιος Ριμψάς
Βρανάς Κομνηνός
Ίδια περιοχή-1257 Σαραντηνός
Πιγκέρνης Φιλόμματος Ιωάννης
Μαγκωνίτης Φίλιππος Μοσχολίβανος Ιωάννης
Αστραγάλης Μιχαήλ Φωκάς Μιχαήλ
Μακρηνός Σγουρόπουλος Μανουήλ
Φιλοκυνηγήτης
Πωλέας Μανουήλ
Βρανάς
Ξανθός
Ρεντάκης Κωνσταντίνος
Περιοχή Μιλήτου-1298
Χιλαρηνός Μιχαήλ Περιοχή Μιλήτου-1189
Καλαμάνος Ξηρός Μιχαήλ
Βατατζής Βασίλειος Μανουλάς Στέφανος
Τζαγγαρόπουλος Ιωάννης Μανδυλάς Μανουήλ
Μακροχέρης Βάρδας Ματζούκης Κωνσταντίνος
Κόμης Στέφανος
Καμαζινός Λέων
Καύχος Μιχαήλ
Στρατηγόπουλος
Καρτερός Αλέξιος
Μερικά τοπωνύμια των περιοχών αυτών: Περιοχή Σμύρνης:Μονή Λεμβιώτισας, χωριά και τοπωνύμια Μανταία(χωριό), Άνω Χανάβρου,Σταύριον, Βρυσοπηγάδιον, Βαλανίδα, Σφούρνου (τα),Ρουφιανιανών (των), Ποταμών (των), Παρακάλαμος, Καλομοιραστού (του), Γούρνα, Κλαπατά (του), Καζάνη (του), Πανάρετου (του), Πεπαγωμένου (του), Λαγωνικής (της), Μαυροράχου (του), Παλαιός Πόρος, Ασάνη (του), Αλικοβάσταγον, Πέτρα, Παλάτια, Αββάδων (των), Βάρη (η),Μήλα(τα), Δημοσίου, Νύμφαιον, Πρινοβάρη, Σταυρωτό, Καλύβια της Μανικαραίας, Βλαττερού, Μαζοχόρτου, Τηγάνια, Γύρος, Δημοσιάτης (ποταμός), Λαγκάδα, του Ρουμπάκου,Δρους (της)(χωριό), Παυχώμη(χωριό), Ποταμός(χωριό), Ρούζη(χωριό), Στραγαλών (των), Μεθρωνών (των), Σταυρίν, Στύλλου, Μονόπευκον, Σκουρβούλλα (τα), Σαρακήνικο, Ολυμπηδαραίας, Δροσινού, Κραμαστού, του Κοκκή, Φλάμουλο, του Λιλίδη, Νεοχώριον, Ρεούσης(της), Μεσόδρομος, Νεόκαστρα, Βρακοκωδώνη(του), Ζερβού(του), Εξαδάκτυλου(του),κτλ. Περιοχή Μιλήτου: Κλεισούρα, Επίσκεψη, Αλεξάνδρειο,Κελλιβάρων Μονή, Δυσικού, Φαλακρό Βουνό, Βάτιν, Βαθύς Λιμήν, Περιστέριον, Κρίνος, Βορράδι, Γάρσικα, Ζιγρίτζα,Δαφναία, Άξυλος, Πελεκαναία, Δρίνος, Δεσποτικό,κτλ.

31 σχόλια:

 1. Αφορά όλο το blog. Απίστευτος κόπος αναζήτησης, επεξεργασίας και συστηματικής καταγραφής πληροφοριών. Θαυμαστή προσπάθεια επιδίωξης της τελειότητας στο αποτέλεσμα. Δουλειά καταπληκτική!

  Γιάννης Κουμερτάς (Περιηγητής)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σ'ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια για το blog και επώνυμα !! Ονομάζομαι Βουδούρης Γεώργιος και η καταγωγή του πατέρα μου είναι από την περιοχή Κυδωνιών ( Αιβαλί )Μ. Ασίας .Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ή ερμηνεία του επωνύμου μου . Ευχαριστώ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα τρελαθούμε;; Ονομάζομαι Γιώργος Βουδούρης και η καταγωγή του πατέρα του πατέρα μου ήταν από τα Αλάτσατα (προάστιο της Σμύρνης).

   Διαγραφή
  2. Θα τρελαθούμε;; Ονομάζομαι Γιώργος Βουδούρης και η καταγωγή του πατέρα του πατέρα μου ήταν από τα Αλάτσατα (προάστιο της Σμύρνης).

   Διαγραφή
 4. Άψογη δουλειά! Ονομάζομαι Κετιμέ Χαρά, είμαι απο το Αγρίνιο μεν αλλά το επίθετο κρατά από Μ.Ασία όπως μου έχουν πει. Δυστυχώς όσο και να χω ψάξει δεν μπορώ να βρώ το οτιδήποτε για το επιθετό μου! :/ Καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεια σας, προσπαθώ να βρω τις ρίζες του επιθέτου Λύτη, αλλα δεν βρίσκω κάτι. Θα χαιρόμουνα πολύ εάν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. το καλούδης απο που προερχεται μπορουμε να βρουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. oσο και αν εχω ψαξει δεν μπορω να βρω τις ριζες του επιθετου μου.λεγομε παπαμιχαηλ μπορει καποιος να με βοηθησει?ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. προσπαθω να βρω τις ριζες του επιθετου μου που ειναι Τραγάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ονομάζομαι Λεβέτσιου και το επώνυμο απ'όσο γνωρίζω μέχρι τον παππού μου που γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα είναι από τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.Θα με ενδιέφερε να βρω τη ρίζα του ονόματος ή την περιοχή απ'όποθ προήλθε αρχικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε;; Καμιωρακης απο Σμυρνα μέχρι τον διωγμό, μετα εξαφανίστηκε το επιθετο... Παραλαγη, έννοια ή παρόμοιο επιθετο;;; Ευχαριστω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Geia sas onomazomai vasilis smyrniadis ismirliadis pou mporw na apeuthinthw gia na mathw pws itan to epitheto twn progonwn mou prin tous diwgmous?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. εγώ πάντως βρήκα άκρη,κακαβα από την περιοχή Σμύρνης,περίπου από το 1235....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λεγομαι Ζωναρελη. Καταγωγή του παππού από Σμύρνη - Ν Ιωνία. Αλλαγή επιθετου στη Μυτιλήνη μετά την καταστροφη.Πιθανότατα λεγόταν Ζωναρας. Πιστεύω να μάθω κάτι. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φοβερή δουλειά .Μπράβο .από πού προέρχονται τα επώνυμα Γριμάνης .και Πετραλας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Τον παπου μου τον λεγανε Περσο Ιωαννη και καταγοταν απο το Αιβαλι απο οπου εκδιωχθηκε η οικογενεια του και εγκατασταθηκαν στο Αιγιο. Τα ιχνη του πατερα του (Χρηστος Περσος) χαθηκαν γυρω στο `40. Αυτα θυμαμαι απο μαρτυριες του. Οποιαδηποτε αλλη ευρεση θα ηταν πολυτιμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. καλησπερα σε ολους!

  ο παπους μου λεγοταν Νικηφορακης Νικολαος και ζουσε στ χατζιλερι(Asarlik) της Σμυρνης απ'οπου και εκδιωχθηκε....μπορουμε να βρουμε την καταγωγη του και γιατι οχι την νυπολοιπη οικογενεια του....υποθετουμε οτι ειναι απο τα Χανια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καλησπερα σε ολους ο παππους μου ειπε οτι εμενε αλατσατα κ αδραμυτιο. ονομα γιωργος χατζηδελης αν υπαρχει κατι ενημερωστε... καλη συνεχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπερα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες!!!
  Από που προέρχεται το επώνυμο της καταγωγής μου "ΡΑΠΟΥΚΑΣ"????
  Σας ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Θέλω να μάθω τις ρίζες μου δηλαδή την καταγωγή μου (Δερματας) Αν μπορείτε να βοηθήσετε; Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Γεια σας
  ψαχνουμε για δυο ονόματα με ρίζες Ανατολίας.
  Μπιλληρης ( με φραγκολεβαντικη καταγωγή )

  Τσουγγρανη

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Γεια σας...Το επιθετο μου ειναι Μαρρε, ο τονος στο εψιλον.Καταγομαι απο Καρδιτσα αλλα εκτος του Πολλυδροσου Φωκιδος οπου συνανταται το επιθετο,καποιοι μου ειπαν οτι υπηρχε σαν επιθετο στην Κωνσταντινουπολη.Μετα πληροφορηθηκα οτι καποιος προγονος τελος του 19ου αιωνα ηρθε απο εκει.Μπορειτε να βοηθησετε αν ξερετε κατι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΜΟΥ ΛΕΓΟΜΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ονομάζομαι τσεσματζογλου αν και πιστεύω ότι κάποτε ήταν τσεσμετζογλου Α παππούς μου ήταν από το τσεσμε. Κάποια πληροφορία; θα επισκευτω το τσεσμε το καλοκαίρι και θα ήθελα να βρω κάτι από τον παππού μου μια ανάμνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Το επίθετό μου είναι Ιωαννίδου.
  Ο παππούς μου κατάγονταν απο το Εσκιτήρ της Μεσουτίας.
  Μπορώ να μάθω πως βρέθηκε εκεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ονομάζομαι ΡΕΚΛΕΙΤΗ και φημολογείται ότι καταγομαστε από Μικρά Ασία, αλλά δεν έχω βρει κάτι σχετικό. Μπορείτε να βοηθήσετε; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Το επίθετο Μαργατίνας γνωρίζετε από πού ξεκίνησε η ρίζα του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ψάχνω τις ρίζες μου.
  Αρχικό επώνυμο Τριαλώνης.
  Στη συνέχεια αλλάχτηκε από τον παππού μου σε Τριαλωνάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Μπορείτε να με πείτε τρελή αλλά βαθιά μέσα μου νιώθω ότι κατάγομαι από την Σμύρνης Έμαθα ότι κατάγομαι κάπου από την Σμύρνη και ότι ήμασταν πρόσφυγες και πήγαμε στην Λήμνο. Το επίθετο μου είναι Κουρτέση , αλλά είναι το επίθετο του πατέρα μου ο οποίος καταγόταν από την Πελοπόννησο. Όμως το επίθετο της γιαγιάς μου που καταγόταν από την Σμύρνη ήταν Χατζιαλεξη. Δεν το βρήκα εδώ. Όσοι βρείτε κάτι πείτε μου σας παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Χαίρετε θα ήθελα να με βοηθήσετε για το επώνυμο προβατας από που προέρχεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή