Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Σουλιώτες πρόσφυγες-1834


   Στα τέλη του 1803, οι Σουλιώτες κατόπιν συμφωνίας με τον Αλή εκκένωσαν το Σούλι, ύστερα από χρόνια μαχών και καπακιών… Όταν το καλοκαίρι του 1820 οι Σουλιώτες, που είχαν πλέον εγκατασταθεί στα Ιόνια νησιά(κυρίως Κέρκυρα),  κλήθηκαν από τον Πασόμπεη να λάβουν μέρος στην υπέρ του Δοβλετιού και κατά του Αλή των Ιωαννίνων εκστρατεία η προσωρινή επάνοδος στα πατρώα βράχια άρχισε να φαίνεται πιθανή. Όταν οι συνεννοήσεις και το αίτημα των Σουλιωτών για εγκατάσταση απορρίφθηκαν από τον Πασόμπεη, ο παλιός εχθρός…και φίλος…και ξανά εχθρός ξαναέγινε φίλος τάζοντάς τους αυτό που τους είχε στερήσει 16 χρόνια πριν. Το Δεκέμβρη του 1820 οι Σουλιώτες πολεμούν για τον Αλή κατά της Υψηλής Πύλης…και δειλά δειλά εγκαθίστανται στα χωριά τους.
 Έχοντας χάσει το…κεφάλι του «συμμαχού» τους πλέον Αλή, αναγκάζονται να εκκενώσουν πάλι το Σούλι και να φύγουν πάλι στα Επτάνησα μαζί με τα όπλα τους αυτή τη φορά.
Κέρκυρα, Cartwright, 12 framed prints from Views in the Ionian Islands, 1821. Διακρίνονται κάποιοι Σουλιώτες πρόσφυγες (προφανώς). 
   
  Τον Γενάρη του 1823, αιτούνται από την Αγγλική διοίκηση των νησιών, να τους δοθεί η άδεια να 1) τους επιστραφούν τα όπλα τους τα οποία κρατήθηκαν από την διοίκηση στην Κεφαλλονιά, 2) να τους δοθεί άδεια αναχώρησης προς την επαναστατημένη Ελλάδα, «προς εξεύρεσιν τόπου ασφαλούς και δυναμένου να θρέψη αυτούς και τας οικογένειάς των», και 3) να τους δοθεί άδεια να επιστρέψουν για να παραλάβουν και τις οικογένειές τους.
 Μπορεί να μην τους δόθηκε επίσημη άδεια, αλλά η αγγλική διοίκηση, τηρώντας την ουδετερότητάς της όσον αφορά τα πράγματα της Ελλάδος, έκανε τα στραβά μάτια στην μετακίνηση των Σουλιωτών προς το Μεσολόγγι, κυρίως, απαγορεύοντας τους να επιστρέψουν ξανά στα νησιά.
 Φυσικά το Μεσολόγγι έμελλε να γράψει κάποιες εντυπωσιακές και θρυλικές σελίδες ιστορίας, και οι Σουλιώτες αυτοί είχαν την τύχη να είναι και αυτοί παρόντες, και μερικοί από αυτούς πρωταγωνιστές.
Σουλιώτης στην Κέρκυρα, Luis Dupre

Λόγω των εκδουλεύσεων προς τον Αγώνα, οι Σουλιώτες απέκτησαν το δικαίωμα εγκατάστασης σε συνοικίες της Ναυπάκτου και του Αγρινίου και ο κατάλογος που παραθέτω πιο κάτω είναι ο ονομαστικός κατάλογος που διέσωσε ο γνωστός και σπουδαίος ιστοριοδίφης(Ναυπακτιώτης από πατέρα, και από τους πρόσφυγες Σουλιώτες της Ναυπάκτου η μάνα του) Γιάννης Βλαχογιάννης στο Εθνικό Αρχείο του. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 446 άτομα, κάθε ηλικίας, ανήκοντα σε 129 οικογένειες και αφορά τις οικογένειες Σουλιωτών που εγκαταστάθηκαν στην Ναύπακτο, και καταρτήθηκε πέντε χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στη Ναύπακτο, στις 14-5-1834.


1.        Νότης Βότσαρης 65
224.  Ζαχάρω Ιω. Σίχα, χήρα 45
2.        Χρηστίνα, γυνή του 60
225.  Κώστας, υιός της 22
3.        Δημήτρω, πενθερά του 85
226.  Αθανάσιος , υιός της 25
4.        Δημήτρ. Βότσαρης 23
227.  Γεώργιος, υιός της 6
5.        Δεσπούλα, γυνή του 18
228.  Βασίλω, Κίσα, χήρα 30
6.        Μάρκος, υιός του 2
229.  Χρήστος, υιός της 12
7.        Βοτσάρω, θυγατήρ 1
230.  Αλέξιος Μελιγγιώτης 40
8.        Σταύρο Λιμπέρης 40
231.  Αγγελική, γυνή του 30
9.        Τριανταφυλλιά, γυνή του 30
232.  Χρήστος, υιός του 3
10.     Βασίλω θυγατήρ του 4
233.  Λεωνίδας, υιός του 2
11.     Παρασκευή, θυγατήρ του 4
234.  Κώστας Χρήστου 30
12.     Δράκος, υιός του
235.  Ζαχάρω, γυνή του 20
13.     Γιάν. Αγγελίνα, χήρα 40
236.  Γεώργιος Κουτζοδήμας 40
14.     Αναστάσιος, υιός της 15
237.  Λάμπρω, γυνή του 32
15.     Αθανάσιος Μέτο 24
238.  Αικατερίνη, θυγάτηρ 12
16.     Φωτεινή, γυνή του 20
239.  Δημήτριος, υιός του 1
17.     Βοτσάρω, θυγατήρ
240.  Βασίλω, θυγάτηρ 2
18.     Βασίλης, Κ.Πάσχου 19
241.  Πάνο Μπίγκα 28
19.     Βασίλω, μητέρα του 50
242.  Βαλέσω, χήρα 45
20.     Πανάγω, θυγατήρ 13
243.  Γεώργιος, υιός της 19
21.     Γεώργιος Πάσχου 40
244.  Θεοδωρής, υιός της 17
22.     Μαρία, γυνή του 25
245.  Κίτσο Πρίφταινα Μαρία, χήρα 45
23.     Διαμάντη Πρωτογέρη 35
246.  Γεράσιμος, υιός της 18
24.     Βασίλω, γυνή του 25
247.  Κώστας, υιός της 18
25.     Γιαννάκης, υιός τους 4
248.  Φώτω Τζούκαινα, χήρα 43
26.     Ταρσίτζα, θυγατήρ 1
249.  Αικατερίνη, θυγ. 10
27.     Νάστα Γ. Μπόγορη χήρα 45
250.  Δημήτρης Βάσος 30
28.     Αναστάσης, υιός της  17
251.  Αγγελική, γυνή του 18
29.     Αναστάσιος Πουπίτζας 50
252.  Μαρία, θυγ. 2
30.     Δέσπω, γυνή του 50
253.  Ναστούλη Κόλια 40
31.     Ανδρέας, υιός του 10
254.  Κίτζος, υιός του 10
32.     Νικολής, υιός του 7
255.  Κίτζο Πάτζης 45
33.     Γεωργάκης Νικολού 40
256.  Αικατερίνα, γυνή του 30
34.     Βασίλω, γυνή του 20
257.  Γεώργιος, υιός του 7
35.     Νικολός, υιός του 4
258.  Ελένη, θυγ. 2
36.     Μουσπούλα, θυγατήρ του 2
259.  Γιάννης, υιός του 1
37.     Σόφω, πενθερά του 55
260.  Μήτρος Νάστας 45
38.     Ιωάννης, υιός της 10
261.  Αγγελική, γυνή του 30
39.     Ιωάννης Νικολή 45
262.  Μάρκος, υιός του 10
40.     Κώστα Μελισόβα 35
263.  Κώστα Κίτζου 20
41.     Χρυσούλα, γυνή του 30
264.  Ναστούλης Γκέλης 40
42.     Σόφω Κοντούλη, πενθερ., χήρα
265.  Αικατερίνα, γυνή του 40
43.     Γιαννάκης, υιός της 22
266.  Μαρία, θυγ. 4
44.     Βασίλειος Μελισόβας 22
267.  Σπύρος, υιός του 3
45.     Χήρα Γιάννη Σέχο 50
268.  Κώστας Νικολάου 33
46.     Γεώργιος, υιός της 8
269.  Θεοφάνη, χήρα Στασ. Σμανία 25
47.     Θεοδωρινή Παπά 50
270.  Αναστασία, θυγ. 3
48.     Γιακούλα, γυνή του 30
271.  Κώστα Γεωργίου 25
49.     Ζαφείρης, υιός του 22
272.  Λάμπρω, γυνή του 40
50.     Αικατερίνη, θυγατήρ του 1
273.  Αικατερίνα, θυγ. 1
51.     Μαρία Κίτσου Θάνου, χήρα 45
274.  Νάτζο Κοντογιάννη 50
52.     Γεώργιος, υιός της 8
275.  Σόφω, γυνή του 40
53.     Λάμπρος Γούσης 55
276.  Κίτζος αδελφός του 55
54.     Χριστίνα, γυνή του 45
277.  Σπύρος υιός του 12
55.     Γιαννάκης, υιός του 26
278.  Μαρία, θυγ. 3
56.     Νικόλαος, υιός του 17
279.  Κολιός, εξάδελφός του 24
57.     Κωνσταντής, υιός του 14
280.  Αναστάσιος Τζούπης 40
58.     Μάρκος, υιός του 11
281.  Ελένη, γυνή του 35
59.     Ελένη, θυγάτηρ του 6
282.  Ιωάννης, υιός του 15
60.     Αθαν. Ζήνιος 60
283.  Γεώργιος, υιός του 3
61.     Δέσπω, γυνή του 40
284.  Παναγιού, θυγ. 5
62.     Χρήστος, υιός του 25
285.  Πάνος Μπουτούνης 55
63.     Αλέξης, υιός του 22
286.  Βασίλω, ανεψιά του 30
64.     Αλέξης, υιός του 22
287.  Μαρία, θυγ. 9
65.     Αθανάσιος Τζιαμαλή 60
288.  Αναστάσης Νάτζης 32
66.     Σόφω, γυνή του 55
289.  Βασίλω, γυνή του 18
67.     Νάστας, υιός του 20
290.  Αικατερ. Μάρκου Αγρίμη, χήρα 30
68.     Κίτσο Τζαβέλλας 35
291.  Βασίλω θυγ. της 4
69.     Βασίλω, γυνή του 25
292.  Νικ. Τζαβέλλας 45
70.     Δημήτριος, υιός του 9
293.  Αγγελική, γυνή του 30
71.     Κωνσταντής, υιός του 3
294.  Αικατερίνα, θυγ. 15
72.     Γεώργιος, υιός του 1
295.  Φώτος, υιός του 6
73.     Ζωΐτσα, θυγάτηρ 6
296.  Πηνελόπη, θυγ. 3
74.     Γιάννης Κοκκάλα Λάζο 45
297.  Ελένη 13
75.     Γιάν. Τζαβέλλας 28
298.  Γιάννης Κίτζου 32
76.     Μητέρα του, Ζωΐτσα 60
299.  Χρύσω, γυνή του 25
77.     Φωτούσης Ζυγούρη 12
300.  Δημήτριος, υιός του 2
78.     Βασίλω, αδελφή του 17
301.  Σόφω, πενθερά του 50
79.     Φώτο Νταγκλής 30
302.  Βασίλης Κίτζου 28
80.     Βασίλω, γυνή του 25
303.  Αγγελική, γυνή του 20
81.     Ηρακλής, υιός του 4
304.  Νικόλαος Κίτζου 25
82.     Αικατερίνης, θυγάτηρ του 8
305.  Πανάγω Τζάνη, χήρα 50
83.     Δράκος, υιός του
306.  Γιάννης, υιός της 35
84.     Δημήτρω, μητέρα του 70
307.  Γεώργιος, υιός της 30
85.     Δέσπω Σίταινα, Τζαμαλή χήρα 50
308.  Αθανάσιος Φυλακτ. ανεψ. 40
86.     Στάμσας, υιός της 17
309.  Θεοχάρης Φυλακτ. 30
87.     Γεώργιος, υιός της 10
310.  Αικατερίνα Βλάχα 45
88.     Αικατερίνη, θυγάτηρ της 7
311.  Τασά Φυλάκτω 25
89.     Χρήστο Δαρούκης 30
312.  Δέσπω Γ. Κολιούκα, χήρα 45
90.     Αγγελική, γυνή του 23
313.  Γεώργιος, υιός της 18
91.     Γεώργιος, υιός του 2
314.  Τασά Σκιφαδάνη 40
92.     Τάτζη Κοντύλης 40
315.  Νασάκης Χρήστου 25
93.     Δέσπω, γυνή του 30
316.  Αποστόλης Χρήστου 15
94.     Σουσάνα Γεωρ. Δράκου χήρα 45
317.  Φώτος Χρήστου 22
95.     Ιωάννης, υιός της 15
318.  Παναγιού Γ. Κρανιώτη, χήρα 23
96.     Μαρία, θυγάτηρ της 16
319.  Θεοδωρής, υιός της 4
97.     Αικατερίνη, θυγάτηρ της 14
320.  Μήτζος Κρανιώτης 45
98.     Ανδριάνα Π. Ντζάμου, χήρα 20
321.  Βασίλω, γυνή του 30
99.     Πάνος, υιός της 1
322.  Μαρία, θυγ. 7
100.  Γιαννάκης Σούλο 25
323.  Δημήτρω, θυγ. 3
101.  Κατέρω Π. Σούλο, χήρα 50
324.  Κώστα Τζατζάνης 35
102.  Κωνσταντής, υιός του 13
325.  Κωνσταντίνα, γυνή του 35
103.  Μηλιά Κίτζο Φώτου
326.  Λάμπρο Δούλιας 30
104.  Κωνσταντής, υιός του 13
327.  Νικόλαος Βλαχάβας 60
105.  Πάνος Μπουγκλίτσας 45
328.  Γεώργιος Ζώης Μιλιγγίδης 30
106.  Μαρία γυνή του 30
329.  Αικατερίνα γυνή του 22
107.  Βασίλω θυγάτηρ του 4
330.  Κιτζάρα, θυγ. –
108.  Αικατερίνη, θυγατήρ του 2
331.  Σωτήρης Ζώης, 25
109.  Παναγιώ, ανεψιά του 14
332.  Δημήτριος Ζήσου Χάνη 30
110.  Πάνος Καραμπίνης 80
333.  Νικόλαος Δράκος 40
111.  Φώτης, υιός του 22
334.  Πανάγω, μητέρα 60
112.  Μάρκος Δαγκλής 24
335.  Λάμπρ. Φωτομάρα, χήρα 36
113.  Λάμπρω, μητέρα του 50
336.  Σπύρος, υιός της 12
114.  Γεώργιος, υιός της 16
337.  Πάνος υιός της 9
115.  Λιώλης Κορύζης 25
338.  Αθαν. Δράκαινα , χήρα 35
116.  Ελένη, γυνή του 22
339.  Δημήτριος, υιός της 13
117.  Ιωάννης Κορύζης 35
340.  Μαργαρίτα, θυγ. 16
118.  Μαρία , γυνή του 30
341.  Κώστα Ζήκου Τζαβέλλα 45
119.  Αθανάσης Λίδης 31
342.  Ελένη, γυνή του 32
120.  Χρύσω, γυνή του 20
343.  Γεράσιμος, υιός του 20
121.  Μαρία, πενθερά του 45
344.  Λάμπρ. Τζαβέλλας 35
122.  Χρίστος Τζίνας 25
345.  Αικατερίνα, γυνή του 28
123.  Ευγένιος Ζέρβα 24
346.  Γεώργιος, υιός του 4
124.  Γεώργιος, αδελφός του 16
347.  Φρόσω, θυγ. 2
125.  Αγγελική, αδελφή του 17
348.  Γεώργ. Τζαβέλλα, μητ. 60
126.  Βασίλω, αδελφή του 12
349.  Παρασκευή, ανεψιά 17
127.  Ναστίνα Τουσκουσίταινα χήρα 40
350.  Τούλιος Πανομάρας 40
128.  Αναστάσιος ,υιός της 7
351.  Πανάγω, γυνή του 30
129.  Γιάννη Κ. Δερδεμέζη 20
352.  Αικατερίνη, θυγ. 13
130.  Βασίλω Δερδεμέζη, χήρα 20
353.  Μαρία ανεψιά 14
131.  Μαρία , αδελφή Γιάννη 15
354.  Πύλιος Χρήστου 30
132.  Δημονίτσαινα, χήρα 45
355.  Πανάγω, γυνή του 30
133.  Χρήστος Κούτζος, ανεψ. 20
356.  Φωτεινή, θυγ. 2
134.  Σπύρος Τζόρας 35
357.  Αναστάσιος, υιός του –
135.  Μαρία, γυνή του 30
358.  Κώστας Σαχίνη 22
136.  Γεώργιος, υιός του 4
359.  Μάκος Τζήρος 50
137.  Βασίλω, θυγατέρα του 2
360.  Σόφω, γυνή του 45
138.  Κώστας Ι. Σατερβάκη 35
361.  Σπύρος, υιός του 11
139.  Άννα, γυνή του 30
362.  Ναστούλης Δάγκας 45
140.  Γιάννη Τζόρας 40
363.  Μαρούλα, γυνή του 25
141.  Φωτεινή, νύμφη του, χήρα 25
364.  Γεώργιος, υιός του 4
142.  Γεώργης, υιός της 2
365.  Ελισάβετ, θυγ. 3
143.  Πάνος Δούσης 40
366.  Κοτζάρω, θυγ. –
144.  Μηλιά, γυνή του 30
367.  Αθανάσιος Δάγκας 35
145.  Δημήτριος Δούσης 23
368.  Γεώργιος Ρούγκας 50
146.  Γιάννης Μποτόρης 16
369.  Βασίλω, γυνή του 35
147.  Χρήστος Κάτζης 35
370.  Κωνσταντίνος, υιός του 18
148.  Φώτω, γυνή του
371.  Γιάννης Ρούγκας Ζυγούρης 25
149.  Βασιλική θυγατήρ 16
372.  Τασούλα, γυνή του 17
150.  Νικόλαος Τζόρα Κορκολού 35
373.  Δήμο Τζέλο 35
151.  Κυριακούλα, γυνή του 30
374.  Γεωργούλα, γυνή του 30
152.  Χρήστος, υιός του 6
375.  Αποστόλης, υιός του 4
153.  Γιάννης, αδελφός του 25
376.  Κοτζάρω, θυγ. –
154.  Μήτζο Τζούγκα 25
377.  Αθανάσιος Γωγάκης 45
155.  Ελένη, γυνή του 35
378.  Χρύσω, γυνή του 30
156.  Αναστάση Τζούγκα 25
379.  Φροσύνη, θυγ. 2
157.  Λεμονιά, γυνή του 20
380.  Νικόλα Ρίζο 40
158.  Γιώτη Τζούγκας 30
381.  Ζωΐτσα, γυνή του 35
159.  Παναγιού, γυνή του 25
382.  Χρήστος, υιός του 10
160.  Γεώργιος Βάσος 50
383.  Δημήτριος Γουλούμης 26
161.  Δημητρόνα, γυνή του 40
384.  Νικόλαος Γ. Μπόλοση 40
162.  Νικόλαος, υιός του 12
385.  Λάμπρος Μπόλοση 28
163.  Σταύρος Κολέτ. Καραμήτζου 35
386.  Κίτζος Καρακλιώτη 45
164.  Αικατερίνα, γυνή του 22
387.  Δημήτριος, υιός του 20
165.  Παναγιώτα, θυγατήρ 2
388.  Νικολού Φώταινα, χήρα 35
166.  Γιάννης Πανομάρας 40
389.  Γιάννης, υιός της 18
167.  Σωσάνα, γυνή του 22
390.  Σπύρος, υιός της 12
168.  Χρήστος, υιός του 2
391.  Χαρίτω, θυγ. 8
169.  Αικατερίνα, θυγάτηρ 4
392.  Γιάννο Σούλος 40
170.  Πανάγω, ανεψιά του 12
393.  Νέτα, γυνή του 27
171.  Κίτσου Μήτζαινα, χήρα 50
394.  Ζαχάρω, πενθερά του 50
172.  Βασίλω, θυγάτηρ της 16
395.  Αθανάσιος Σούλος 35
173.  Αναστάσιος Νίκου 35
396.  Ζωΐτσα, γυνή του 25
174.  Χάϊδω, γυνή του 30
397.  Φώτω, θυγ. 2
175.  Γιάννης, υιός του 2
398.  Κολέζη Κόλλια 30
176.  Μήτρος, υιός του 3
399.  Αγγέλω, γυνή του 20
177.  Μήτρος, υιός του 3 (;)
400.  Ζυγουράκη Πα-Δήμου 40
178.  Παρασκευή, θυγάτηρ
401.  Μάνθω, γυνή του 35
179.  Κωνστ. Λ. Βεΐκου 20
402.  Κώστα, υιός του 8
180.  Μαρία Μήτρου 45
403.  Λάμπρος, υιός του 5
181.  Σπύρος Κίτζου, ανεψιός της 19
404.  Ιωάννης, υιός του 4
182.  Λάμπρω μητέρα της70
405.  Σωτήρης Τζιόκας 45
183.  Παρασκευή, θυγάτηρ 22
406.  Αικατερίνα, γυνή του 30
184.  Κίτζο Δήμας 40
407.  Φωτεινή, θυγ. 2
185.  Χριστίνα, γυνή του 30
408.  Βασίλειος Αλεξίου 30
186.  Γεώργιος, υιός του 5
409.  Μαρία, γυνή του 22
187.  Αικατερίνη, θυγάτηρ 7
410.  Κωνσταντίνω, θυγ. 4
188.  Βασίλω, θυγάτηρ 1
411.  Αναστάσιος Αποστόλου 35
189.  Γεώργιος Καλόγερος 45
412.  Χρήστος Αποστόλου 30
190.  Αικατερίνη, γυνή του 30
413.  Αικατερίνα, γυνή του 25
191.  Λεωνίδας Δαγκλής 40
414.  Σπύρος, υιός του 1
192.  Παναγιού, γυνή του 30
415.  Αρχόντω Π. Μπατούση 35
193.  Μιλτιάδης, υιός του 8
416.  Βασίλω, θυγ. 13
194.  Βασίλω, θυγάτηρ 4
417.  Δέσπω, θυγ. 2
195.  Νικ. Πανομάρας 35
418.  Νικόλαος Πασχούλης 50
196.  Θεοδώρα, γυνή του 20
419.  Δέσπω , γυνή του 40
197.  Ζωΐτσα, μητέρα του 50
420.  Ελένη, θυγ. 10
198.  Πάνος, αδελφός του 20
421.  Μαρία, θυγ. 12
199.  Οδυσσεύς, υιός του 3
422.  Αθανάσιος Ν. Πασχούλης 30
200.  Αναστασία, θυγάτηρ 6
423.  Αικατερίνα, γυνή του 25
201.  Δράκος, υιός του –
424.  Δημήτριος, υιός 5
202.  Φώτος Κίτζου 40
425.  Σοφία, θυγ. 2
203.  Βασίλω , γυνή του 20
426.  Αποστόλης Πασχούλης 20
204.  Πύλιος Ρίζου 40
427.  Τζήμα Βλάχος 75
205.  Μαρία, γυνή του 30
428.  Μαρία, γυνή του 50
206.  Δημήτριος , υιός του 12
429.  Θεοδώρα, θυγ. 22
207.  Σοφούλα, θυγάτηρ 10
430.  Ελένη, θυγ. 15
208.  Γιάννης Βασιλείου Γωγάκη 40
431.  Σπύρος Βλάχος 18
209.  Τζόλης Χορέβα 80
432.  Νάκης Τζέρπη 60
210.  Σπύρος, υιός του 18
433.  Αθανάσιος Φίσσα 35
211.  Μήτρος, υιός του 10
434.  Ελένη, γυνή του 30
212.  Λάμπρου χήρα, νύμφη του
435.  Χρήστος, υιός του 6
213.  Σπύρος , υιός της 15
436.  Τασούλα, θυγ. 8
214.  Κώστα Χορέβας 32
437.  Γιάννης Τζήκος 50
215.  Δέσπω γυνή του 30
438.  Χρύσω, γυνή του 45
216.  Ελένη, θυγατέρα 14
439.  Κώστα, υιός του 25
217.  Αικατερίνα, θυγατέρα 3
440.  Δημήτρω, νύμφη του 16
218.  Αγγελική, θυγατέρα –
441.  Γεώργιος Τζάκας 20
219.  Κίτζο Σκιτζιώτης 50
442.  Γιάννης Ρώστος 60
220.  Διαμάντης Δάλας 35
443.  Κρυστάλλω, γυνή του 50
221.  Αικατερίνα, γυνή του 22
444.  Σταύρος Δήμου 30
222.  Ιωάννης, υιός του 1
445.  Ασήμω, γυνή του 25
223.  Χρύσω, μητέρα του 60
446.  Δράκος, υιός του –


---------------------------
-Το δράμα του εκπατρισμού των Σουλιωτών, Άγγελος Ν. Παπακώστας, Ο Νέος Κουβαράς, σ.114, Αθήνα 1962

14 σχόλια:

 1. Υπάρχει, βεβαίως, αντίστοιχος κατάλογος εποικισμού του Αγρινίου (Βραχωρίου) κατά την ίδια περίοδο από τα εναπομείναντα Σουλιώτικα γένη, βλ. Μιτάκης, Δ., Ναυπακτιακά, τ. Δ΄: "Εποίκιση Σουλιωτών στην Αιτωλία: Κατάλογος των εν τη Ναυπάκτω και Βραχωρίω κατοικουσών Σουλιωτικών Οικογενειών περί το 1832-1834"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αντίστοιχος κατάλογος εποικισμού της περιοχής Τ ρ ο ι ζ η ν ί ας? Γιατί και εκεί πήγαν μερικές οικογένειες ...
  Αυτόν ψάχνω ...
  Αν μπορείτε να με βοηθέσετε παρακαλω αφήστε απαντηση το marayia@gmail.com
  Eπίσης να μπορείτε να μου δώσετε καποιο μειλ επικοινωνιας με τον διαχειριστη της σελιδας εδω .
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αντίστοιχος κατάλογος στην περιοχή Γρεβενών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αντιστοιχος καταλογος στην περιοχη Τρικαλα Θεσσαλιας????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μήπως γνωρίζετε τίποτα για την φάρα Σεχος(Shehu)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπάρχουν οικογένειες Σουλιωτών που πήγαν στην Μακεδονία (περιοχή Σερρών)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Casino - Dr. Maryland
  Information. Hours, Accepts Credit Cards, Mobile Interpreter, Mobile Poker, 남원 출장마사지 Live 안산 출장샵 Casino, Mobile Betting. 아산 출장안마 Casino · Casino at 정읍 출장안마 William Hill. Rating: 3.5 · ‎Review by 인천광역 출장마사지 Dr. MD

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το παλιό μου επίθετο ήταν Πάσχος.Κατάγομαι από Ασσο Πρεβέζης στην μικρή Λακα Σούλι Πρεβέζης Το 1913 μετα την απελευθέρωση κατα την καταγραφή αλλαχτηκε το επίθετο και έγινε σύμφωνα με το όνομα του τότε προπάππου Θεόδωρο και έγινε ΘΕΟΔΩΡΟΥ.Αλλά ακόμα μας φωνάζουν.με το παλιό όνομα Πασχατες.Στο Σούλι είχε φάρα με το επίθετο Πάσχου.Επίσης οι Σουλιώτες ήταν αρβανιτοφωνοι.Και εμείς στο χωριό μας είμαστε αρβανιτοφωνοι.Και αν πάμε πιο βαθιά Η φάρα μου κατάγεται από το Λαμποβο Βορείου Ηπείρου.Στο Λαμποβο Έχει ακόμα οικογένειες με το επίθετο Πάσχου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΝΟΜΑ ΤΣΙΤΟΣ ΦΩΤΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Θα ήθελα να ρωτήσω άμα ξέρεις κάποιος πληροφορίες για το επίθετο Δόση. Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή