Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών., σε -άδης και -ίδης

῾Απλάδης Μανουήλ
(Haplades Manuel)
᾿Αρνάδης Γεώργιος
(Arnades Georgios)
᾿Ασπραγενάδης Γεώργιος 1365-Πόλη
(Aspragenades Georgios)
Βαλελάδης 1315-Λήμνος
(Balelades)
Βαράδης Βασίλειος 1316-Σέρρες
(Barades Basileios)
Βριζιάδης Λέων 1319-Χαλκιδική
(Briziades Leon)
Γλυκάδης ᾿Ιωάννης 1321-Χαλκιδική
(Glykades Ioannes
Γραμμάδης 1369-Κύπρος
(Grammades)
Kουτζουνάδης 1355-Λήμνος
(Kutzunades)
Λιβαδηνὸς ᾿Ανδρέας Βυζαντιάδης 1341-Τραπεζ.
(Libadenos Andreas Byzantiades)
Μαγνάδης Κουβέρης Γεώργιος 1438-Πάτρα
(Magnades)
Ξηράδης Νικόλαος 1319-Στρυμώνας
(Xerades Nikolaos)
᾿Οξυάδης 1301-Θεσσ/κη
(Oxyades)
Στραβοβασιλειάδης Κωνσταντῖνος 13ος αι.
(Strabobasileiades Konstantinos)
Τζαμάδης Μανουήλ 1342-Πόλη
(Tzamades Manuel)
Τυλιγάδης Δημήτριος 1301-Χαλκιδική
(Tyligades Demetrios)
Χιονιάδης Γρηγόριος 1300-Τραπεζ.
(Chioniades Gregorios)
᾿Αρίδης Θεόγνωστος
(Arides Theognostos)
Βαμβουλίδης Γεώργιος 1282-Σμύρνη
(Bambulides Georgios)
Βιλιλίδης 1254-Θεσσ/κη
(Bililides)
Bοΐδης Ξένος 1321-Θεσσ/κη
(Boides Xenos)
Δαβίδης 1321-Ιωάννινα
(Dabides)
῾Εκατίδης 1316-Μελένικο
(Hekatides)
Zαρίδης 1321-Χαλκιδική
(Zarides)
Zαχαρίδης ᾿Εμμανουήλ 1370
(Zacharides Emmanuel)
Καλίδης 1339-Σέρρες
(Kalides)
Κανίδης ᾿Ιωάννης 1357-Πόλη
(Kanides Ioannes)
Καραβίδης 1318-Χαλκιδική
(Karabides)
Κληματίδης ᾿Ιωαννίκιος 1400
(Klematides Ioannikios)
Κλωνίδης 1355-Λήμνος
(Klonides)
Kουσκουρίδης 1264-Κεφαλονιά
(Kuskurides)
Kουσπίδης 13ος-Τραπεζ.
(Kuspides)
Κωβιδῆς 1320-Χαλκιδική
(Kobides)
Λιγίδης Νικήτας 1288-Κως
(Ligides Niketas)
Μαγιστραΐδης ᾿Αλέξιος 1326-Θεσσ/κη
(Magistraides Alexios)
Μαμίδης Νικόλαος
(Mamides Nikolaos)
Μαντυλίδης Μιχαήλ 1297
(Mantylides Michael)
Ματαραγγίδης 1305-Πόλη
(Matarangides)
Μερίδης Θοτόκιος 1457-Λακωνία
(Merides Thotokios)
Νεβρίδης Κωνσταντῖνος 1321-Χαλκιδική
(Nebrides Konstantinos)
᾿Οστρίδης Πάγκαλος 1321-Χαλκιδική
(Ostrides Pankalos)
Πελαμίδης 1364-Τραπεζ.
(Pelamides)
Πενταγίδης
(Pentagides)
Πεσίακος, ᾿Ιωάννης Φιλιειδής 1321-Χαλκιδική
(Pesiakos, Ioannes Philieides)
Πλεξείδης Κωνσταντῖνος 13ος αι.
(Plexeides Konstantinos)
Πρυτατίδης Κωνσταντῖνος 1363-Ηράκλεια/Πόντος
(Prytatides Konstantinos)
Πυροκαρείδης 1321-Χαλκιδική
(Pyrokareides)
Σγουλίδης 1333-Κασσάνδρα(Χαλκ.)
(Sgulides)
Σκαρίδης, Μιχαὴλ Τζεγκάρης 1359- Δυρράχιο
(Skarides, Michael Tzenkares)
Σπανδουνίδης Μανουήλ 15ος-Πόλη
(Spandunides Manuel)
Τζυλιμονίδης Κυριακός 1321-Ιερισσός
(Tzylimonides Kyriakos)
Τριβίδης Μιχαήλ 1300
(Tribides Michael)
Τρυποκαρίδης, Γεώργιος Πουλοπόδης 1372
(Trypokarides, Georgios Pulopodes)
Φιαλιτίδης 14ος
(Phialitides)
Xοχλοειδὴς Μιχαήλ 1357-Πόλη
(Chochloeides Michael)
Χρυσαλλίδης 1320-Χαλκιδική
(Chrysallides)
Ψιχίδης 1373-Λευκωσία
(Psichides)
᾽Αποστολίδης Μιχαήλ 1555-Πόλη
(Apostolides Michael)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών., σε -άκης

᾿Αβάκης 1325
(Abakes)
᾿Αβραμπάκης Μιχαήλ 1346-Σέρρες
(Abrampakes Michael)
᾿Αγαπόπουλος, Γρηγόριος Πανάκης 13ος-Τραπεζ.
(Agapopulos, Gregorios Panakes)
᾿Αγουλάκης Νικόλαος 1314-Θεσσ/κη
(Agulakes Nikolaos)
᾿Ακριδάκης Κωνσταντῖνος 1264-Κεφαλονιά
(Akridakes Konstantinos)
᾿Αλωπάκης 1321-Χαλκιδική
(Alopakes)
᾿Αμπελιᾶς, Μιχαήλ Νεράκης 1348-Σέρρες
(Ampelias, Michael Nerakes)
᾿Απαράκης Βασίλειος 1408-Τραπεζ.
(Aparakes Basileios)
Βαβάκης Μιχαήλ 1284-Λήμνος
(Babakes Michael)
Βαμβακής 1320-Χαλκιδική
(Bambakes)
Βαρσάκης 1264-Κεφαλονιά
(Barsakes)
Βασιλάκης 1296-Μυστράς
(Basilakes)
Βεστάκης Κώστας 14ος αι.
(Bestakes Kostas)
Γαλατάκης Γεώργιος 1443
(Galatakes Georgios)
Γερμενάκης Χριστοφόρος 1279-Σμύρνη
(Germenakes Christophoros)
Γουράκης 1316-Σέρρες
(Gurakes)
Γουρουνάκης Στέφανος 1316-Σέρρες
(Gurunakes Stephanos)
Δαμάκης 1321-Χαλκιδική
(Damakes)
Δημητρᾶς, Γεώργιος Κατζυλάκης 1321-Χαλκιδική
(Demetras, Georgios Katzylakes)
Εὐμορφάκης Θετόκης 1341-Σέρρες
(Eumorphakes Thetokes)
Zουβάκης ᾿Ιωάννης 13ος-Τραπεζ.
(Zubakes Ioannes)
Zωμάκης 1341-Σέρρες
(Zomakes)
Θεοδωράκης 1331-Λήμνος
(Theodorakes)
Θηβαῖος, Μιχαὴλ Κουρκουνάκης 1321-Χαλκιδική
(Thebaios, Michael Kurkunakes)
᾿Ιανάκης 15ος-Τραπεζ.
(Ianakes)
᾿Ιωαννάκης 14ος-Σταγοί(Θεσσ.)
(Ioannakes)
Καβάκης ᾿Αθανάσιος 1327-Θεσσ/κη
(Kabakes Athanasios)
Καθαράκης 1355-Λήμνος
(Katharakes)
Καλαμπάκης Μιχαήλ 1280-Σμύρνη
(Kalampakes Michael)
Κανάκης Γεώργιος 1365-Πόλη
(Kanakes Georgios)
Καραπινάκης Μιχαήλ 1406-Θεσσ/κη
(Karapinakes Michael)
Καρυδάκης 1264-Κεφαλονιά
(Karydakes)
Κατζιβελάκης Δημήτριος 1341-Σέρρες
(Katzibelakes Demetrios)
Κατζυλάκης ᾿Ιωάννης 1321-Χαλκιδική
(Katzylakes Ioannes)
Κλεπτάκης Γεώργιος 1300-Ιερισσός
(Kleptakes Georgios)
Κλουδάκης 1264-Κεφαλονιά
(Kludakes)
Κλωνάκης 1264-Κεφαλονιά
(Klonakes)
Kοκαλάκης Λέων
(Kokalakes Leon)
Kοντάκης Γεώργιος 1321-Σέρρες
(Kontakes Georgios)
Kοντοβράκης
(Kontobrakes)
Kοντονιάκης Μιχαήλ
(Kontoniakes Michael)
Kορτζουβάκης 1321-Χαλκιδική
(Kortzubakes)
Kουκουράκης, Συμεὼν Μυτιληναῖος
(Kukurakes, Symeon Mytilenaios)
Kουλλουράκης Μανουήλ 1324-Θεσσ/κη
(Kullurakes Manuel)
Kουτριζάκης 1261-Πόλη
(Kutrizakes)
Κρασάκης Γεώργιος 1319-Στρυμώνας
(Krasakes Georgios)
Κωθάκης Νικόλαος 1320-Ιερισσός
(Kothakes Nikolaos)
Κωνστάκης ᾿Ιωάννης 1316-Σέρρες
(Konstakes Ioannes)
Κωνσταντινάκης Σταμάτιος 1415-Θεσσ/κη
(Konstantinakes Stamatios)
Κωφάκης 1317-Ιερισσός
(Kophakes)
Μαδαράκης Γαλακτίων 1343-Πόλη
(Madarakes Galaktion)
Μαλάκης ᾿Αντώνιος 1285-Βέροια
(Malakes Antonios)
Μανιάκης Λέων 1285-Σμύρνη
(Maniakes Leon)
Μανουλάκης 1341-Στρυμώνας
(Manulakes)
Μαυράκης Μιχαήλ 1316-Σέρρες
(Maurakes Michael)
Μησμηλάκης Γιώργης
(Mesmelakes Giorges)
Μητζικάκης Θεοτόκης 1348-Κύπρος
(Metzikakes Theotokes)
Μιχαλάκης 1333-Τρίκαλα
(Michalakes)
Mολιβάκης 1323-Σέρρες
(Molibakes)
Mουστάκης, Μιχαὴλ Ληστής 1439-Καστοριά
(Mustakes, Michael Lestes)
Νανάκης 15ος-Τραπεζ.
(Nanakes)
Ξηράκης Γεώργιος 1341-Σέρρες
(Xerakes Georgios)
᾿Ορνάκης Κοσμᾶς 1316-Σέρρες
(Ornakes Kosmas)
Πεδιάκης ᾿Ιωάννης 1341-Σέρρες
(Pediakes Ioannes)
Πεθεράκης 1325-Ζίχνη
(Petherakes)
Πλυτάκης Δημήτριος 1321-Χαλκιδική
(Plytakes Demetrios)
Πυρράκης Κωνσταντῖνος 1287-Σμύρνη
(Pyrrakes Konstantinos)
῾Ρεντάκης Κωνσταντῖνος 1259-Σμύρνη
(Rentakes Konstantinos)
῾Ρωμανάκης ᾿Ιωάννης 1432-Τραπεζ.
(Romanakes Ioannes)
Σάκης 1350-Σκιάθος
(Sakes)
Σιδηράκης 14ος-Λήμνος
(Siderakes)
Σκλαβάκης Ξένος 1321-Χαλκιδική
(Sklabakes Xenos)
Σουράκης ᾿Ιωάννης 14ος-Καλαβρία
(Surakes Ioannes)
Σταπηδάκης Μανουήλ 1304-Λήμνος
(Stapedakes Manuel)
Σταυράκης 1316-Σέρρες
(Staurakes)
Σταφιδάκης 1320-Θεσσ/κη
(Staphidakes)
Στεφανάκης ᾿Ιωάννης 1321-Χαλκιδική
(Stephanakes Ioannes)
Στουπάκης Γεώργιος 1331-Χαλκιδική
(Stupakes Georgios)
Συμεωνάκης ᾿Ιωάννης 1399-Ηράκλειο
(Symeonakes Ioannes)
Σφεντζάκης Δημήτριος 1321-Χαλκιδική
(Sphentzakes Demetrios)
Σφυράκης Θειοτόκιος 1317-Χαλκιδική
(Sphyrakes Theiotokios)
Σωτηριάκης Μανουήλ 14ος-Πόλη
(Soteriakes Manuel)
Τζαβαλάκης ᾿Ανδρόνικος 1260-Τραπεζ.
(Tzabalakes Andronikos)
Τζυράκης Δανιήλ 1357-Πόλη
(Tzyrakes Daniel)
Φαρμάκης Γεώργιος 1347-Θεσ/κη
(Pharmakes Georgios)
Φαφακὴς Νικόλαος 1301-Θεσσ/κη
(Phaphakes Nikolaos)
Φιλάκης 13ος-Κίτρος/Μακεδ.
(Philakes)
Χωσάκης Λεόντιος 1303-Κρήτη
(Chosakes Leontios)
Ψαλιδάκης 1354-Λήμνος
(Psalidakes)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών.,σε -όπουλος(β)

Κυριακόπουλος Γρηγόριος 1319-Λειψοχώριον/Στρυμώνας
(Kyriakopulos Gregorios)
Λαγωόπουλος ᾿Ιωάννης 1323-Πόλη
(Lagoopulos Ioannes)
Λαζαρόπουλος> Θεοφάνης 1340-Τραπεζούντα
(Lazaropulos Theophanes)
Λαλατζοπούλου Καλή 1433-Τραπεζούντα
(Lalatzopulos Kale)
Λαχανοπούλου Εἰρήνη 1432-Τραπεζούντα
(Lachanopulos Eirene)
Λεόπουλος Μανοήλ 1347-Κρήτη
(Leopulos Manoel)
Ληστόπουλος Νικόλαος 1400-Πάτρα
(Lestopulos Nikolaos)
Λουκόπουλος 1317-Μακεδονία
(Lukopulos)
Λυκόπουλος Θεόδωρος 1328-Θεσσ/κη
(Lykopulos Theodoros)
Λυκουδόπουλος Λέων 1415-Τραπεζούντα
(Lykudopulos Leon)
Μακρόπουλος Θεόδωρος 1296-Θεσσ/κη
(Makropulos Theodoros
Μανουλόπουλος Θεόδωρος 15ος αι.
(Manulopulos Theodoros)
Μαργαριταρόπουλος, Λέων Χαψᾶς 1292-Τραπεζούντα
(Margaritaropulos, Leon Chapsas)
Μαρινόπουλος ᾿Ιωάννης 1300-Χαλκιδική
(Marinopulos Ioannes)
Μαρμαρόπουλος Θεόδωρος 1321-Χαλκιδική
(Marmaropulos Theodoros)
Μαστορόπουλος ᾿Ιωάννης 1450-Τραπεζούντα
(Mastoropulos Ioannes)
Μαυρόπουλος ᾿Ιωάννης 1357-Πόλη
(Mauropulos Ioannes)
Μερόπουλος Γεώργιος 1323-Κρήτη
(Meropulos Georgios)
Μεταξόπουλος ᾿Αθανάσιος 1306-Χαλκιδική
(Metaxopulos Athanasios)
Μηλόπουλος Γεώργιος 1317-Σέρρες
(Melopulos Georgios)
Μητζόπουλος Φίλιππος 14ος αι.-Κεφαλονιά
(Metzopulos Philippos)
Μιχαλούπουλος 15ος αι.
(Michalupulos)
Mορφόπουλος Θεόδωρος 1405-Θεσσ/κη
(Morphopulos Theodoros)
Mοσχόπουλος ᾿Αντώνιος 1317-Σέρρες
(Moschopulos Antonios)
Μυλωνόπουλος Λουκᾶς 15ος
(Mylonopulos Lukas)
Νικηφορόπουλος Νικήτας 1393-Κρήτη
(Nikephoropulos Niketas)
Νικολιτζόπουλος ᾿Ιωάννης 1366-Μυστράς
(Nikolitzopulos Ioannes)
Nομικόπουλος ᾿Ανδρέας 1357-Πόλη
(Nomikopulos Andreas)
Nοταρόπουλος 1381-Τρίκαλα
(Notaropulos)
Ξανθόπουλος Ἀλέξιος 1276-Σμύρνη
(Xanthopulos Alexios)
᾿Ορεινόπουλος ᾿Ιωάννης 1290-Μεθώνη
(Oreinopulos Ioannes)
᾿Ορφανόπουλος 15ος-Κρήτη
(Orphanopulos)
Οὐμπερτόπουλος 1285-Μεσημβρία
(Umpertopulos)
Παλαιολογόπουλος 1384
(Palaiologopulos)
Πανόπουλος 1398-Πόλη
(Panopulos)
Παπααλεξόπουλος 1264-Κεφαλονιά
(Papaalexopulos)
Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος 1450-Τραπεζούντα
(Papabasilopulos Georgios)
Παπαγενακόπουλος ᾿Ανυσία 1344-Τραπεζούντα
(Papagenakopulos Anysia)
Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος 1300-Τραπεζούντας
(Papageorgopulos Georgios)
Παπαδόπουλος ᾿Αθανάσιος 1309-Θεσσ/κη
(Papadopulos Athanasios)
Παπαϊωαννόπουλος ᾿Αναστάσιος 1432-Τραπεζούντα
(Papaioannopulos Anastasios)
Παπαλεοντόπουλος ᾿Ανδρόνικος 1273-Τραπεζούντα
(Papaleontopulos Andronikos)
Παπαμιχαλόπουλος Μιχαήλ 1384-Τραπεζούντα
(Papamichalopulos Michael)
Παπαρωμανόπουλος Θεόδωρος 14ος αι.-Τραπεζούντα
(Paparomanopulos Theodoros)
Παπασαβόπουλος Νικόλαος 1264-Κεφαλονιά
(Papasabopulos Nikolaos)
Παρδόπουλος Θεόδωρος 1264-Κεφαλονιά
(Pardopulos Theodoros)
Πατζόπουλος 14ος αι.
(Patzopulos)
Παυλόπουλος Μάρκος 1452-Ηράκλειο
(Paulopulos Markos)
Πετζικόπουλος 1325-Θεσσ/κη
(Petzikopulos)
Πετρόπουλος Θεριανός 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Petropulos Therianos)
Πολιτομιχαλόπουλος Κωνσταντῖνος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Politomichalopulos Konstantinos)
Προβατόπουλος Γεώργιος 14ος-Κρήτη
(Probatopulos Georgios)
Πυρόπουλος ᾿Αντώνιος 1448-Κορώνη
(Pyropulos Antonios)
῾Ραπτόπουλος Γεώργιος 1321-Ιερισσός
(Raptopulos Georgios)
῾Ρηγόπουλος Γεώργιος 13ος-Πόλη
(Regopulos Georgios)
῾Ρωμανόπουλος ᾿Ανδρόνικος 1270-Τραπεζούντα
(Romanopulos Andronikos)
Σαπωνόπουλος Θεοφύλακτος 1254
(Saponopulos Theophylaktos)
Σγουρόπουλος 1318-Χαλκιδική
(Sguropulos)
Σεργόπουλος Μανουήλ 1347-Πόλη
(Sergopulos Manuel)
Σπανόπουλος 1338-Βέροια
(Spanopulos)
Σταυρακόπουλος 1321-Σέρρες
(Staurakopulos)
Στεφανόπουλος Εὐστράτιος 1284-Λήμνος
(Stephanopulos Eustratios)
Στρατηγόπουλος Κωνσταντῖνος 1254
(Strategopulos Konstantinos)
Συρόπουλος 1259-Σμύρνη
(Syropulos)
Ταβουλλαρόπουλος Νικόλαος 1314-Θεσσ/κη
(Tabullaropulos Nikolaos)
Τζαγγαρόπουλος 1264-Κεφαλονιά
(Tzangaropulos)
Τζαγκόπουλος ᾿Ανδρόνικος 1363-Πόντος
(Tzankopulos Andronikos)
Τζακνόπουλος 1336
(Tzaknopulos)
Τζακωνόπουλος 1345
(Tzakonopulos)
Τζακόπουλος ᾿Αθανάσιος 14ος
(Tzakopulos Athanasios)
Τζαρόπουλος Φωκᾶς 1261-Τραπεζούντα
(Tzaropulos Phokas)
Τζιόπουλος 1307
(Tziopulos)
Τζυκαλόπουλος Γεώργιος 14ος-Κρήτη
(Tzykalopulos Georgios)
Φουκόπουλος 1356-Ζίχνη
(Phukopulos)
Φραγγόπουλος 1283-Πόλη
(Phrangopulos)
Χαλκεόπουλος 1315-Σηλυβρία
(Chalkeopulos)
Χαλκιόπουλος 1329-Ζίχνη
(Chalkiopulos)
Χαριαρόπουλος ᾿Αθανάσιος 1366-Άθως
(Chariaropulos Athanasios)
Χιονόπουλος Δημήτριος 1354-Λήμνος
(Chionopulos Demetrios)
Χριστιανόπουλος Γεώργιος 1446-Ηράκλειο
(Christianopulos Georgios)
Χρυσαφόπουλος Δημήτριος 1314-Θεσσ/κη
(Chrysaphopulos Demetrios)
Χρυσόπουλος Ματθέας 1264-Μεσσήνα
(Chrysopulos Mattheas)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis.

Επώνυμα του παρελθόντος,13ος-15ος αιών.,σε -όπουλος(α)

Επώνυμα απο διάφορες περιοχές με παρουσία του ελληνικού στοιχείου, της παλαιολόγειας εποχής. Παραθέτω τα ονοματεπώνυμα και με λατινικούς χαρακτήρες.
᾿Αββαδόπουλος Μανουήλ 1272,Σμύρνη
(Abbadopulos Manuel)
᾿Αγαπόπουλος, Γρηγόριος Πανάκης 13ος,Τραπεζούντα
(Agapopulos, Gregorios Panakes)
᾿Αγγελόπουλος 1400,Πόλη
(Angelopulos)
᾿Αγουρόπουλος Μανουήλ
(Aguropulos Manuel)
᾿Αθηνόπουλος Θεοφύλακτος 1314,Θεσσ/κη
(Athenopulos Theophylaktos)
᾿Αλεξιόπουλος Κωνσταντῖνος 1364
(Alexiopulos Konstantinos)
᾿Αλεξόπουλος 1261,Πόλη
(Alexopulos)
᾿Αλισανδρόπουλος ᾿Ιωάννης 1397-Πάτρα
(Alisandropulos Ioannes)
᾿Αναστασιόπουλος ᾿Ιωάννης 1341-Θεσσ/κη
(Anastasiopulos Ioannes)
᾿Ανδριτζόπουλος Κοσμᾶς 1271-Αιτωλία
(Andritzopulos Kosmas)
᾿Ανδρονικόπουλος 1432-Τραπεζούντα
(Andronikopulos)
᾿Ανθόπουλος Θεόδωρος 1400-Πόλη
(Anthopulos Theodoros)
᾿Αποστολόπουλος ᾿Ιωάννης 1284-Λήμνος
(Apostolopulos Ioannes)
᾿Αρβενόπουλος ῎Αννα 14ος αι.-Τραπεζούντα
(Arbenopulos Anna)
᾿Αργυρόπουλος Θεόδωρος 1370-Πόλη
(Argyropulos Theodoros)
᾿Αρμενόπουλος 1326-Βέροια
(Armenopulos)
᾿Ασανόπουλος, Μανουὴλ Παλαιολόγος 1416-Πόλη
(Asanopulos, Manuel Palaiologos)
᾿Ασιμόπουλος 1301-Χαλκιδική
(Asimopulos)
᾿Ασπρόπουλος Μανουήλ 1357-Πόλη
(Aspropulos Manuel)
Βαλσαμόπουλος Μανουήλ 15ος αι.-Θεσσ/κη
(Balsamopulos Manuel)
Βαραγγόπουλος 1400-Πόλη
(Barangopulos)
Βαρδόπουλος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Bardopulos)
Βαρσακόπουλος ᾿Αλέξης 1264-Κεφαλονιά
( Barsakopulos Alexes)
Βασιλόπουλος ᾿Αντώνιος 1431-Πάτρα
(Basilopulos Antonios)
Βλαχόπουλος Εὐστάθιος 1440-Πάτρα
(Blachopulos Eustathios)
Bουτζαρόπουλος Μανουήλ 1395-Πάτρα
(Butzaropulos Manuel)
Γαβριηλόπουλος Μιχαήλ 1342-Θεσσαλία
(Gabrielopulos Michael)
Γενακόπουλος ῾Ρωμανός 1292-Τραπεζούντα
(Genakopulos Romanos)
Γεωργιτζόπουλος 1375-Μυστράς
(Geogitzopulos)
Γιανακόπουλος Κώστας 1323-Κρήτη
(Gianakopulos Kostas)
Γληγορόπουλος ᾿Ιωάννης 1344-Κρήτη
(Glegoropulos Ioannes)
Γλυκόπουλος 1264-Κεφαλονιά
(Glykopulos)
Γουναρόπουλος Γεώργιος 1240-Σμύρνη
(Gunaropulos Georgios)
Γραμματικόπουλος 1452-Κρήτη
(Grammatikopulos)
Γρηγορόπουλος Γεώργιος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Gregoropulos Georgios)
Γριμόπουλος Θεόδωρος 1409-Χαλκιδική
(Grimopulos Theodoros)
Δημητρόπουλος ᾿Ιωάννης 1317-Σέρρες
(Demetropulos Ioannes)
Δημητρόπουλος Κωνσταντῖνος 15ος- Αίγιο
(Demetropulos Konstantinos)
Διακονόπουλος Μιχαήλ 1347-Κρήτη
(Diakonopulos Michael)
Δουκόπουλος Δημήτριος 1300-Χαλκιδική
(Dukopulos Demetrios)
Δρακόπουλος 1391-Κρήτη
(Drakopulos)
Δρογγαρόπουλος Λέων 1264-Κεφαλονιά
(Drongaropulos Leon)
Εἰρηνόπουλος ῾Ρωμανός 14ος αι.
(Eirenopulos Romanos)
᾿Εξαρχόπουλος Κύριλλος 1439-Κορώνη
(Exarchopulos Kyrillos)
᾿Εξωτικόπουλος Κώνστας 1261-Τραπεζούντα
(Exotikopulos Konstas)
᾿Επιφανόπουλος Γεώργιος 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Epiphanopulos Georgios)
Εὐγενόπουλος Καραμάνος 1288-Κασσάνδρα(Χαλκιδ.)
(Eugenopulos Karamanos)
Εὐμορφόπουλος
(Eumorphopulos)
῾Εψητόπουλος 1262-Πόλη
(Hepsetopulos)
Zαχαριόπουλος Γεώργιος 1260-Τραπεζούντα
(Zachariopulos Georgios)
Θεοδωριτζόπουλος 1397-Πάτρα
(Theodoritzopulos)
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντῖνος 1314-Θεσσ/κη
(Theodoropulos Konstantinos)
Θεοφιλόπουλος 1383-Πόλη
(Teophilopulos)
Θωμόπουλος ᾿Ιωάννης 1260-Τραπεζούντα
(Thomopulos Ioannes)
᾿Ιανιτζόπουλος Θεόδωρος 1357-Πόλη
(Ianitzopulos Theodoros)
᾿Ιανοπούλου(παπαδιά) 1329-Ιερισσός
(Ianopulu)
᾿Ιατρόπουλος Γεώργιος 1319-περιοχή Στρυμώνα
(Iatropulos Georgios)
᾿Ιβηρόπουλος Μιχαήλ 1317- περιοχή Στρυμώνα
(Iberopulos Michael)
᾿Ιωαννιτζόπουλος 1355-Λήμνος
(Ioannitzopulos)
Καβαλλαρόπουλος Γεώργιος 1324-Πόλη
(Kaballaropulos Georgios)
Καζανόπουλος Θεόδωρος 1293
(Kazanopulos Theodoros)
Καζαχαρόπουλος Κωνσταντῖνος 1357-Πόλη
(Kazacharopulos Konstantinos)
Κακόπουλος ᾿Ιωάννης 1304-Λήμνος
(Kakopulos Ioannes)
Καλιγόπουλος Θεόδωρος 1301-Σέρρες
(Kaligopulos Theodoros)
Καλιόπουλος Λέων 1265-Τραπεζούντα
(Kaliopulos Leon)
Καλλιεποπούλου Μαργαρίτα 1415-Τραπεζούντα
(Kalliepopulos Margarita)
Καλλιστηνόπουλος ᾿Ιωάννης 1304-Λήμνος
(Kallistenopulos Ioannes)
Καλοκυρόπουλος ᾿Ιωάννης 1264-Κεφαλονιά
(Kalokyropulos Ioannes)
Καλομαροπούλου ᾿Ελένη 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kalomaropulos Helene)
Καλόπουλος Μιχαήλ 1264-Κεφαλονιά
(Kalopulos Michael)
Καμπαναρόπουλος Μανουήλ 1320-Θεσσ/κη
(Kampanaropulos Manuel)
Καρβιόπουλος Μιχαήλ 1273-Τραπεζούντα
(Karbiopulos Michael)
Καστελιτόπουλος Χρυσῆ 1435-Τραπεζούντα
(Kastelitopulos Chryse)
Καττόπουλος Γεώργιος
(Kattopulos Georgios)
Κερδόπουλος ᾿Ιωάννης 1315-Ιερισσός
(Kerdopulos Ioannes)
Κηπωρόπουλος Κώστας 15ος=Λήμνος
(Keporopulos Kostas)
Kοκώπουλος ᾿Ιωάννης
(Kokopulos Ioannes)
Kομητόπουλος Κωνσταντῖνος 1355-Ζίχνη
(Kometopulos Konstantinos)
Kονταρόπουλος Νικήτας 1284-Λήμνος
(Kontaropulos Niketas)
Kοντόπουλος ᾿Ιωάννης 1274-Σμύρνη
(Kontopulos Ioannes)
Kουρτιστοπούλου Μαρία 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kurtistopulos Maria)
Kουτρουπελόπουλος Μαρία 13ος αι.-Τραπεζούντα
(Kutrupelopulos Maria)
Κριτόπουλος 1281-Σμύρνη
(Kritopulos)
Πηγή:Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Ewald Kislinger, Ioannis Leontiadis.