Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Επίθετα βυζαντινών-7ος ώς 9ος αιώνας (β)

Αγαλιανός Κοντοσκελής- ( πρώτο μισό 8ου αιώνα, θέμα Ελλάδος, τουρμάρχης)
Ανδρέα Καλυβίτης -(δεύτερο μισό 9ου αιώνα, Κων/πολη)
Ανδρέας Βοτανιάτης- (9ος αιώνας)
Ανδρέας Σκόμβρου- ιλλούστριος, 7ος αιώνας, Πασχάλιο Χρονικό
Ανδρόνικος Δούκας- (9ος αιώνας)
Αντώνιος Καυλέας- (9ος αιώνας, Λυσιμαχεία Θράκης)
Βαρδάνιος Ανεμάς -(πρώτο μισό 9ου αιώνα, Θράκη)
Βάρδας Κοντομύτης- (9ος αιώνας, μάγιστρος)
Βοϊδίτζης- ( 9ος αιώνας, Αμόριο, άρχων)
Γαβριηλόπουλος- ( 9ος αιώνας, Χρονογραφία Γεωργίου Μοναχού)
Γεώργιος Κύπριος- ( περ.750, επίσκοπος)
Γρηγόριος Ακρίτας -( 8ος αιώνας, ασκητής)
Ηλίας Ραχίτης- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, Σικελία)
Θεόδοτος Σελλοκαλάς- ( 9ος αιώνας, Βιθυνία)
Θεόδωρος Κασσιτεράς -( 9ος αιώνας, επίσκοπος)
Θεόδωρος Κρατερός- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, στρατηγός Βουκελλαρίων)
Θεόδωρος Τζίρος-6-7ος αιώνας, Φώτιου Λεξικογρ.
Ιμέριος Χοίρος- ( 9ος αιώνας, πατρίκιος)
Ιωάννης Κακοσάμπας- ( πρώτο μισό 9ου αιώνα, εικοναλάτρης)
Ιωάννης Κρούκις- Διοικητής του Πρασίνου μέρου, 7ος αιώνας, Πασχάλιο Χρονικό.
Ιωάννης Πλαγιώτης -(7ος αιώνας, ιλλούστριος)
Ιωάννης Πλατύς -( 7ος αιώνας, Έξαρχος Ραβέννας)
Λέων Βαλελάδης-επίσκοπος, 8ος αιώνας, Θεοδ. Στουδίτη, Scr.Ecc.
Λέων Χοιροσφάκτης- ( 9ος αιώνας, μάγιστρος)
Μανικοφάγος- (πρώτο μισό 9ου αιώνα, Αμόριο)
Μανουήλ Κουρτίκης ( 10ος αιώνας, πατρίκιος και δρουγγάριος, Συνεχιστές Θεοφάνους)
Μιχαήλ Διαβολινός -( 10ος αιώνας, Συνεχιστές Θεοφάνους)
Μιχαήλ Λαχανοδράκων -( 8ος αιώνας, συγκλητικός)
Πατρίκιος Κλαυσύς- 8ος αιώνας,  Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.
Πέτρος Μογγός- 9ος αιώνας, Φώτιου Λεξικογρ.
Ρωμανός Αργυρόπουλος, (9ος αιώνας, μεγιστάνας και μετέπειτα αυτοκράτορας, ως Ρωμανός Γ’, Χρονογραφία Γεώργιου Μοναχού, 873(3))
Σισίνιος Παστιλλάς-έξαρχος, 9ος αιώνας, Γεωργίου Μοναχού-Χρονογραφία.
Τιμόθεος Λιτροβούλης-8ος αιώνας, Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.
Χρυσάφιος Τζουμάς- ευνούχος, 8ος αιώνας, Θεοφάνη Ομολογ.Χρονικό.

.........................................................................
Βιβλιογραφία και πηγές στο πρώτο μέρος.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Ετυμολογίες και ερμηνείες επωνύμων-29/11/10

Αναλυτής- Από το μεσν./δημώδ. αναλυτής, αυτός που αναλύει λεπτομερώς τα πράγματα, από το αρχ. ρήμα αναλύω. Ως επώνυμο τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα, καθώς αναφέρεται κάποιος Αναλυτής στην Κεφαλονιά το 1264, αλλά και το 1331/2 αναφέρεται κάποιος Κωνσταντίνος Αναλυτής, ιερέας-δωρητής της εκκλησίας των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα Φωκίδας. (ΛΔΗΜ) (BZP)
Αναματερός- Από το δημώδες αναματερό και αναματηρό, το δοχείο που μπαίνει το ανάμα. Ανάμα λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία το κόκκινο κρασί που χρησιμοποιείται για τη Θεία Ευχαριστία, <μεσν. νάμα με τη σημερινή σημασία< αρχ. νᾶμα «τρεχούμενο νερό». (ΛΤ) (ΛΔΗΜ)

Απέργης- Από το μεσν. απέργης, ο αμαρτωλός, ό άνομος. Από το ουσ. απέργιν, η αμαρτία, ανομία. (TRAPP)

Αξαόπουλος-  α)Από το δημώδες αξάγι/αξάι, το εξάγιον, το αλεύρι που δίνεται για αμοιβή στο μυλωνά. β) Ίσως από διαλεκτ. μορφή(Πελ/σος) του δημωδ. επιθέτου άξαντος/άξαστος, ο αλανάριστος, αυτού που δεν μπορεί να λαναριστεί το μαλλί του. Η πρώτη εκδοχή πρέπει να θεωρηθεί επικρατέστερη. (ΛΔΗΜ)
Γιαλούσης/Γιαλουσάκης- Από το δημωδ. ο κάτοικος σε παράλιες περιοχές, κοντά σε γιαλούς, ή αυτός που ζει παραλιακά και ζει από την αλιεία και κατά συνέπεια ο άκληρος, ο φτωχός. (ΛΔΗΜ)
Γραμματικός/Γραμματίκας/Γραμματικόπουλος κ.α.- Από το δημώδ. γραμματικός, ο γραμματέας, από το αρχ. ουσ. γραμματικός. Ως επώνυμο τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, καθώς μεταξύ άλλων αναφέρονται οι Γεώργιος Γραμματικός-Βέρροια-1338, Γραμματικόπουλος-Κρήτη-1452, Μιχαήλ Γραμματικός-Ραδόλιβος(Σέρρες)-1316, κ.α. (ΛΔΗΜ) (BZP) {ΜΣΚ}
Δοκανάρης - Από το μεσν./δημώδ. δόκανο, ο δοκός, αλλιώς το δοκάνι, <αρχ. δοκός. Σχηματίστηκε με τη συνήθη επαγγελματική κατάληξη –άρης, βλ.βαρκάρης, γελαδάρης, λυράρης, περιβολάρης κ.τ.λ. . Προφανώς η λέξη δοκανάρης θα είχε τη σημασία του κατασκευαστή ή εμπόρου δοκάνων. (ΛΔΗΜ)
Δοκανίκης- Από το δημώδ. δοκανίκι, αλλιώς το δεκανίκι, μπαστούνι αναπήρων ή γερόντων. Η λέξη από το μεσν. δεκανίκιν, υποκορ. του ουσιαστικοποιημένου ουδ.επιθέτου «δεκανικόν ραβδίον», ‘ραβδί του δεκάνου, του δεσμοφύλακα’. (ΛΔΗΜ) (ΛΤ)
Ζουδιάρης- Από το δημωδ. ζουδιάρης, παλιότερα ο «μαγος» προς την εκδίωξη των ζουδιών, ζωδίων, δαιμονίων, στοιχειών. (ΛΔΗΜ)
Ματαράς-1) Από τη λέξη μάτι συν την μεγενθ. επίθημα. –αράς, αυτός που έχει μεγάλα μάτια, ή λιγότερο πιθανό, 2) από το δημωδ. ματαράς(ο), είδος δερμάτινου ασκού,παγουριού, για τη μεταφορά νερού, από κηνυγούς και αγρότες. (ΛΔΗΜ)
Ματρακούκας-Από το ιδιωμ. ματρακούκα, αλλιώς η μανδραγόρα<αρχ.μανδραγόρας. (ΛΔΗΜ)
Μπαρτζόκας- Από το βλαχ. bardzu “σταχτόχρωμος”  και την βλαχ. υποκορ. καταλ. –oca(καταλ.σλαβ.αρχής). {ΤΟΖ}
Νιάρχος- Από το σπάνιο βαφτιστικό Νέαρχος, όνομα αγίου που γιορτάζει στις 22 Απριλίου, <νε(ο)+-άρχος(άρχω)(Λ.Μ)
Πουλακίδας- Από το δημώδ. πουκακίδα, η πουλάδα, η μικρή κότα, υποκορ. του πουλιού. (Λ.Τ)
Παλάβρας-Παλαύρας- Από το δημωδ. παλάβρα, ανόητος λόγος, κομπορρημοσύνη,< ισπαν. palavra `λέξη΄<λατ. parabola<ελνστ. παραβολή.(ΛΤ) (ΛΔΗΜ)

.........................................................................
Οι συντομογραφίες με τη βιβλιογραφία βρίσκονται εδώ.  

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Επώνυμα του παρελθόντος-Θήβα, 1528/9 (α)

Η Οθωμανική αυτοκρατορία αν και σχεδόν καταστροφική για την ανάπτυξη των Βαλκανίων τους αιώνες της κυριαρχίας της εδώ μπορούμε να της αναγνωρίσουμε την οργάνωση της αυτοκρατορίας της και την ανεπτυγμένη γραφειοκρατία. Αποτέλεσμα αυτής της γραφειοκρατίας είναι και οι λεπτομερείς απογραφές , χρήσιμές και για την κατανόηση της ιστορίας των ελληνικών ονομάτων και επιθέτων, που μας ενδιαφέρουν σ’αυτό το ιστολόγιο.
 Μια απο αυτές τις απογραφές μας είναι διαθέσιμη σήμερα χάρη στη σημαντική ιστορικό, ειδική στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και των καραμανλίδικων σπουδών, Ευαγγελία Μπαλτά.     
   Συγκεκριμένα θα παραθέσω πιο κάτω, και σε άλλες τρεις δημοσιεύσεις τα ονοματεπώνυμα των χριστιανών κατοίκων της πόλης της Θήβας σύμφωνα με την απογραφή του 1528/9.
 Έχω προσπαθήσει να καταλάβω και να μεταγράψω με ελληνικούς χαρακτήρες τα ονόματα που η κα. Μπαλτά μετέγραψε από τα οθωμανικά αρχεία σε λατινικούς χαρακτήρες, γνωρίζοντας κάποιες βασικές αρχές π.χ. τα κατάστιχα το όνομα Σταμάτης το γράφουν Istamad, το Θεοτόκης Seotoki, το Θαλασσινός Salasino κ.ο.κ. .
  Η Θήβα σε αντίθεση με αρκετά χωριά της Βοιωτίας, όπως και η Λειβαδιά, κατοικείται σε μεγαλύτερο ποσοστό από Έλληνες, αν και δεν λείπουν Μουσουλμάνοι, και Εβραίοι. Τα χωριά της σημερινής επαρχίας Βοιωτίας όπως δείχνει και ο παρακάτω χάρτης(από τους John Bintliff και Machiel Kiel για το έτος 1570) κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από Αρβανίτες και είναι εμφανές και από το ονοματολογικό τους.
 

Mahalle-i Kostandin Argiri
Γειτονιά Κωνσταντίνου Αργύρη


Φραντζέσκος Διδυμάρης (Francesko Didimari)
Νικόλας Διδυμάρης (Nikola Didimari)
Γιάννης Διδυμάρης (Yani Dimari)
Μανώλης Διδυμάρης (Didimar)
Γιαννίκος Μεταξάς (Yaniko Metaksa)
Αντώνης Αργυρός (Andoni Argiro)
Νικόλας Χούτος (Nikola Huto)
Γιώργης Μανίκας (Yorgi Maniko)
Γέρος Μανίκος (Yero Maniko)
Γιάννης Κόκκινος (Yani Kokin)
Αντώνης Μανίκος (Andoni Maniko)
Θεοτόκης Παπαβασιλάκος (Seotoki PapaVasilako)
Γιάννης Μαυράγγελος (Yani Mavrangelo)
Γιώργης Μαυράγγελος (Yorgi Mavrangelo)
Θεοτόκης Τραχώνης (Seotoki Trahoni)
Γιώργης Διδυμάρης (Yorgi Didimari)
Γιάννης ____;____(Yani Kocokura)
Φραντζέσκος Στυλιανός (Francesko Silyano)
Μιχάλης Διδυμάρης (Mihal Didimar)
Σταμάτης Βάκος (Istamad Vako)
Παύλος Βάκος (Pavlo Vako)
Γιώργης Γληγόρης (Yorgi Igligor)
Αντώνης Σκουφής (Andoni Izkufi)
Νικόλας Σκουφής (Nikola Izkufi)
Βαρθολομαίος Μεταξάς (Vartolomya Metaksa)
Νικόλας Γιακουμής (Nikola Yakomo)
Δημήτρης Γάβανος (Dimitri Gavano)
Πέτρος Ράντος (Petro Rando)
Θόδωρος Ράντος (Todoro Rando)
Βάσος Κοσμάς (Vasa Kozma)
Δημήτρης Κοκκίνης (Dimitri Kokini)
Θόδωρος Κοκκίνης (Todor Kokini)
Νικόλας Κοκκίνης (Nikola Kokini)
Πέτρος Καψάλης (Petro Kapsali)
Γιώργης Ζάχος (Yorgi Zahyo)
Δημήτρης Ζάχος (Dimitri Zahyo)
Λινάρδος Κωνσταντάς (Linardo Kostanda)
Στέφανος Στατήρας ( Istefano Istatira)
Νικόλας Στατήρας (Nikola Istatira)
Γιώργης Αργύρης (Yorgi Argiri)
Νικόλας Αργύρης (Nikola Argiri)
Γιώργης Τριαντάφυλλος (Yorgi Trandasporo)
Γιώργης Βυζαράκης (Yorgi Vizaraki)
Λουκάς Νικολάκης (Luka Nikolaki)
Γιάννης Νικολάκης (Yani Nikolaki)
Ανδρέας Πλαστήρας (Andiriya Plastir)
Αντώνης Πλαστήρας (Andoni Plastir)
Αντώνης Παπακούμος (Andoni Papakumo)
Σταμάτης Παπακούμος (Istamad Papakumo)
Πέτρος Στατήρας (Petro Istatira)
Γιώργης Παπαπαύλος (Yorgi Papapavlo)
Αντώνης Λιμπέρης/Λιβέρης (Andoni Liveri)
Γιάννης Βυζαράκης (Yani Vizaraki)
Γιακουμής Βυζαράκης (Yakomo Vizaraki)
Παπα-Γιώργης Παπαβασιλάκος (Papa Yorgi Papavasilako)
Μανώλης Αργύρης (Manol Argiri)
Σταμάτης __;___  ( Istamad Vircali)
Δημητρίκας __;__ (Dimitrika Peralisa)
Φραντζέσκος Μεταξάς (Francesko Metaksa)
Γιώργης Μανάσσης ( Yorgi Manasi)
Γιάννης Μανάσσης (Yani Manasi)
Γιάννης Γούναρης (Yani Gunari)
Μίχος Στατήρας (Miho Istatira)
Γιώργης Σκουφίτης (Yorgi Izkufiti)
Θόδωρος Μεταξάς (Todoro Metaksa)
Δημήτρης Σκανδάλης(;;) (Dimitri Iskapandalo)
Νικόλας Μαργάρος (Nikola Margaro)
Γιάννης Γάβανος (Yani Gavano)
Γιάννης Αντρώνης (Yani Androno)
Κοσμάς Αντρώνης (Kozma Androno)
Γιώργης Μπάλας (Yorgi Bala)
Δημήτρης Ροκανάς (Dimitri Rokana)
Νικόλας Ροκανάς (Nikola Rokana)
Στυλιανός Κολιός (Istilyano Golyo)
Νικόλας Κολιός (Nikola Golyo)
Αντώνης Ρούσουνας (Andoni Rusuna)
Νέρης Φραγκούλας (Neri Firangula)
Γιάννης Καραμάλλης(;) (Yani Gramali)
Νικόλας Θαλασσινός (Nikola Salasino)
Δημήτρης Θαλασσινός (Dimitri Salasino)
Αντώνης Ζουρνάς (Andoni Zurna)
Γιώργης Γραμματικός (Yorgi Gramatiko)
Γιάννης Νικόλα Μεταξάς (Yani Nikola Metaksa)
Δημήτρης Φραγκούλας (Dimitri Firangula)
Παύλος Μεταξάς (Pavlo Metaksa)
Γιάννης Κουρούνης (Yani Kuruni)
Γιάννης Γιαννίρος (Yani Yaniro)
Κωνσταντίνος Θαλασσινός (Kostadin Salasino)
Γιάννης Μάργαρης(-ός) (Yani Margaro)
Δημήτρης Κορφίρης (Dimitri Korfiri)
Γιάννης Μυλωνάς (Yani Milona)
Γιώργης Γούναρης (Yorgi Gunari)
Γιάννης Ράντος (Yani Rando)
Αντώνης Κοκκίνης (Andoni Kokini)
Αντώνης Μεταξάς (Andoni Metaksa)Mahalle-I Vakarohi
Γειτονιά Βακαρόχη(;)

Κυριάκος Καψιπόδης (Kiryako Kapsipod)
Δημήτρης Αγαπητός (Dimitri Agapito)
Ρεμούνδος Αγαπητός( Remunda Agapito)
Δημήτρης Μπανίτσας ( Dimitri Banica)
Γιώργης Κοριζής (Yorgi Korizi)
Σταμάτης Κοριζής (Istamad Korizi)
Σταμάτης Παπαπέτρος (Istamad Papapetro)
Φραγκόπουλος Κατακουζηνός (Firangopulo Katakuzino)
Δημήτρης Κατακουζηνός (Dimitri Katakuzino)
Παύλος Κατακουζηνός (Pavlo Katakuzino)
Σταμάτης Κατακουζηνός (Istamad Katakuzino)
Γιώργης Πούλος (Yorgi Pulo)
Ζήσης Πούλος (Zi(;) Pulo)
Αντώνης Πούλος (Andoni Pulo)
Δούκας Τραχώνης (Duka Trahoni)
Αντώνης Γερομίχος (Andoni Yeromiho)
___;___   Γερομίχος (Yomanyo Yeromiho)
Φραντζέσκος Γερομίχος ( Francesko Yeromiho)
Παύλος Γερομίχος (Pavlo Yeromiho)
Κωνσταντίνος Βελούδης (Kostandin Veludi)
Γιάννης Βελούδης ( Yani Veludi)
Παύλος Καπελάτος (Pavlo Kapelato)
Σταμάτης Καπελάτος (Istamad Kapelato)
Νικόλας Καβαλιεράτος (Nikola Kavalerato)
Γιάννης Καβαλιεράτος (Yani Kavalerato)
Αντώνης Καβαλιεράτος (Andoni Kavalerato)
Πέτρος Γερομίχος (Petro Yerominho)
Αντώνης Γλάβας (Andoni Iglava)
Σταμάτης Γλάβας (Istamad Iglava)
Νικόλας Γερομίχος (Nikola Yeromiho)
Μανώλης Γλάβας (Manoli Iglava)
Μιχάλης Παπαδόπουλος ( Mihal Papadopulo)
Νικόλας _____ (Nikola Lapindi)
Αντρέας Πετρόγαλος(;) (Andrea Petrogalo)
Γιώργης Πετρόγαλος(;) (Yorgi Petrogalo)
Γιώργης Καψάρας ( Yorgi Kapsara)
Πετρος Καψάρας (Petro Kapsira)
Γιώργης Φιράσης (Yorgi Firasi)
Δήμας Ραβαλάρης(Dima Ravalar)

Δημήτρης Πετρόγαλος(;) (Dimitri Petrogalo)
Νικόλας Λούπος ( Nikola Lupo)
Σταμάτης Λούπος (Istamad Lupo)
Πέτρος Λούπος (Petro Lupo)
Κωνσταντίνος ___ (Kontandino Lapindi)
Γιώργης ___ (Yorgi Lapindi)
Γιώργης Σκούρας (Yorgi Iskura)
???????? Αντώνης (Ganyara Andoni)
Γιάννης Αντώνης (Yani Andoni)
Γιάννης ___;___ (Yani Farcino)
Νικόλας Μονομάχος ( Nikola Monomaho)
Μονομάχος Φανούρης (Monomaho Fanuri)
Κωνσταντίνος Βαρδαλάτος; (Kostandin Vardalado)
Νικόλας Ντόλας (Nikola Dola)
Δημήτρης Καπλάνης (Dimitri Kaplan)
Γιάννης Καπλάνης (Yani Kaplan)
Παναγής Κυράννας (Panayi Kiranya)
Νικόλας Κακκαβός (Nikola Kakavo)
Γιακουμής Πολυδούρης(;) (Yakomo Pihaduri)
Σταμάτης Σγουρόπουλος (Istamad Uzguropulo)
Γιώργης Πολυδούρης(;) (Yorgi Pihaduri)
Κωνσταντίνος Πολυδούρης(;)  (Kostandin Pihaduri)
Νικόλας Κουμανταδόρος (Nikola Kumandadori)
Μιχάλης Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Mihal Iskopelya)
Φίλιππος Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Filipo Iskopelya)
Αλέξης Αντρής (Aleksi Andiri)
Σωτήρχος Σγουρόπουλος (Sotirho Uzguropulo)
Μιχάλης Σαχίνης (Mihal Sahini)
Ανδρέας Σελάς ( Andririya Sela)
Γιάννης Σελάς (Yani Sela)
Νικόλας Σελάς (Nikola Sela)
Γιώργης Σελάς (Yorgi Sela)
Δημήτρης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Γέρος Κουμανταδόρος (Yero Kumandadori)
Δημήτρης Κουκής (Dimitri Kuki)
Γιώργης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Σέργιος Ρίτσος (Serio Rico)
Αντώνης Ρίτσος (Andoni Rico)
Αντώνης Πουλόγερος (Andoni Puloyero)
Πέτρος Πολυδούρης(;)  (Petro Pihadur)
Γιάννης Πολυδούρης(;)  (Yani Pihadur)
Νικόλας Καλίσκας ( Nikola Kaliska)
Γιάννης Ξυλοκαστρίτης (Yani Zilokastriti)
Γιάννης Μαργέλος ;- Μαγαρέλος ; (Yani Magarelo)
Γιώργης Μαργέλος ;- Μαγαρέλος ; (Yorgi Magarelo)
Νικόλας Κορυζής (Nikola Korizi)
Νικόλας Αρτινός (Nikola Artino)
Γιάννης Σκοπέλης(;)(Σκοπελίτης) (Yani Iskopelya)
Αντώνης Φραντζής (;) (Andoni Ferazi)
Αντώνης  Ψάρης(;) (Andoni Piseri)
Γιάννης Καλοσυνάτης (Yani Kalozinati)
Αντώνης Καλοσυνάτης (Andoni Kalozinati)
Νικόλας Καλοσυνάτης (Nikola Kalozinati)
Παπασταμάτης (PapaIstamad)
Δημήτρης Παπασταμάτης (Dimitri Papaistamad)
Κυριάκος Λογίζος (Kiryako Loyizo)
Φραντζέσκος Λογίζος (Francesko Loyizo)
Παύλος Λογίζος (Pavlo Loyizo)
Νικόλας Άρπας (Nikola Arpa)
Δημήτρης Χαλκιδικιώτης(;) (Dimitri Kalsidika)
Γιώργης Ορφανός (Yorgi Orfano)
Σταμάτης Ορφανός (Istamad Orfano)
Γιάννης Πανοπιγατούλης(;) (Yani Panopigatuli)
Πέτρος Γούναρης (Petro Gunar)
Γιώργος Λέκας Μυλωνάς (Yorgi Leka Milona)
Θόδωρος Κοχίλας (Todor Kohila)
Γιάννης Πικουλάρης (Yani Piculari)
Άγγελος Δεινοπίστης (;;) (Angelo Dinopisti)
Γιάννης Λειβαδίτης (Yani Livadit)
Γκίνης Ορφανός (Gini Orfano)
Γιάννης Μαρμαράς (Yani Marmara)
Κωνσταντίνος Βάλαρης (Kostandin Valari)
Σταμάτης Βουκελάρης (Istamad Vukalari)
Νικόλας Φραγκόπουλος (Nikola Firankopulo)
Αντώνης Γερομίχος (Andoni Yeromiho)
Αντώνης Φιρμασούλης(;) (Andoni Firmasuli)
Αντώνης Βελούδης (Andoni Veludi)
Μιχάλης Λαγός (;) (Mihal Lanco)
Αντώνης Θεοτόκης Κασίδας (Andoni Seotoki Kasida)
Γιάννης Λαμπίρης (Yani Lanbiri)
Μιχάλης Καβαλιώτης (Mihal Kavalöt)  
Νικόλας Πάλλης (Nikola Pali)
Γιώργης Κουμανταδόρος (Yorgi Kumandadori)
Γιάννης Χρήστος (Yani Hristo)
Μανώλης Λογίζος (Manol Golizo)
Κύρος(;) Αλαμάνος (Koro Alamano)
Δημήτρης Χρήστος (Dimitri Hristo)
Νικόλας Κατακουζηνός (Nikola Katakuzino)
Γιώργης Παλιομίχος (;;) (Yorgi Porominho)
Γιώργης Τραχώνης (Yorgi Trahoni)
Γιάννης Φραγκόπουλος (Yani Firangopulo)
Αντώνης Μικρογκλάβας (Andoni Migroglava)
Πέτρος Βελούδης ( Petro Velud)
Μιχάλης Παπασταμάτης (Mihal PapaIstamad)- Rural and urban population in the sancak of Euripos in the early 16th Century, Evangelia Balta,  Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα,1992.