Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Επίθετα φίλων αναγνωστών-28/07/11


Αψόμωτος- Απο το δημώδες αψώμωτος,  επίθετο το οποίο σύμφωνα με το Δημητράκο δηλώνει τον άωρο, τον αγίνωτο, τον άσαρκο ή αυτόν που δεν ‘μέστωσε’, δεν ‘εψώμωσε’. Προφανώς πρόκειται για επώνυμο που προήλθε από παρατσούκλι του πρώτου φέροντος, λόγω φυσικών χαρακτηριστικών , π.χ. αδύνατος. (ΛΔΗΜ)Μικές- Το επίθετο αυτό (πατρωνυμικό) προέρχεται απο το υποκοριστικό/χαϊδευτικό του βαφτιστικού Μιχαήλ-Μιχάλης όπως αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον ελληνικό νησιωτικό χώρο με επιρροή απο δυτικές εκδοχές (πρβλ. Ιταλικό Michele). Π.χ. ο πατέρας του Κωνσταντίνου Κανάρη Μιχάλης έμεινε γνωστός ως Μικές.


Πολίτης(Λευκάδα)- Η ετυμολογία του επωνύμου αυτού είναι προφανής. Η περίπτωση να προέρχεται από μια οποιαδήποτε πόλη, εκτός από την Πόλη, δεν είναι τόσο πιθανή κατά τη γνώμη μου επειδή δεν υπήρχε λόγος να μην σχηματιστεί επώνυμα π.χ. Γιαννιώτης από τα Γιάννενα, Σμυρνιός από τη Σμύρνη κ.ο.κ. .
Μερικά από τα στοιχεία που βρήκα στις διάφορες προσβάσιμες πηγές που έχω τώρα είναι ότι οικογένεια Πολίτη εντοπίζεται στην Ζάκυνθο προερχόμενη από τη Λευκάδα το 1654. Η οικογένεια αυτή σύμφωνα με το Λεωνίδα Ζώη στο έργο του Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήνα 1963, τόμος Α’, σελ.539.
 Επειδή η επαφή των νησιών του Ιονίου κατά την περίοδο της βενετοκρατίας ήταν πολύ στενή και οικογένειες, «κοινών» και «»»»ευγενών»»»» πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον να γνωρίζεις ότι οικογένεια με το επώνυμο Πολίτης, απαντάται στο Libro dOro της Κέρκυρας, καταγεγγραμένο από τον ντόπιο ιστορικο Ανδρέας Μαρμορά, το 1672.
Όσον αφορά στο επώνυμο αυτό στη Λευκάδα. Πρώτη, τουλάχιστον απο τα στοιχεία που κατάφερα να συγκεντρώσω, αναφορά του επωνύμου Πολίτη γίνεται το έτος 1754 όπου καταγράφεται μέλος της ως μέλος του Consiglio Civico της βενετοκρατούμενης Αγιαμαύρας. (Τα επίθετα καταγράφτηκαν με λατινικούς χαρακτήρες, Polliti).
(Οι πληροφορίες από το έργο του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή, Livre d'or de la noblesse Ionienne, Αθήνα, 1925, τομ.Α, σελ.288.)


Λιάτος- Θα έκανα την υπόθεση ότι το επώνυμο προέρχεται από τα αρβανίτικα.  Ίσως σχετίζεται με παρόμοια επώνυμα όπως Γλιάτας, το οποίο προέρχεται από το αρβαν. γλjατε, που δηλώνει τον ψηλό άνθρωπο.  

Βαλσάμης- Προφανώς σχετίζεται με το ουσ. βάλσαμο, το άρωμα, η αρωματική ουσία. Η λέξη στη δημοτική και ως μπάλσαμο, ενώ προέρχεται απο το αρχ. βάλσαμον. Ως επώνυμο πιστεύω οτι προέρχεται απο το βαφτιστικό Βαλσάμης, το οποίο βρήκα σε αρκετές εγγραφές στους καταλόγους του ΟΤΕ. 
Ως επώνυμο, έχω βρει πάρομοια: έναν Βαλσαμόπουλο τον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, Βαλσαμών στη Χαλκιδική το 1301, έναν κληρικό Κωνσταντίνο Βαλσάμωνος το 1357 στην Πόλη κ.α. .

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Επώνυμα του παρελθόντος- Δυτικός Μοριάς(1330-50)

  Παρακάτω παραθέτω περίπου 500 ονοματεπώνυμα Ελλήνων κατοίκων της Δυτικής Πελοποννήσου, όπως αυτά καταγράφηκαν σε έγγραφα της περιόδου της Φραγκοκρατίας(πρώτο μισό του 14ου αιώνα) όταν οι συγκεκριμένες περιοχές (χωριά Αλμυρό, Καλύβια, Κανάλι, Ξηρομηλιά, Λαγκάδα, Κατσίκοβα, Ανδραβίδα, Μαύριον, Πρινίτσα, Βασιλικό, Ποταμιάνοι κ.α. της περιοχής των σημερινών νομών Ηλείας-Μεσσηνίας.) δόθηκαν ως φέουδα στον Νικόλο Ατζαγιόλι.

Αβανέας Γεώργιος
Georgius Avanea
Αγγελόπουλος Δωράκης
Angelopulus Dorachis
Αγγελόπουλος Δωράκης
Angelopulus Dorachis
Αγιουτάριος Κωνσταντίνος
Constantinus Ayutarius
Αγροκάντου Ελένη
Heleni Agrocanta
Αζάπης Γιάννης
Janne Azapi
Αθανασόπουλος Θεόδωρος
Athanasopulus Theodorus
Ακτύπης Γεώργιος
Actipi Georgius
Αλαμάνος Μαχαίριος
Alamanus Macherius
Αλεξανδρής Νικόλαος
Alexandri Nicolaus
Αλιπαντιάνος Γεώργιος
Georgius Alipadiano
Αλκένης Δημήτρης
Alceni Dimitri
Ανάλατος Δημήτριος
Amalatos Demetrius
Ανάλατος Ιωάννης
Analati Johannes
Ανανέας Γεώργιος
Anenea Georgius
Αναστόπουλος Νικόλαος
Anastopulus Nicolaus
Ανδρίτσας Θωμάς
Andrizas Thomas
Ανδρονικόπουλος Γεώργιος
Andrenicopulo Georgius
Ανδρόνικος Γεώργιος
Andronico Georgius
Ανδρόνικος Στέφανος
Stefanus Andronico
Αντύπας Γεώργιος
Antipi Georgius
Αντύπας Ιωάννης
Antipa Johannes
Αργάτης Φίλιππος
Argati Philippus
Αργυρομανίκης Γεώργιος
Agiromanicis Georgius
Αρμένης Aymeonus
Aymeonus Armenus
Ασπρογαλέας Συμεών
Assprigalea Simeo
Ασπρολέων Γεώργιος
Aspraleo Georgius
Ασπρολέων Ιωάννης
Aspraleo Johannes
Ασσημάρης Βασίλειος
Assimari Vasilius
Αφρόπουλος Βασίλης
Vasili Afropolo
Βαλάνος(Μπαλάνος;) Γρηγόριος
Balanus Gregorius
Βαλάντης Βασίλης
Vasili Vallantis
Βαλάντης Τετράδης
Tetradi Vellenti
Βαμβακάς Νικόλαος
Nicolaus Banbaca
Βαραβάς Γεώργιος
Barabas Georgius
Βαρβάρης Ιωάννης
Barbari Johannes
Βαρβάρης Κώστας
Barbari Costa
Βαρβάρης Λέων
Barbari Leo
Βαρόπουλος Κωνσταντίνος
Varopulus Constantinus
Βαρυμάνδρας Νικόλας
Nicola Varimandra
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Georgius Basillopono
Βινάδης Βασίλειος
Vinadi Basilius
Βισαδόπουλος(;) Κωνσταντίνος
Visadopulus Constantinus
Βισκιώτης Νικόλαος
Biscioti Nicolaus
Βιτσέντζος Πέτρος
Viczanczus Petrus
Βλάσης Λέων
Leu Blasi
Βλάχος Τετράδης
Tetradius Blacchus
Βοϊδομάτης(;)
Volomati
Βόρκας Μανώλης
Manollus Vorcas
Βοσκόπουλος Νικηφόρος
Voscopulus Nichiforus
Βουλανίτης Δημήτριος
Demetrius Bullaniti
Βούρτζης Ιάκωβος
Iacobus Burzis
Βρανάς Ανδρέας
Vrana Andree
Βρανάς παπα-Θεόδωρος
Papa Theodoro Vrana
Βρούζης Θεοφύλακτος
Theofilato Bruzi
Βρούζης Φίλιππος
Philippus Bruci
Βρούκης Ξένος
Exsenio Bruci
Βρυώνης Νικόλας
Nicola Brioni
Γαϊδαράτος Σταμάτης
Gaydaratus Stamatis
Γαλόπουλος(;) Γιάννης
Gianni Ghaliopoli
Γιαλονάς Ιωάννης
Jalona Johannes
Γιαννέτης Γεώργιος
Georgius Jannetis
Γιαννιτσόπουλος Ιωάννης
Johannes Johannizopulus
Γιαννούζης(;-τζης) Θεοφύλακτος
Theophilactos Januzi
Γιαννούλης Μάρτης
Joannulli Matri
Γιανουάρης(;) Γεώργιος
Januagraos Georgius
Γονάτος
Gonatu
Γουδέλλης Βασίλειος
Basilius Cudelli
Γουλιέλμος Θεόδωρος
Guillermi Theodorus
Γούναρης Νικόλαος
Nicolaus Guneri
Γούρης Γεώργιος
Georgius Guri
Γούρης Γεώργιος
Guri Georgius
Γραμματικόπουλος
Gramaticopulus
Γραμματικόπουλος Νικόλαος
Gramaticopulus Nicolaus
Γραμματικός
Gramatico
Γραμματικός Γεώργιος
Gramatico Georgius
Γρίβας Ιωάννης
Crivasi Johannes
Γριβή Μεγάλη
Megali Grivi
Γρίζης Ιωάννης
Grissi Johannes
Δαβιωτίκης Μαυριανός
Mabrianos Daviotici
Δαμοτίας(;) Μαυριανός
Damotia Mavrianos
Δασινάρης
Dasinari
Δεμέστικος Κώστας
Costa Demesticus
Δεξόμενος Γεώργιος
Georgius Deccsomenus
Δεφτερηνός Παπα-Κοσμάς
Deftereno Papa Cosma
Δημητρόπουλος Γεώργιος
Georgius Demitropoli
Δημητρόπουλος Νικόλαος
Nicolaus Demetropoli
Διαμάντης Κώστας
Dyanati Costa
Διάστη Παρασκευή
Pareschevi Diasti
Διάστης Βασίλειος
Vassilius Distis/Diastis
Δονάτος Γιώτης
Gioti Donato
Δοξαπατρής Θόδωρος
Todero Dossopatri
Δούκας
Ducha
Δραγάνος Νικηφόρος
Nichiforus Darganus
Δραγάνος Νικόλαος
Nicholaus Darganus
Δραγάρης Λέων
Leo Dragari
Δραγουμάνος Γιάννης
Janne Draghomano
Δρακόπουλος Πέτρος
Petrus Dragopulus
Δράκος Νικόλας
Nicola Draco
Δρυμωνιάτης Θεοτόκης
Theodochi Drimoniati
Εβδομάδας Κωνσταντίνος
Constandino Evedomada
Ερημίτης Ιωάννης
Johannes Herimitu
Ερμόδρομος(;) Βασίλειος
Ermodromo Basilius
Ζαρκοπόδης(;) Ξένος
Zarcopodis Seno
Ζαφειρόπουλος(;) Τετράδης
Tetradis Zafaropodi
Ζαχαρέας Πατάπης
Zacharea Patapi
Ζουνόπουλος(;) Θεοφύλακτος
Zunopulus Theofilaco
Ζωγράφος Λεών
Leo Isograffo
Θεόδωρος Κρανίδης
Theoderus Crenidi
Θεόδωρος Κρεμμύδης
Theoderus Cremidi
Θεόφιλος Σταμάτης
Thesilos Stamati
Θερμησιάνος(;) Νικόλαος
Terrisassiani Nicolaus
Θεωνόπουλος(;Θωμόπουλος) Ανδρέας
Theomopulus Andreas
Ιριάτης Γιάννης
Janne Iriati
Ιωαννούλης
Johanulli
Καβαλλέας Θεόδωρος
Cavallea Theodorus
Καγκελάριος Μιχάλης
Cancellarius Michael
Κακκαβάκης Ιωάννης
Johannes caccavachi
Κακούρης(;) Ιωάννης
Cecuri Johannes
Καλαθάς Νικόλαος
Nicholaus Calatha
Καλάκας Βασίλειος
Calacha Basilius
Καλάκας Νικόλαος
Calacha Nicolaus
Καλαμαράς
Calamara
Καλαμαρινός Βλάσσιος
Blasius Calamarino
Καλαματιανός Γιώργης
Giorgi Calamatiano
Καλάντης Ιωάννης
Johannes Calandi
Καλαντινός Κυριάκος
Churiachus Calandinus
Καλάντος Γεώργιος
Georgius Calados
Καλαφάτης Ιωάννης
Johannes Calaffati
Καλόγηρος Βασίλης
Caloyro Vasili
Καλομίλης παπα-Νικόλας
Calomili Papa Nicella
Καλόπουλος Σταμάτιος
Calopulus Stamatus
Καλούδης Ιωάννης
Caludi Johanne
Καλοφόρης Στέφανος
Caloforis Stephanus
Καλόφωνος
Calofanus
Καμπανάρης Στέφανος
Campanarius Stephanus
Καμπέρας Ιωάννης
Camberra Johanne
Καμπίτης(;) Θεόδωρος
Theoderus Conbiti
Κανατάς Ανδρέας
Canatas Andreas
Καντόπουλος Αργυρός
Cantopulus Argiro
Κάπαρος Σάββας
Sava Caparos
Καπιούσης Θεόδωρος
Capiusi Theodorus
Καραβάς Νικόλαος
Carabas Nicholaus
Καραβέλλος Σαβατιανός
Carabellu Sabatyanos
Καρατζόπουλος Ανδρέας
Carazopolo Andreas
Καραφλός Νικόλαος
Nicolaus Caravlus
Καραφλός Πέτρος
Petrus Caravli
Καρβάλης Ιωάννης
Carbali Johanni
Καρτούλας Φωτεινός
Cartula Futino
Καρυάτης Νικόλας
Cariati Nicola
Καρυδάκης Μανουήλ
Manuel Caridacius
Κάσσαρης Κώνστας
Cassaris Constas
Κασσόπουλος Θεόδωρος
Casopulus Theodorus
Καταλάνος Βαρθολομαίος
Catalanus Bartholomeus
Κατουζόπουλος
Catuzopulus Stamati
Κατσίβελος Πιπίνος
Pipinus Caczivellus
Κατσικαντάρης Aporicho (;)
Caczicantaris Aporicho
Κατσικαντάρης Γουλιέλμος
Guillermus Caczicantaris
Κατσικαντάρης Διαμάντης
Cazicandaris Dianatis
Κατσικάρης Γουλιέλμος
Cazicaris Guillelmus
Καψαμπέλης
Capsabeli
Κεφαλινός Θεόδωρος
Theoderus Chefalino
Κιθριώτης Βασίλειος
Vasilius Chithrioti
Κιμίνης Σταμάτης
Cimini Stamati
Κλαδευτήρης(;) Θεόδωρος
Cladostiri Theodorus
Κλαδιανός Αιμιλιανός
Cladianos Emilianos
Κλεπένος Ιωάννης
Clepeno Johanne
Κλωνάρης Επιφάνιος
Clonari Pifani
Κλωστόμαλλος Κώνστας
Clostomalus Constas
Κοκίκας(Κάτσικας;) Ξένος
Cocicas Xenos
Κόκκινος Γουλιέλμος
Scocino Guillermus
Κολασάκος Νικόλαος
Colassacho Nicolai
Κολοκίνος(;) Νικόλαος
Nicolaus Cologinus
Κολοκύθης Ιωάννης
Johannes Crapris
Κόμητας Δημήτριος
Comita Dimitrius
Κομητόπουλος Splondolo
Splondolo Comitobolo
Κομόδρομος(;) Βασίλειος
Comodromus Basilius
Κομπότης Αναστάσιος
Comboti Anastasius
Κομπότης Δημήτριος
Comboti Demetrius in Vucura
Κομπότης Ιωάννης
Comboti Johannes
Κονίδης(ή Χιονίδης;) Νικόλαος
Conidi Nicolaus
Κοντομάς Νικήτας
Condoma Nichita
Κοντός Θεόδωρος
Condo Theodorus
Κοντός Ιωάννης
Condo Johannes
Κοντός Λέων
Leo Condo
Κοντός Στέφανος
Stefanu Condo
Κοντουμάς Νικήτας
Nichita Conduma
Κορωναίος Πέτρος
Coroneus Petrus
Κοσκινάς Θεόδωρος
Coschina Theodorus
Κοσκινάς Σταμάτης
Coschina Stamati
Κοσμάς Ανδρέας
Andreas Cosma
Κοσμόπουλος Γεώργιος
Cosumuepolu Georgius
Κοτόσσης Γεώργιος
Cotossi Georgius
Κουζάλης Βασίλειος
Basilius Cuzali
Κούκος Θεόδωρος
Cuchus Theodorus
Κούκος Κώστας
Cucus Costa
Κουκουβής Λέων
Leo Cucuvi
Κουκουνίκας παπα-Χριστόδουλος
Papa Christodolu Cucunica
Κουκουράτος Γεώργιος
Cucurato Georgius
Κουλάκης Κυριάκος
Chiriacus Culaci
Κουλούρης Θεοδωρής
Theodori Culluri
Κουλουρίδης Γεώργιος
Culuridi Georgi
Κουλουριώτης Ανδρέας
Andrea Chuloriotti
Κούμαρης Γιάννης
Chumari Janne
Κουμέλης Κώστας
Cumelli Costa
Κουμέλης Νικόλαος
Cumelli Nicolaus
Κουνάλη Καλή
Cali Cunali
Κουνάλης Ιωάννης
Cunali Johannes
Κουντάνης (;) Γεώργιος
Cundan Georgius
Κουρέας Ιωάννης
Johannes Curea
Κούρκος Αντώνιος
Antonio Curcho
Κουρτεσάκης Νικόλαος
Curtisachi Nicolaus
Κουτάκης Βασίλειος
Basilius Cutachi
Κουτάλης Ιωάννης
Cutali Johanne et Migali
Κουτιλιάτης Σταμάτης
Stamati Cutiliati
Κουτουλιώτης Ιωάννης
Johannes Cotulioti
Κουτρούλης Νικόλαος
Cotrulli Nicholaus
Κουτρούλος Στέφανος
Cutrullus Stephanus
Κοφόρος(Νικηφόρος;) Γεώργιος
Georgius Cophoros
Κραγανάς Βασίλειος
Basilius Craganas
Κρανίδης Σταμάτιος
Stamatius Cranidi
Κρασέας
Crasea
Κρατίνας Νικόλαος
Nicolaus Cratina
Κρεμμυδιανός Θεόδωρος
Crimidianos Theoderus
Κρητικός Μανώλης
Manulli Critico
Κριαράς Γουλιέλμος
Guillelmus Cryara
Κριαράς Θεοφύλακτος
Theofilatius Cryara
Κριόμαλλος
Criomallu
Κρουπιάτης(Κουροπαλάτης) Κώστας
Costa Crupiati
Κωνσταντάς Μιχάλης
Costanda Michali
Λαβούδης Ιωάννης
Johanne Labudi
Λαγανάς Γεώργιος
Laganas Georgi
Λαγάνος
Laganos
Λαζαρόπουλος Νικόλαος
Lazaropolo Nicolaus
Λαθηράς Ανδρέας
Andreas Lathora
Λαλούμας Βασίλης
Laluma Vasili
Λαμπίτζης Ιωάννης
Lambici Johannes
Λαρισαίος Κυριάκος
Lariseu Chiriacius
Λαρισσαίος Tubufalo Θεόδωρος
Theoderus Tubufalo Lareseu
Λεοντόπουλος Γεώργιος
Lentopulus Georgius
Λεωνίδης Νικόλαος
Leonidi Nicolaus
Ληστιάνος Κυριάκος
Lestianus Chiriacus
Λουρέας Λουκάς
Lucas Lureas
Λυκέας
Licea
Μαγδαλινός Αλέξιος
Magdalino Alexius
Μάγος Νικόλας
Nichola Magho
Μαγουλάς Λέων
Magula Leo
Μαθέας Βασίλιος
Mathea Basilius
Μαθέας Δημήτριος
Mathea Dimitrius
Μαθέας(;) πρεσβύτερος Θεόδωρος
Theodorus Presbiter Mathea
Μακρής Ιωάννης
Johannes Macri
Μακρής Μανώλης
Macri Manulli
Μακρής Νικόλαος
Nicolau Magri
Μακριλόπουλος Κώστας
Costa Magrilopulo
Μάλλιος Νικόλας
Nichola Maglio
Μανιάτης Λέων
Leu Manati
Μανιόπουλος Ασάνης
Asani Maniopolis
Μανιτάρας Ιωάννης
Johannes Manitara
Μανιτάρας Κώστας
Costa Menetera(Manetera)
Μανουήλης Σωτήρης
Manueli Sotiri
Μανουηλόπουλος Ιωάννης
Manoillopulus Johannes
Μαντάκη ???
Marena Mandachi
Μαντινός Πυρρής
Piri Mandino
Μαριέρης Αθανάσιος
Athanasius Marieri
Μαρίνος Κώστας
Costa Marinus
Μαρμαράς
Marmoras
Μαρμαράς Νικήτας
Nisita Marmata
Μαρσέλια Φράνκο
Franco Marseglia
Μάρτης Γιάννης
Gianni Marti
Ματθαίος Βασίλειος
Basilius Matheas
Ματσούκας Δημήτριος
Dimitrius Mazucas
Μαυρόπουλος Θεόδωρος
Theoderu Maropoli
Μαύρος Σταμάτιος
Mauro Stamatus
Μαύρος Στέφανος
Maurus Stephanus
Μαυρούδης Θεόδωρος
Theodorum Mabrudi
Μελαγχρινός Βασίλειος
Basilius Melachrino
Μελής/Μέλης Νικόλαος
Nicolaus Meli
Μεσάρη Ειρήνη
Herina Mesari
Μητρόπουλος
Mitropolo
Μίζας Νικόλας
Nicola Miza
Μισητός Γιάννης
Gianni Misito
Μιχέλης Γεώργιος
Georgius Micelis
Μοναχός Ιωάννης
Johannes Monachus
Μορδάρας Βασίλειος
Basilius Mordaras
Μορφωνάς Νικόλας
Nicola Morfona
Μοσχονάς
Moscona
Μουζουνάρης Νίκος(;)
Mozunari Nichicos
Μουρδούχης Βασίλειος
Murduchi Basilius
Μουρμούρος Ιωάννης
Murmurum Johannem
Μπαμπέσσας Ιωάννης
Bambessa Johannes
Μπάσταρδος Ανδρέας
Andreas Bastardo
Μπουμπαρόπουλος
Bubaropolo
Νεοπάροικος Θόδωρος
Thodoro Neoparico
Νεοπάροικος παπα-Δημήτριος
Neoparitus papa-Demetrius
Νικολόπουλος Αγαπητός
Nicolopulos Agapitos
Νικολόπουλος παπα-Θεοτόκης
Theodoci Pape Nicolopuli
Νικολόπουλος Πέτρος
Petrus Nicolopli
Νικολούκας
Nicolucha
Νινιβέας Λουκάς
Lucas Ninivea
Ξενόπουλος Σταμάτης
Stamati Exenopoli
Ξύλινος(;) Σταμάτης
Stamati Xualino
Ξυλοπόδης Γεώργιος
Zilapodi Georgius
Παγάνος Ιωάννης
Johannes Paganus
Παλιοπαθάς(;) Λυγερός
Ligerius Palopatha
Παλιοχωρίτης(;;) Γεώργιος
Paliocorus Georgius
Παντέλας
Pandella
Παπα-Αλεξόπουλος Ιωάννης
Papa-Alexopulus Johannes
Παπαγιαννόπουλος
Leus Pappajanopulus
Παπαγιαννόπουλος Βαλσάμης
Balsamus Pappajanopulus
Παπαγιαννόπουλος Βασίλειος
Basilius Pape Johannopuli
Παπαγιωργόπουλος Ιωάννης
Johannes Papa Giorgopulo
Παπαδάς Δεστερίνος
Desterinus Papadas
Παπακυριακόπουλος Σωτήριος
Satireo Papa Chiriaccopolo
Παπακωστόπουλου Κυριακή
Chiriacchi Papa Costopolo
Παπανδρόπουλος Νικόλας
Nicola Papadropolu
Παρασχόπουλος Βασίλειος
Parascopulus Basilius
Πάροικας Μανωλάτος
Manolatus Parocas
Παρούλης Μανώλης
Manulius Parulli
Πασχάλης
Pascali
Πάσχος(;) Θεόδωρος
Theodorus Pasos
Πατέρας Ανδρέας
Andreas Poteras
Πατέρας Γεώργιος
Georgi Potera
Πατέρας παπα-Κώστας
Papa Coste Potera
Πατερέας
Paterea
Πατέρνος Νικόλαος
Nicolaus Paternos
Πατητής Ανδρέας
Andrea Patita
Παυλινός Γεώργιος
Georgi Pavlino
Πελεδιάνος Βασίλειος
Basilius Pelledianus
Πελεκάνος Κωνσταντάς
Pellicanus Costanta
Περδικόπουλος Γεώργιος
Georgius Perdicopulus
Περλεπός Βασίλης
Perlepo Vasili
Πιθαράς(;) Νικόλαος
Pithera Nicolaus
Πλαγινός Ρεϊνάλδος
Raynaldus Plagino
Πλαϊνός Ιωάννης
Johannes Playenos
Πλακώνης Στασινός
Placonis Stasinos
Πλασταράς Ιωάννης
Johanne Plastara
Πολενίτης Νικόλας
Nicolai Polenniti
Πολίτης Θεοδόσιος
Politi Theodosius
Πολίτσης Θεοδόσιος
Polici Theodosius
Ποταμιάτης παπα-Μιχαήλ
Pappa Michael Potamiatis
Πουρνάρης(;) Γεώργιος
Georgius Purnuri
Πρακτικός Βασίλειος
Basilius Pratico
Πρασιανός Βασίλειος
Basilius Prasianus
Πρεσβυτερόπουλος Βασίλειος
Presbiteropulus Basilius
Πρεσβυτερόπουλος Γεώργιος
Presbyteropulus Georgius
Πρεσβυτερόπουλος Ιωάννης
Presbyteropulo Johannes
Πρινέας Ιωάννης
Johannes Prenea
Πρωτόπαπας παπα-Κώστας
Prothopapa Papa Consta
Ραγκούλης Ιωάννης
Johannes Rangulli
Ραπανάς Δημήτριος
Demetrius Rapana
Ραπτόπουλος Αθανάσιος
Raptopulus Adanasius
Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Raptopulus Constantinus
Ραπτόπουλος Χριστιανός
Raptopulus Christianus
Ραφτόπουλος Κοσμάς
Cosuma Rapheopulus
Ρεβέκαινας Ανδρέας
Andrea Revechena
Ρεβίθης Δημήτριος
Revithi Dometrius
Ροβέλας Γεώργιος
Rovela Georgius
Ροδινός Νικόλαος
Rodinos Nicolaus
Ρόδιος παπα-Ιωάννης
Rodius papa-Johannes
Ροΐδης Νικόλας
Nicolai Roidi
Ρομάζας(;) Ιωάννης
Romaza Johannes
Ρομπούλης Αλέξανδρος
Alexandrus Robuli
Ρουβέας Θεόδωρος
Theoderus Rubea
Ρουβέος Ιωάννης
Rubeus Johannes
Ρουσπάτας Πέτρος
Petro Ruspata
Ρουσσόπουλος Ιωάννης
Russopulus Johannes
Ρωμανός Ιωάννης
Romano Johannes
Σακκάς(;) Θεοφύλακτος
Theofilactus Zaccha
Σαλάκος Γεώργιος
Salacho Georgius
Σαμουήλ Ιωάννης
Samoil Johannes
Σαπουνάς
Sapuna
Σαπωνάς Ιωάννης
Sapona Johannes
Σαρακινόπουλος Βασίλειος
Sarachinopulu Vasilius
Σαράντης Γεώργιος
Georgi Sarada
Σαρβούρης Ιωάννης
Johannes Sarburi
Σάτρας Βασίλης
Vasili Satra
Σγουρόπουλος Γεώργιος
Georgius Zuguropulus
Σγουρόπουλος Γεώργιος
Zuguropulus Georgius
Σέλλης Γεώργιος
Segli Georgius
Σέλλης Θεοφύλακτος
Ysegly Theophilapto
Σεργόπουλος Ιωάννης
Sergopulus Johannes
Σεργόπουλος Μοναχίτζης
Sergopulus Monachicis
Σερπέκος
Serpecu
Σιλίργος(;) Χριστοφάνης
Silirgos Christofanus
Σιμωνόπουλος Γεώργιος
Georgius Simonopolu
Σκιαδάς Στρατίκης
Schadas Stracites
Σκιαδόπουλος Ιωάννης
Schiadopulus Johannes
Σκιαδόπουλος Κύρικος
Caricus Schyadopulos
Σκιαδόπουλος Νικόλαος
Schiadopulus Nicolaus
Σκλάβος Ανδρέας
Andrea Scalvo
Σκλάβος Ιωάννης
Johanne Scavo
Σκλόπος Δράκος
Drago Sclopo
Σκορτινός Νικόλαος
Scortino Nicolaus
Σκορτσινός(;) Ξένος
Scurcino Ecxeno
Σκούρας Γεώργιος
Georgius Ssecurara
Σκούρας Ιωάννης
Johannes Ssicuras
Σκουτέλλης Ιωάννης
Johannes Scutellis
Σοκόταινας Ιωάννης
Socotena Johannes
Σολιμάς Νικολής
Solima Nicoli
Σολιμάς Τετράδης
Solima Tetradi
Σπανός Ηλίας
Elya Spano
Σπανός Νικόλας
Nicola Spano
Σπίνος Αναστάσιος
Spinus Anastasius
Σπιταράς Γεώργιος
Spitara Georgius
Σπιταράς Νικόλαος
Spitara Nicolaus
Σταματόπουλος παπα-Θεόδωρος
Theodorus Papa Stamatopulos
Στασινός Σταμάτης
Stamati Stasino
Σταυράκης Σταμάτης
Stamatis Savraci
Σταυράκος Νικόλαος
Nicolaus Savracu
Σταυράκςο Μανώλης
Stavracu Manuli
Σταφυλοπάτης Νικόλαος
Nicolaus Astafilopati
Στεφανόπουλος Ποθητός
Pothico Stephanopulus
Στραβοπάτης Βλάσιος
Stratopati Blasius
Στραβοπάτης Λέων
Stratopati Leo
Στραβοπόδης Ιωάννης
Stranopodas Johannes
Στραβοπόδης Λέων
Travopodi Leonis
Στροβίλης Νικόλαος
Nicolay Strovilli
Στροφωκάς(;;) Λέων
Leo Strofocas
Συμωνόπουλος(;) Θεοφύλακτος
Zamonopulus Theophilactus
Συριανός Ανδρέας
Surianus Andreas
Σχολάτος Κώστας
Costa Scolatus
Σχολάτος παπα-Ιωάννης
Papa Johannes Scolatus
Σωτήρης Μανουήλ
Sotiri Manueli
Τζουκαλάς Γεώργιος
Zuccala Georgius
Τζουκαλάς Κώστας
Zuccala Costa
Τιαχτίνης(;) Γεώργιος
Tiacthini Georgius
Τριάρης Γεώργιος
Triaris Georgius
Τρουμπάλας Λογόνης
Logoni Trumballa
Τροχαλάς Γεώργιος
Trugalas Georgius
Τσαγγαΐτης(;) Πασχάλης
Zagayta Pascalis
Τσαγγαράκος
Zangaracu
Τσαγγάρης
Zangari
Τσαγγαρόπουλος
Zangaropuli
Τσαγγαρόπουλος Βασίλειος
Zangaropulus Basilius
Τσαγγαρόπουλος Λέων
Leo Zangaropulus
Τσαγγαρόπουλος Λέων
Zangaropulus Leo
Τσαγγαρόπουλος Νικόλαος
Zangaropulus Nicolaus
Τσυκαλάς(;) Νικόλαος
Nicolaus Cicala
Τυρέας
Tyrea
Φαγράνα Μαρία
Maria Fagrana
Φαλκονέριος Ιωάννης
Falconerius Johannes
Φαράκης
Farachi
Φεγγέας Πορφύρης
Forfiris Fegeas
Φιδόπουλος Θεόδωρος
Fidopulus Theodurus
Φιδόπουλος Μηνάς
Mina Fidopulus
Φίλος
Filo
Φλεβάρη Μεγάλη
Megali Frebari
Φλεβοτόμος Γεώργιος
Georgius Flevotomas
Φλεβοτόμος Κυριάκος
Churiacius Flevotonas
Φορόπουλος(;) παπα-Κωνσταντίνος
Forcopoli pape Constantinus
Φραντζέσκαινα
Franceshena
Φραντζής Βασίλειος
Faranzi Basilius
Χαλάνδρης Βασίλης
Vasili Calandri
Χαλκιόπουλος Κώστας
Costa Charchiopulo
Χάλκος Γεώργιος
Calcus Georgius
Χαλκωματάς Νικόλαος
Calcomata Nicolaus
Χαλκωματάς πρεσβύτερος Νικόλαος
Nicolaus Presbiter Calcomata
Χαλκωματάς Χαιρέτιος
Cheretius Alacomata
Χαρζανίας Νικηφόρος
Charzania Nichiforus
Χαρτοφύλακας Γεώργιος
Cartofila Georgius
Χριστόδουλος Νικόλας
Christodolo Nicola
Χριστόφορος Δημήτριος
Christoforus Demetrius
Χρυσομένος Κωνσταντίνος
Constaninus Crisomeni
Χρυσός Θεόδωρος
Chrussio Teodoro
Χρυσωνάς Γαληνός
Crisona Gallino
Χωλόπουλος
Cholopulus
Χωσαλίνος(;) Κώστας
Costa ChosalinosΤα παρακάτω ονοματεπώνυμα γράφτηκαν αρκετά παρεφθαρμένα, έτσι δεν επιχείρησα να μαντέψω ποια πραγματικά ονόματα δηλώνουν.
Andrea Coluputani, Consta Faposomi-Faposumi, Costa Granchi, Cronavras Johannes, Demetrius Saccatheus, Georgi Alipadiano, Georgi Gresuli, Georgius Crorivas, Georgius Jannagravos, Johannes Curiabli, Manopulus Serecopuli, Mavru Siminu, Michaele Parigasto, Nichifori Scamirici, Nichola Maliscalco ,Papa Basilius Incolieri, Pauli Palicazi, Stamatius Fuceras, Theoderus Orphondis, Theodochius Pondoru, Theodori Bundoleginia, Theodorus Cuthus, Zocorfa Leu, Busilipsi Exenos, Concitas Theodorus, Deuziro Theodorus, Ligniscopulus Stamatus.


Στη λίστα μπορούμε να προσθέσουμε και τα ονοματεπώνυμα τριών Ελλήνων φεουδαρχών της βαρονίας της ΧαλαντρίτσαςJohan Janopoli(Γιαννόπουλος), Raynalt Jalomati(Γυαλομάτης) και Mamallera Vazilaqui(Βασιλάκης).

------------------------------------------------------------------
Πηγές:

-Documents sur le régime des terres dans la Principauté de Morée au XIVe siècle, Jean Longnon, Peter Topping,1969

- Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies. Le livre de la conqueste de la princée de la Morée, publié pour la première fois d'après un manuscrit de la bibliothèque des ducs de Bourgogne à Bruxelles, avec notes et éclaircissements; par Buchon. Première époque. Conquête et établissement féodal de l'an 1205 à l'an 1333, Buchon J.A.C., 1845


- Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies. , Buchon J.A.C..,1845


-The Encounter of Two Societies: Western Conquerors and Byzantines in the Peloponnesusafter the Fourth Crusade, David Jacoby, The American Historical Review, Vol. 78, No. 4 (Oct., 1973), pp. 873-906