Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Ετυμολογίες και ερμηνείες επωνύμων-16/10/09

Βαφιάς/Βαφέας/Βαφειάδης/Βαφίδης/Βαφίνης/Βαφόπουλος- Από το δημωδ. βαφιάς, ο ελαιοχρωματιστής, ο μπογιατζής, <αρχ. βαφεύς.

Βορίδης/Βοριάς/Βορέας/Βοράκης- Από το δημ. βοριάς,βορέας, ο βόρειος άνεμος, μσν. βοριάς < αρχ. βορέας. Ίσως να χρησιμοποιήθηκε και σαν βαφτιστικό. Παρόμοια επίθετα Πουνέντης, Μαΐστρος, Σιρόκος κτλ. (ΛΤ)

Βουρλής/Βούρλας/Βουρλός- Από το δημωδ. βούρλα, αλλιώς η μούρλα/μούρλια, η τρέλα, η μανία, πρβλ. βουρλίζω, βούρλισμα.< μσν. βουρλίζω `τρέμω σαν βούρλο΄<ελνστ. βροῦλον. (ΛΤ) (ΛΔΗΜ)

Βρούχας/Βρούχος/Βρουχάκης- Από το ιδιωμ. βρούχος, είδος μεγαλόσωμης ακρίδας, από το αρχ. βρούκος, Ησύχ.Γλώσσ. «βρούκος-ακριδών είδη Ίωνες. Κύπριοι δε την χλωράν ακρίδα βρούκαν». (ΤΣΑΚΛ)

Δισάκιας- Από το δημωδ. δισάκι, διπλός σάκος, ταγάρι, < ελνστ. δισάκκιον.

Δρένιος/Ντρένιος- Από το δημωδ. δρένιος-ντρένιος, το ξύλο της οξύας και αυτό που έχει το χρώμα του. Μτφ. ο άμυαλος, ασυνείδητος, και αναίσθητος, < αρχ. επίθ. δρύινος.

Ζουγλός/Ζουγλής/Ζουγλάς/Ζουγλάκης- Από το μεσν. ζουγλός, ο ανάπηρος, και ζουγλοχέρης ο κουλοχέρης.

Θερμός/Θερμογιάννης/Θερμολιάς/Θερμίδης- Από το δημωδ. θέρμη, η ζεστασιά, θερμός ο ζεστός. Μτφ. Ο ένθερμος, ο εγκάρδιος αλλά και ο ζωηρός και ευκίνητος,<αρχ. επίθ. θερμός.

Καμινάς- Από το μεσν. καμινάς, ο καμινάρης-καμινευτής, αυτός που δουλεύει σε καμίνια. <μσν. καμίνι(ν) < ελνστ. καμίνιον υποκορ. του αρχ. κάμινος{TRABZ}

Κίσσας- Από το δημωδ. κίσσα, είδος αποδημητικού πουλιού, <αρχ. κίσσα.

Κλωνάς/Κλωνάκης/Κλωναράς/Κλωναράκης, Κλωνάρης/Κλωναρίδης- από το μεσν./δημωδ. κλώνι, το κλωνάρι, το τρυφερό μικρό κλαδί, σαν χαρακτηρισμός ανθρώπου με την έννοια του παληκαριού, του νέου,< < ελνστ. κλωνίον υποκορ. του αρχ. κλών.

Κουκής/Κουκκής(όχι Κούκης)- Από το δημωδ. κουκί/κουκκί, το όσπριο, της οικογένειας των ψυχανθών, < ελνστ. κοκκίον. {Το επώνυμο Κούκης, με τον τόνο στο «ύ» είναι πιθανό να προέρχεται από το αρβανίτικο kuq, το κόκκινο.

Κραμπής- Από το δημωδ. κραμπί, το φυτό κράμβη, το λάχανο, <αρχ. ουσ. κραμβίον.

Λαθύρης- Από το δημωδ. λαθύρι, είδος οσπρίου, φάβα, <αρχ. Λάθυρος. (ΛΤ)

Λιανός- Από το δημώδ. λιανός, ο λεπτός, λιγνός και στενός-στενόμακρος, από το μεσν. λειανός, αρχ. λείος + καταλ. –ανός. (ΛΤ)

Μεράς/Μεράκος- Από το δημωδ. μερί και μηρί, ο μηρός, το μπούτι,< μσν. μερίν < ελνστ. μηρίον, υποκορ. του μηρός. Η κατάληξη –άς, χρησιμοποιείται και για να τονίσει το νόημα του θέματος, πρβλ. αυτιάς, μυτάς κ.α. (ΛΤ)

Πιστικός/Μπίστικος- Από το δημωδ. πιστικός-μπιστικός, ο μισθωτός βοσκός, έμπιστος συν την κατάλ. –ικός.,< μσν. μπιστικός (στη νέα σημ.) < ελνστ. πιστικός `πιστός, έμπιστος΄. (ΛΤ)

Ποκάρης- Από το δημωδ. ποκάρι, η ποσότητα του μαλλιού που προέρχεται από το κούρεμα προβάτου, ίσως το επώνυμο με την έννοια του μαλλιαρού, ή του εμπόρου ποκαριού. (ΛΤ)

Πωρικός- Από το μεσν/δημωδ. πωρικό, αλλιώς το φρούτο, λόγια οπωρικό.< ελνστ. επιθ. ὀπωρικός `. (ΛΤ)

Φηκάρης/Φουκάρης- Από το δημωδ. φηκάρι/φουκάρι, το θηκάρι, η θήκη,< < ελνστ. θηκάριον.

Βιβλιογραφία.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Επώνυμα του "Γιάννη"

Το βαφτιστικό Γιάννης, η πιο διαδεδομένη μορφή στην Ελλάδα του ονόματος Ιωάννης, έχει δώσει πάρα πολλά επίθετα, σε όλες τις ελληνικές περιοχές και η ποικιλία τους με τις δεκάδες καταλήξεις(κυρίως υποκοριστικές και μεγεθυντικές) είναι ενδεικτική και χρήσιμη για να κατανοήσουμε το σχηματισμό μεγάλου ποσοστού των ελληνικών επιθέτων. Παρενθετικά στις γειτονικές γλώσσες το όνομα Ιωάννης έχει περάσει ως Gjon-Gjin στα αλβανικά, Jovan- Јован σταα σέρβικα, και Iван (Ιβάν) στα βουλγαρικά.
Παρακάτω παραθέτω μόνο τα επίθετα που έχουν ως πρώτο συνθετικό το “Γιάννης” και όχι όλα τα επίθετα που έχουν ως ένα από τα συνθετικά τους το συγκεκριμένο όνομα όπως Βλαχογιάννης, Γιαννοκώστας, Κεφαλογιάννης, Χρηστογιάννης κτλ
Γιαννάς
Γιαννικέλης
Γιαννάδας
Γιαννίκης
Γιανναδάκης
Γιαννίκιος
Γιαννάδης
Γιαννικιτζάκης
Γιανναδόπουλος
Γιαννίκογλου
Γιαννάδος
Γιαννικόπουλος
Γιανναδούλης
Γιαννίκος
Γιανναζόγλου
Γιαννικούλης
Γιάννανας
Γιαννικούρης
Γιαννακάς
Γιαννικούρος
Γιαννάκαινας
Γιαννίλας
Γιαννακάκης
Γιαννίλος
Γιαννακακίδης
Γιαννίμπας
Γιαννακακιόγλου
Γιάννινας
Γιαννακάκος
Γιαννίογλου
Γιαννακάρας
Γιαννιός
Γιαννακαρέλης
Γιαννιουδάκης
Γιαννακάρης
Γιαννούδης
Γιαννακάριος
Γιαννίρης
Γιαννάκαρος
Γιαννίσης
Γιαννακαρώνης
Γιαννίσογλου
Γιαννακέας
Γιαννισόπουλος
Γιαννακέλλης
Γιαννίτζης
Γιαννακέλλος
Γιαννιτζίκης
Γιαννακέλος
Γιαννίτσας
Γιαννάκενας
Γιαννιτσάκης
Γιαννακέρης
Γιαννιτσάρας
Γιαννακές
Γιαννιτσαράκος
Γιαννάκης
Γιαννιτσάρας
Γιαννακίδης
Γιαννίτσαρης
Γιαννακίκος
Γιαννίτσαρος
Γιαννακίνας
Γιαννίτσας
Γιαννακίτσας
Γιαννιτσέλης
Γιαννακιτσίδης
Γιαννίτσης
Γιαννακλάρας
Γιαννιτσιάδης
Γιαννακλής
Γιαννίτσιος
Γιαννάκογλου
Γιαννιτσόπουλος
Γιαννακόπουλος
Γιαννιτσούδης
Γιαννάκος
Γιαννιτσουδάκης
Γιαννακουδάκης
Γιαννιτσούλης
Γιαννακούδης
Γιαννιώδης
Γιαννακούλας
Γιαννιώσης
Γιαννακουλάκος
Γιαννωτάς
Γιαννακούλης
Γιαννόγκωνας
Γιαννακούλιας
Γιαννογλίδης
Γιαννακουλόπουλος
Γιάννογλου
Γιαννακούντζος
Γιαννογλούδης
Γιαννακούρας
Γιαννόλας
Γιαννακουρέας
Γιαννολίδης
Γιαννακούρης
Γιαννολόπουλος
Γιαννακούρος
Γιαννολούδης
Γιανναλέτσος
Γιαννοπουλάκης
Γιαννάλης
Γιαννόπουλος
Γιαννάλος
Γιάννος
Γιανναντίδης
Γιαννοσόπουλος
Γιανναράς
Γιαννουγλίδης
Γιανναράκης
Γιαννούδας
Γιανναράκος
Γιαννουδάκης
Γιανναρέας
Γιαννουδάκος
Γιανναρέλης
Γιαννούδας
Γιάνναρης
Γιαννούδης
Γιανναρίδης
Γιαννουζάκος
Γιανναρόπουλος
Γιαννούζης
Γιανναρίκας
Γιαννούκας
Γιάνναρος
Γιαννουκάκης
Γιάννας
Γιαννουκάκος
Γιαννασίδης
Γιαννουκαράκης
Γιαννάτος
Γιαννουκάρης
Γιαννάτσαρος
Γιαννούκας
Γιαννατσέλης
Γιαννούκος
Γιαννάτσης
Γιαννούλας
Γιαννάτσικος
Γιαννουλάδης
Γιαννατσούλιας
Γιαννουλάκης
Γιαννέας
Γιαννουλάκος
Γιαννεδάκης
Γιαννουλάτος
Γιαννέζης
Γιαννουλέας
Γιαννέκας
Γιαννουλέλης
Γιαννέκος
Γιαννούλης
Γιαννέλας
Γιαννούλιας
Γιαννελάκης
Γιαννουλίδης
Γιαννέλης
Γιαννουλόπουλος
Γιαννέλος
Γιαννούλος
Γιαννενάκης
Γιαννουλούδης
Γιάννενας
Γιαννούμης
Γιαννέρης
Γιαννουπλάκης
Γιαννερίδης
Γιαννουπουλάκης
Γιαννέρος
Γιαννουράκης
Γιαννές
Γιαννουράκος
Γιαννέτας
Γιαννούρας
Γιαννετάκης
Γιαννούρης
Γιαννετίδης
Γιαννούρος
Γιαννετόπουλος
Γιαννούσας
Γιαννέτος
Γιαννουσάκης
Γιαννέτσος
Γιαννούσας
Γιάννης
Γιαννούσης
Γιαννήλος
Γιαννούσιας
Γιαννημάρας
Γιαννουσιάδης
Γιαννημέλος
Γιαννουσίδης
Γιαννήρης
Γιαννούσιος
Γιαννήσης
Γιαννούσογλου
Γιαννησόπουλος
Γιαννουσόπουλος
Γιαννιάς
Γιαννούστας
Γιαννιάδης
Γιαννούτας
Γιαννιδάκης
Γιαννουτάκης
Γιαννίδης
Γιαννούτης
Γιαννίκας
Γιαννούτσικος
Γιαννικάκης
Γιαννουτσόπουλος
Γιαννικάρας
Γιαννούτσος
Γιαννικάρης
Γιαννούχος
Γιαννίκας
Γιαννώρος
Γιαννώτας

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

Επίθετα της Κάτω Ιταλία(&Σικελίας), με ελληνική καταγωγή(2)

Συνέχεια…..
Allepo αλεπού
Caracèfalo Caracèfalο, είδος
γαρδελιού στα σικελ.
Lagadari Λαγαδάρης
Laganà Λαγανάς
Lagrecacolonna Τοπων.
Lagudi Λαγούδης
Laguidara Λαγουδάρας
Lambiti Λαμπίτης
Lampi Λάμπης
Laó Λαγός
Lascari/Lascaro Λάσκαρης
Leandro Λέανδρος
Leccadita/Leccadito/Leucaditto/
Leucalitti/Liccadito Λευκαδίτης
Leonida Λεωνίδας
Leonti Λεόντης
Lepanto Λεπάντο-η Έπαχτος/
Ναύπακτος
Leucadi Λευκάδης
Leuci Λευκός
Leuciotti Λευκιώτης
Libano Λιβανός
Licari Αλυκάρης
Lico/Lici/Licondàri Λύκος
Licomati Λυκομάτης
Ligreci
Linguaglossa
Liotti Λιώτης
Lipari Lipari, νησιά κοντά
στη Σικελία.
Liparoti Λιπαριώτης
Lissari Λύσσαρης
Listí Ληστής
Litteri Λευτέρης
Livadoti Λιβαδιώτης
Lo Greco/Lo Griego/Logreco/Logrieco
Lo Iero Ιερός
Lo Polito/Lo polito Πολίτης
Locritano Λοκριτανός
Logico Λογικός
Logoteta Λογοθέτης
Lomisto Πλουμιστός
Lugarà Λογαράς
Luvarà/Lugara Λουβαράς/Λογαράς
Macario Μακάριος
Macedone/Macedoni Μακεδόνας
Machera/Macherini/Macherione Μαχαίρας
Macrì Μακρής
Macripo Μακρυπόδης
Mafrici Μαυρίκης
Magliarditi Μαλιαρδίτης
Magliari Μάλλιαρης
Magri Μακρής
Magripo Μακρυπόδης
Malacrino/Malagrino/Malacri Μελαγχρινός
Malagreca "Κακός Γραικός"
Mallamace Μαλαμάκης
Mallèa Μαλλέας
Mallia Μαλλιάς
Mammi Μαμμής
Mammoliti Μαμμολίτης
Manariti Μαναρίτης
Mandale Μάνδαλης/Μάνταλης.
Καλαβ.mannàli, μανδάλι.
Mandaliti Μανδαλίτης
Mandrà Μαντράς
Manganaro Μαγγανάρης
Manglaviti/Mangravita/Mangraviti Μαγκλαβίτης
Maniace Μανιάκης
Maniate Μανιάτης
Mannarà Μαναράς
Manti Μάντης
Mantineo Μαντιναίος
Marafioti Μαραφιώτης
Màrando Αμάρανθος
Marateia Μαραθειά(τοπων.)
Marenaci Μαρινάκης
Marrapodi Μαυροπόδης
Marullo Μαρούλος
Mascali Μαχάλης. Καλαβρ.
màscali,
η μασχάλη.
Masticò Μαστιχάς
Mastroianni Μαστρογιάννης
Matà Ματάς
Matassà Μεταξάς
Mauramati Μαυρομάτης
Mauromicali Μαυρομιχάλης
Mavrota Μαυρώτας
Mazziotti Ματζιώτης
Mecalizzi/Megalizzi Μεγαλίτζης
Megale/Megali/Migale/Megalini Μεγάλος
Megalofon Μεγαλόφωνος
Megliota Μελιώτης
Mela Μελάς
Melacrinis/Melacrino Μελαχρινός
Melandrino Μελανδρινός
Melani Μελανός
Meleti Μελέτης
Melidoni Μελιδώνης
Melise/Melisi/Melison/Melisso Μελίσσης
Melissa/Melissano/Melissari Μελισσάς/Μελισσάνος/
Μελισσάρης
Melisurgo Μελισσουργός
Meliti/Melito Μελίτης/Μελίτος
Mellace/Mellaci Μελάκης
Mellano Μελανός
Meluso Μέλι/μελάς συν ιταλ.
καταλ.-uso
Menniti Μενίτης(Demennìti)
Mesiti Μεσίτης
Messineo Μεσσηναίος
Messiniti Μεσσηνίτης
Metopo Απ'την λ.μέτωπο.
Miali/Micali/Micalizzi Μιχάλης/Μιχαλίτζης
Milazzotta/Milazzoto Τοπων.Milazzo-Σικελία
Milingi Μηλίγγης
Milioti/Milioto Μηλιώτης
Militti/Milito Μηλίτης
Minà Μηνάς
Minniti Μηνίτης
Minopoli Μηνόπουλος
Mirisciotti Μιρισκιώτης
Mirtillo Μύρτιλος
Mirto Μύρτος
Misco Μίσχος
Mistico Μυστικός
Mittica Μύτικας
Modone/Modoni Μοθώνης
Modonese/Modonesi Μιοθωναίος
Monaco Μονάχος
Monastra Μονάστρια
Moneo Μονέος
Monopoli Μονόπολη(Monopoli,Puglia)-
τοπων.
Monorchio Μονάρχης
Morace/Moraci Μωράκης ή Μαυράκης
Morfò Μορφός
Morici Μαυρίκης
Moroniti Μοθωνίτης(?)
Moscarà Μοσχαράς
Mulone Μυλωνάς
Musca Μούσκας
Musico Μουσικός
Muzzopappa Μικροπαπάς
Naca Νάκας(νάκα)
Naclerio Ναύκληρος
Nassisi Ναξιώτης
Natoli/Natola Ανατόλιος
Neofito Νεόφυτος
Nettare Νεκτάριος
Nicefora/Nicifora Νικηφόρος
Nico Νίκος
Nicolace Νικολάκης
Nicoli Νικολής
Nicosia Nicosia=Λευκωσία-τοπων.
Ninfa Νύφη
Nistico/Nestico Νηστικός
Noto Νότος(τοπων.)
Oieni Ευγένης
Olivadoti Λιβαδιώτης
Orculao Αρκολέων
Orfano/Orfanini Ορφανός
Oriti Ορίτης
Ortodosso Ορθόδοξος
Pachi Παχύς
Paglianiti Παλιανίτης
Pagune Παγώνης
Palama Παλαμάς
Palamara/Pallamara Παλαμαράς
Palamedi/Palamidessi Παλαμίδης
Paleologo/Palialogo Παλαιολόγος
Paleotti Παλαιώτης
Palermiti Παλερμίτης
Paliuri Παλιούρης
Palmiotti/Palmiotto/Palmiotta Παλμιώτης
Palopoli Παλαιόπουλος
Panagia/Panaia/Panaja Παναγιάς
Panaiotti Παναγιώτης
Panasiti/Panassidi Πανασίτης
Pancalli/Pancallo/Pangalli/Pangallo Πάγκαλος
Pangrazi/Pancrazio Παγκράτης
Pantaleon Πανταλέων
Paolopoli Παυλόπουλος
Papa Παπάς
Papacci/Papaccio/Papace Παπάκης
Papada Παπαδάς
Papadia/Papadio Παπαδιάς
Papadopoli/ Papadopulo/ Paparopoli/ Pappadopoli/ Papadonno Παπαδόπουλος
Papaduli Παπαδούλης
Papafava Παπαφάβας
Papagallo Παπαγάλλος
PapaGermano Παπαγερμανός
Papaianni Παπαγιάννης
Papalato Παπαλάτος
Papaleo Παπαλέων
Papalia Παπαλιάς
Papaluca Παπαλουκάς
Papamarengi Παπαμαρέγκας
Papandrea Παπανδρέας
Papangelo Παπάγγελος
Papantonio Παπαντώνιος
Papapicco Παπαπίκος
Papapietro Παπαπέτρος
Paparusso Παπαρούσος
Papasergio Παπασέργιος
Papasidero/Papasodaro Παπασίδερος
Papissa Πάπισσας
Pappaianni Παπαγιάννης
Pappatera Παπατέρας
Paprusso Παπαρούσος
Paragone/Paragoni Παραγγόνης
Paramithiotti Παραμυθιώτης
Paraninfo Παράνυφος
Parasacchi Παρασχάκης
Parasiliti Παρασιλίτης
Paravati/Paravato Παραβάτης
Paravola Περιβολάς
Parioti/Pariotti Παριώτης
Parroco Πάροικος
Partenope Παρθενόπη(Αλλιώς
η Νάπολη)
Patamia Ποταμιά(τοπων.)
Patera Πατέρας
Paternicó Πατερνικός
Paterniti Πατερνίτης
Patrassi Πάτρα(Patrasso)
Patriotti Πατριώτης
Patusa Πατουσάς
Pavasili Παπαβασίλης
Paviglianiti Παβιλιανίτης
Pedace/Pedaci Παιδάκης
Pedalà Πεταλάς
Pedi/Pedio παιδί
Pedichizzi/Perdichizzi Περδικίτζης
Pedullà Πεδουλάς
Pellicani/Pellicano Πελεκάνος
Pellicora/Pellicori/Pellicoro Παλικάρης
Pelopponneso Πελοποννήσιος
Pennacchiotti Πενακιώτης
Pentecoste Πεντηκοστή
Perachiotti Περακιώτης
Perdico Περδίκης
Perfilio Πορφύριος
Peripimeno Περιποιημένος
Perpero Περπέρης
Perticari Περδικάρης
Petali Πεταλάς
Petini/Petino Πετείνης
Petrache/Petrachi Πετράκης
Petraliti/Petralito Πετραλίτης(Petralia,Σικελία)
Petriciopulo Πετρικόπουλος
Petrulli Πετρούλης
Pettinaro Πετεινάρης
Pettinato Πετεινάτος
Pettineo Πετειναίος
Pidalà/Pidala/Pittalà Πεταλάς
Piromalli/Piromallo Πυρρομάλλης
Pironace Πηρουνάκης
Pirri/Pirro Πύρρης/Πύρρος
Pirrota Ηπειρώτης
Pismataro Πεισματάρης
Pisto Πιστός
Pitasi πέτασος
Piterà Πιτταράς
Pitocco Πτωχός
Pittà Πιττάς
Pittala Πεταλάς
Pittari Πιθάρης
Placa Πλακάς.Καλαβρ.placa,
η πλάκα.
Placidi Πλακίδης
Platamone Πλαταμώνας
Platani/Platania Πλατάνης
Plataroti Πλαταρώτης
Plateroti Πλατερώτης
Plati Πλατύς
Plisteni Πολυσθένης
Podagra Ποδάγρας
Polemi Πολέμης
Policardi Πολύκαρδος
Policarpo Πολύκαρπος
Policastri/Policastro Πολύκαστρο(τοπων.)
Policriti Πολυκρίτης
Polidori/Polidoro Πολύδωρος
Polifrone/Polifroni Πολυχρόνης
Polimene/Polimeni/Polimeno Πολυμένης ή Πουλημένος
Poliseno Πολύξενος
Politi/ Politelli/ Politanò/ Politini/ Politino/ Polito/ Apolito Πολίτης
Polliatti (Α)πουλιάτης
Praianò/Prejanò Πλαγιανός
Prassino Πράσινος
Pratticò Πρακτικός
Pravatà Προβατάς
Presvitera/Privitera Πρεσβυτέρας
Previtero Πρεσβύτερος
Prioni Πριονιστής(πριόνι)
Pristera/Pristeri Περιστέρης
Privolizzi Περιβολίτζης
Probati Προβατάς
Procopio Προκόπιος
Prodomi/Prodomo Πρόδρομος
Profiti/Proiti Προφήτης
Pronestì/Prunestì Πριονιστής
Prosdocimo/Prodocimi Προσδόκιμος(βαφτ.)
Proti/Protino/Proto Πρώτος
Protomartire Πρωτομάρτυρας
Protomastro Πρωτομάστορας
Protonotari Πρωτονοτάρης
Protopapa Πρωτόπαππας
Protospadaro/Protospataro Πρωτοσπαθάρης
Provato πρόβατο
Pulicari Πουλικάρης
Pullarà Πουλαράς
Pullizzi Πουλίτζης
Raciti/Racito Ραχίτης
Radioforo Ραβδοφόρος
Rafia Ραφιάς
Ralli Ράλλης
Rapanà Ραπανάς
Raptessa Ράπτισσας(μητρων.)
Ravidà Ραβδάς
Reiti Ρεγίτης(Reggio)
Repaci Ρεπάκης
Rhodio Ρόδιος
Riga Ρήγας.Καλαβρ.riga,
ο ρήγας.
Rigano Ριγάνης
Riganò Ριγανός
Rodanò Ροδανός
Rodà-ρόδο Ρόδης
Rodocanachi Ροδοκανάκης
Rosace Ροζάκης
Rovitti Ροβίτης
Saccà Σακκάς
Saffioti Σαφιώτης
Sagone Σαγώνας
Saitta Σαΐτας
Salamida Σαλαμιδάς
Samarra Σαμαράς
Santaiti Σανταΐτης
Santopolo Σαντόπουλος
Saraga Σαραγάς
Sarandacchi Σαραντάκης
Saraniti Σαρανίτης(Saranu-Catanz.)
Sarò Ψαρός
Satraniti Σατρανίτης(Satriano)
Savasta Σεβαστός
Scaffidi/Scafidi Σκαφίδας
Scaminaci/Scammacca Σκαμνάκης(Βασίλειος
Σκαμνάκας το 1185 στη Σικελία(Rohlfs))
Schepis Βαφτ. από την Αγία
Σκέπη)
Schiadà Σκιαδάς
Schiariti Σκιαρίτης
Schifilliti Σκιφιλιώτης
Schilipoti Σκυλιπιώτης
Schilirò/Schìlliro/Schillirò Σκληρός
Schiros Σκύρος(τοπων.)
Scicchitano Σκακιατανός(πολ.
Sciacca-αρχ.Θέρμαι)
Scilimati Σκυλομάτης
Scimò Άσχημος
Scinà/Schinai Σχοινάς
Sciotti Χιώτης
Scolarici Σκουλαρίκης
Scollica-σκουλήκι Σκώληκας
Scopelliti Σκοπελίτης
Scordo/ Scordino/ Scordia/ Scordari/ Scordaglia/ Scorda Σκόρδας/Σκορδινός κτλ
Scorpaniti Σκορπιανίτης
Scottino Σκοτεινός
Scumaci Σκουμάκης
Scuracchio Σκουράκιος
Sebastopoli Σεβαστόπουλος
Sfacteria Σφακτηρία(πατριδων.)
Sfamméni Σφαγμένος
Sfasciotti Σφακιώτης
Sgàdari Γάιδαρος
Sguro/Sgro Σγουρός
Sicari Σύκαρης
Siciliotti Σικελιώτης
Sideri/Sidero/Sidersessa Σιδέρης
Sidoti Σκιδώτης(Scido)
Sigillò Σικελός
Sindico Σύνδικος
Sindona Σινδονάς
Singlitico Συγκλητικός
Sinitò Συνετός
Sinopoli Ξενόπουλος
Sirianni Συργιάννης
Siroti Συρώτης
Sofianopulo Σοφιανόπουλος
Sofo Σοφός
Sopicoti Σοπικιώτης
Sosto Σώστης
Sotiro/Sotiri/Soteroni/Sotira Σωτήρης
Sotis Σώτης
Spadafora/Spatafora Σπαθοφόρος
Spadea Σπαθέας
Sparaci Σπαράκης
Spartà Σπαρτάς
Spartino Σπαρτινός
Spinò/Spinzo Σπίνος(στα γκρεκαν.)
Spiotti Σπιώτης
Spoto Δεσπότης
Squillace Σκυλάκης
Squillacioti Σκυλακιώτης
Stachiotti Σταχιώτης
Stamati Σταμάτης
Starace Σταυράκης
Staropoli Σταυρόπουλος
Stefanizzi Στεφανίτζης
Stilo Στύλος
Stomaco Στομάχος
Stomeo Στομέος
Stracuzzi Στρακούτσης(stracuzzi
-η χελώνα, απο το
όστρακο)
Straface/Strabaci/e Στραβάκης
Strati Στρατής
Stratigo/Stratico Στρατηγός
Stratoti/Stratioti Στρατιώτης
Stridi Στρύδης
Strongoli Στρογγυλός
Tallariti Ταλαρίτης
Tarantino Ταραντινός(Τάραντας)
Taverniti Ταβερνίτης
Tavernitinapoli Ταβερνιτόπουλος
Teriapopolo Θεριανόπουλος
Terrioti Θεριώτης
Thaminiti Θαμνίτης
Tigani Τηγάνης
Timpano/Timpani Τύμπάνης
Traclo Τρεκλός
Trainiti Τραϊνίτης
Trandafilo Τριαντάφυλλος
Trano Τρανός
Trapani Trapani=Δρέπανο
Tremoliti Τρεμολίτης
Trica Τριχάς
Tricoli Τρίκολος
Trifiletti Τριφύλλης +καταλ.etti
Trifirò/Trifilo/Trifero Τρυφερός
Trigona Τρυγώνας
Trimarchi Τουρμάρχης
Tripepi Θεοπρεπής
Tripodaro Τριπόδαρος
Tripodi Τριπόδης
Triscali Τρισκέλης
Tropea Τρόπαια(τοπων.)
Trungadi Τρυγαώ-άδης(γκρεκ.)
Trupiano Τροπαιανός
Urano Ουρανός
Valarioti Βαλαριώτης
Valinoti Βαληνώτης
Vangeli Βαγγέλης
Varipapa Βαρύπαπας
Vàrvaro Βάρβαρος
Vasapolli Βασόπουλος
Verga Βεργής
Vernace Βαρνάκης/Βρανάκης
Versace Βερσάκης
Versace/i Βερσάκης
Vigliotti Βιλιώτης
Villarà Βηλαράς
Vizzari Βυζάρης
Vlassopulo Βλασόπουλος
Volona/Velonà Βελονάς
Votano Βοτάνης
Votrico Βάτραχος
Zagari Ζαγάρης
Zangaro/Zangari Τσαγγάρης
Zeffiri Ζεφύρης
Zerbo/Zerbi Ζερβός
Zigliara Ζηλιάρης
Zipari Ziparo(γκρεκαν.
Κυπάρισσος)
Zirafi Ξυράφης
Zuccalà Τσουκαλάς